Nordea grupas juridiskā struktūra

Nordea grupas juridiskās struktūras vienkāršošana

Nordea bankas Somijā, Norvēģijā un Dānijā tiek apvienotas ar mātes banku Zviedrijā. Apvienošanās pabeigšana plānota 2017. gada sākumā un pēc apvienošanās Nordea Somijā, Norvēģijā un Dānijā darbosies kā Nordea Bank AB filiāles.

Apvienošanās tiek veikta ar mērķi uzlabot un sniegt harmonizētus bankas pakalpojumus klientiem visās valstīs, kur Nordea darbojas. Pēc apvienošanās Nordea Skandināvijā darbosies kā viena banka, palīdzot uzlabot klientu pieredzi sadarbībā ar Nordea.

Iespējams Jums kā Nordea bankas Latvijas filiāles klientam ir noslēgti līgumi par pakalpojumu sniegšanu darījumiem finanšu tirgos, piemēram:

• Nordea klientu līgums darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem;
• līgums par piekļuvi E-Markets sistēmai;
• līgums par valūtas maiņas vispārīgajiem noteikumiem vai cits.

Iepriekš minēto līgumu puse vienmēr ir bijusi Nordea Bank Finland Plc. Pēc apvienošanās 2017. gada sākumā, par Jūsu un Nordea Bank Finland Plc noslēgtā līguma pakalpojuma sniedzēju kļūs Nordea Bank AB (publ).

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka iepriekš minētā apvienošanās nekādā veidā neietekmē Jūsu jau esošās darījumu attiecības ar Nordea Bank AB, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Nordea Bank AB Latvijas filiāle.

Nordea Bank Finland Plc un Nordea Bank AB (publ) apvienošanās sakarā Jums kā klientam nav jāveic nekādas papildu darbības un šī apvienošanās neietekmēs Jūsu darījuma attiecības un sadarbību ar Nordea.

Tāpat nemainās Jūsu Nordea sadarbības kontaktpersona.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, aicinām sazinieties ar Nordea Markets, zvanot pa tālruni (+371) 67 005 216.