Augstskolu programma

Kādēļ izvēlēties  Nordea

Pievienojies bankas darbiniekiem, kuri vēlas un spēj vairot panākumus, nodrošinot kvalitatīvu vadību, uzticamu sadarbību un ikdienas darba saikni ar stratēģiju.

Nordea cieši sadarbojas ar vadošajām Latvijas augstskolām, lai sniegtu prakses un zināšanu papildināšanas iespējas jaunajiem speciālistiem. Mēs piedāvājam  gan praktizēties dažādās bankas struktūrvienībās, gan klātienē tikties ar bankas ekspertiem.

Augstskolu programma piedāvā:

 • Praksi Nordea bankā.
 • Vieslekcijas augstskolās.
 • Finanšu izglītību.

Vairāk par Nordea augstskolu programmu uzzini, rakstot uz Krista.Zukure@nordea.com

Reizi ceturksnī Nordea bankas speciālisti dalās savā pieredzē ar augstskolu studentiem.

 • Pēc augstskolas lūguma kādā no lekcijām vai semināriem. Aicinot studentus pie sevis uz Nordea bankas galvenā biroja ēku.
 • Karjeras dienu ietvaros.

Vieslekciju tēmas un eksperti:

 • Ekonomikas aktualitātes Latvijā un globāli – Gints Belēvičs, Nordea Markets vecākais pārdošanas vadītājs;
 • Personāla vadība, klientu apkalpošanas standarts – Zigmārs Valtmanis, Personāla daļas vadītājs;
 • Mārketings, zīmola vadība – Liene Meklere-Kutsare, Mārketinga nodaļas vadītāja Latvijā.


Piesakies vieslekcijām, rakstot uz Krista.Zukure@nordea.com

No 2014.gada 7.maija Nordea banka Latvijā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fondu izsludina prakses stipendiju konkursu. Latvijas augstskolu pēdējo kursu studenti RTU Attīstības fonda izsludinātā konkursa kārtībā iegūs prakses stipendiju Nordea bankā. Pieteikties prakses stipendijām iespējams Nordea mājas lapā vai Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda mājas lapā www.fonds.rtu.lv

Prakse Nordea bankā ilgst no 3 līdz 9 mēnešiem. Nordea nodrošina pieredzējušus un pretimnākošus prakses vadītājus, skaidri definētus uzdevumus un kritērijus to izvērtēšanai, kā arī prakses stipendiju. Praksi piedāvājam arī augstskolu absolventiem, kas vēl nav guvuši darba pieredzi.

Pēdējo gadu laikā Nordea praksē piedalījušies gandrīz divsimt studentu. Pērn dažādās bankas struktūrvienībās praktizējušies 60 studenti, no kuriem katrs ceturtais veiksmīgi turpinājis darbu bankā. 

Ieguvumi

 • Praktiskā darba pieredze.
 • Vairāk zināšanu par uzņēmējdarbību, uzņēmuma funkcijām.
 • Ieskats izvēlētās nozares speciālistu darba specifikā.
 • Atsaucīgi kolēģi un draudzīgs kolektīvs.
 • Prasmju un zināšanu novērtējums darba tirgū.
 • Jauni kontakti, plašāks redzesloks.
 • Iespēja pierādīt sevi nākotnē jau kā bankas darbiniekam.

Padomus un informāciju, kas noderēs prakses laikā Nordea, atradīsi sadarbībā ar RTU Attīstības fondu izveidotajā Praktikanta rokasgrāmatā.

Vairāk par Nordea augstskolu programmu uzzini, rakstot uz Krista.Zukure@nordea.com