Bankas rekvizīti

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
 • Adrese: K. Valdemāra 62, Rīga, LV-1013, Latvija
 • Vienotais Reģ.Nr.: 40103749473
 • PVN Reģ.Nr.: LV40103749473
 • Nordea Bank AB Latvijas filiāle
 • SWIFT kods: NDEALV2X

Kontakti
Nordea Bank AB Latvijas filiāles birojs
K. Valdemāra 62, Rīga, LV-1013
Tel.: +371 67 096 096
Fakss: + 371 67 005 690
E-pasts: info@nordea.lv
Darba laiks: 9:00 - 17:00

SIA "Nordea Finance Latvia"
 • Adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija
 • Vienotais Reģ.Nr.: 40003348054
 • PVN Reģ.Nr.: LV40003348054
 • Nordea Bank AB Latvijas filiāle
 • SWIFT kods: NDEALV2X

Nordea līzinga norēķinu konti
 • Konta Nr.: LV 75 NDEA 00000 8000 4026


Kontakti
Nordea Finance Latvia birojs
Vienības gatve 109, Rīga,LV-1058, C ieeja
Tel.: +371 67 096 096
E-pasts: lizings@nordea.com
Darba laiks: 9:00 - 17:00

Līzinga pakalpojumi tiek sniegti visos Nordea bankas klientu apkalpošanas centros.

IPAS “Nordea Pensions Latvia”
 • Reģ.Nr.: LV 40103170952
 • Adrese: K. Valdemāra 62, Rīga, LV-1013

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
”Nordea Konservatīvais ieguldījumu plāns”
 • Reģ.Nr.: 06.03.08.349/26
 • Adrese: K. Valdemāra 62, Rīga, LV-1013

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
”Nordea Aktīvais  ieguldījumu plāns”
 • Reģ.Nr.: 06.03.08.349/27
 • Adrese: K. Valdemāra 62, Rīga, LV-1013
AS ”Nordea Latvijas atklātais pensiju fonds”
 • Reģ. Nr.: 40103331798
 • Adrese: K.Valdemāra 62, Rīga, LV-1013

Nordea Sabalansētais pensiju plāns
 • Reģ.Nr.: PPL28-02010301/276
 • Adrese: K.Valdemāra 62, Rīga, LV-1013
 • Konta Nr.: LV 34 NDEA 00000 8323 6901
 • Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Nordea Progresīvais Pensiju plāns
 • Reģ.Nr.: PPL29-02010201/276
 • Adrese: Kr.Valdemāra 62, Rīga, LV-1013
 • Konta Nr.: LV 71 NDEA 00000 8323 6914
 • Nordea Bank AB Latvijas filiāle