11.03.2013 .

Node content - 1618282.html

 

Sekojot Nordea Grupas piemēram Nordea bankas Latvijas filiāle jau otro gadu pēc kārtas publicējusi korporatīvi sociālās atbildības (KSA) gada pārskatu. Tajā apkopotas gan pērn īstenotās aktivitātes un to rezultāti, gan arī publicēti mērķi un plānotās uzņēmuma iniciatīvas 2013. gadam. 

KSA 2012

Interesanti fakti par Nordea 2012.gada korporatīvās sociālās atbildības aktivitātēm:

  • Darbinieku apmierinātības pētījums liecina, ka 77% darbinieku ir iesaistījušies kādā no korporatīvi sociālās atbildības aktivitātēm un asociē savi ar tām.
  • Nordea atkārtoti saņēmusi statusu „Ģimenei draudzīgs komersants”, ko LR Labklājības ministrija sadarbībā ar „Ilgtspējas indeksu” piešķir tiem darba devējiem, kuru darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm.
  • Nordea iekšējās komunikācijas kampaņa „Korporatīvi sociālā atbildība = Nordea DNS: kā panākt, ka korporatīvā sociālā atbildība nav tikai PR?” ieguvusi augstāko žūrijas vērtējumu starptautiskajā „Baltic PR Awards” forumā iekšējās komunikācijas kategorijā.
  • „Nordea naudas skolas” programmas ietvaros izveidota īpaša finanšu treneru komanda, kuru bezmaksas lekcijas par gudru finanšu pārvaldību 2012. gadā noklausījušies jau vairāk kā 200 interesentu.
  • Vairāk kā 1200 klientu piedalījušies 360 grādu tikšanās ar saviem personīgajiem finanšu konsultantiem, lai kopīgi izanalizētu visas klienta vajadzības un iespējas, saņemtu rekomendācijas gudrai finanšu pārvaldībai.
  • Nordea iesaista klientus labdarības aktivitātēs ar saviem partneriem – ģimenes atbalsta centru „Lejasstrazdi”, asociāciju „Dzīvesprieks” un sieviešu resursu centru „Marta”. Organizējot Labdarības vakariņas un piedāvājot izmantot bankas ikdienas pakalpojumus, piemēram, Punktu krājkontu, pērn 15% klientu labdarības mērķiem ziedojuši vairāk nekā 6000 latu.
  • 2012. gads bankā bijis „zaļo aktivitāšu” gads - vairāk nekā 80% bankas darbinieku izmanto „Eko biroja” pakalpojumus, bet ar jaunajiem korporatīvajiem bankas velosipēdistiem velo sezonas laikā veikti 1000 izbraucienu.

Vairāk informācijas par Nordea korporatīvo sociālo atbildību www.nordea.lv/ksa
Nordea Latvijas filiāles korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2012 skatāms šeit.
Nordea Grupas korporatīvās sociālās atbildības ziņojums pieejams šeit.