01.08.2017.

Informācija par bankas biznesa pārcelšanu

2016. gada augustā Nordea un DNB bankas paziņoja par plāniem apvienot savu darbību Baltijas valstīs. Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp Nordea Bank AB un DNB Bank ASA, Nordea un DNB ir vienojušās apvienot savu banku darbību Baltijas valstīs abām kopīgi piederošā bankā Luminor.

Banku darbības apvienošana notiks kā uzņēmuma pāreja, pēc kuras abas organizācijas veidos apvienotu banku – Luminor Bank AS. Apvienošanās rezultātā visi Nordea bankas aktīvi un pašreizējie līgumi visās Baltijas valstīs būs nodoti jaunai kopējai juridiskai personai.

Uzņēmuma pārņemšanas process neietekmēs klientu apkalpošanu – tā noritēs, kā ierasts. Klientu konti tiks saglabāti un maksājumu apstrāde tiks organizēta abās esošajās banku sistēmās atsevišķi, līdz klienti tiks pārvirzīti uz jaunizveidoto kopējo bankas sistēmu katrā no Baltijas valstīm.

Uzņēmuma juridiskā pāreja notiks pa posmiem. Vispirms Nordea Bank AB Latvijas filiāle nodos savu Latvijas banku biznesu AS DNB banka, kura savukārt vienlaikus tiks pārdēvēta par Luminor Bank AS.

Darījumam nepieciešami regulējošie apstiprinājumi, un ir paredzēts, ka darījums tiks noslēgts neilgi pēc tam, kad visi regulējošie apstiprinājumi būs saņemti 2017. gada 4. ceturksnī. Nordea Bank AB Latvijas filiāle plašsaziņas līdzekļos, kā arī mājaslapā publicēs detalizētu informāciju par precīzu uzņēmuma nodošanas datumu, tiklīdz tā būs pieejama.

Pēc darījuma noslēgšanas Luminor Bank AS noguldījumus segs Latvijas noguldījumu garantiju sistēma, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu. Detalizētāka informācija par to atrodama mūsu mājaslapā. Klientiem, uz kuriem attiecināma noguldījumu garantija, ir tiesības pārskaitīt noguldījumus ar uzkrātiem procentiem uz kontu citā bankā 3 mēnešu laikā no uzņēmuma nodošanas brīža, nemaksājot soda naudas (piemēram, maksu par termiņnoguldījuma izbeigšanu pirms beigu datuma).


Papildu informācijai:
Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs, tālr.: 6 700 5469, mob.: 29 116 146, signe.lonerte@nordea.com