26.11.2015 .

Eksperts: biznesā nav maģiskās formulas vai brīnumtabletes

Uzsākot privāto biznesu, jautājums, kā attīstīt savu biznesa plānu – atbilstoši videi vai klientiem un tirgum –, pozitīva scenārija gadījumā parādīsies ikviena jaunā uzņēmēja dienas kārtībā. Nav īpašas maģiskās formulas vai brīnumtabletes, lai rastu atbildi uz šo jautājumu, uzsver Māris Millers, vadības pakalpojumu un konsultāciju uzņēmuma SIA „MM Studija” īpašnieks un Nordea biznesa skolas „No idejas līdz investoram” lektors. Svarīgi apzināties – biznesa attīstība pēc savas būtības nav lineāra un nevajag pamest savu ideju pēc pirmajām neveiksmēm.

Millers uzsver, ka neatkarīgi no tā, kādu biznesu izvēlēts īstenot, nepieciešams apdomāt, vai jaunais uzņēmējs spēs tikt ar to galā. Domājot par investīciju piesaisti, biznesa plānu jāveido tādu, lai tajā primāri padomāts par klientiem un tirgu, nevis tikai par vērtēšanas komisiju un potenciālajiem finansējuma sniedzējiem. Ja produkts uzrunās klientus, arī investoru interese neizpaliks. Eksperts arī uzsver, ka darba gaitā neiztikt bez neskaitāmām izmaiņām sākotnēji paredzētajā biznesa plānā, pielāgojoties situācijai, mainīgām klientu vēlmēm un arī riskiem, ko uzņēmējs ir gatavs uzņemties.

„Jaunajam uzņēmējam ir jāspēj atbildēt uz jautājumu, vai viņš jūtas komfortabli ar izvēlēto biznesa ideju un biznesa  virzienu. Tāpat arī būtisks ir jautājums par motivāciju – viegli pazust citu viedokļos un procesā aizmirst sākotnējo mērķi un galveno motivatoru biznesa idejas īstenošanai,” saka M. Millers.

Deviņi izcila biznesa elementi sekmīgai uzņēmējdarbībai
Domājot par sava biznesa attīstību, ir labi jāpārdomā, kāpēc tas tiek darīts, kā tas tiks organizēts un kas ir jāpaveic. Eksperts iesaka koncentrēties uz deviņiem izcila biznesa elementiem: biznesa modelis, tirgus un klienti, mērķi un stratēģija, darbinieki, produkti un pakalpojumi, procesi, finanses, ceļa karte, vadības grupa. Plānojot savu biznesu, būs arī jāspēj atbildēt uz jautājumiem par piegādātājiem un partneriem, resursiem un pamatlīdzekļiem, produktiem, kanāliem, tirgu un klientiem.

„Pēc pirmā lēmuma pieņemšanas jāveic rūpīga izpēte un vairākkārtēja testēšana. Ideja jāpilnveido tiktāl, kamēr redzams, ka to izdosies attīstīt par veiksmīgu biznesu. Plānošanas procesā nevajadzētu aizmirst par partneru piesaisti, lai samazinātu izmaksas,” uzsver eksperts.

Izcila biznesa 9 elementi © Māris Millers, OAK, 2015

Produkts Nr. 1 nebūs aktuāls mūžīgi
Viens no lielākajiem izaicinājumiem uzņēmējam – kā biznesu padarīt pelnošu. Eksperts uzsver komunikācijas nozīmīgo lomu biznesa attīstībā, jo nereti tieši šis būtiskais aspekts jaunajiem uzņēmējiem, plānojot biznesu, iztrūkst vai tam netiek paredzēts nepieciešamais finansējums vai resursi.

„Lai būtu skaidrs, ar ko sākt sava biznesa plānošanu un ko darīt tālāk, jāatbild uz vairākiem jautājumiem: kas notiks pēc gada vai diviem, vai produkts joprojām būs aktuāls, kāda būs konkurentu attīstība? Tāpat arī ieteicams domāt par biznesu nevis no šī brīža skatupunkta, bet nosakot kādu datumu X, kas būs atskaites punkts un reizē arī mērījumu sistēma. Jaunajam uzņēmējam jāapzinās, ka produkta pirmais prototips jeb produkts Nr. 1 nebūs aktuāls un tirgū pieprasīts mūžīgi. Ir jāseko līdzi aktualitātēm un jābūt elastīgam,” uzsver Millers.

Neiztikt bez drosmes un finanšu plānošanas
Eksperts iesaku finanšu aprēķinus veidot tad, kad pietiekami skaidri definēts bizness, ir noteikti mērķi un soļi tā īstenošanai, jo tikai tajā brīdī aprēķinus varēs veikt pārdomāti. Domājot par komandas izveidi, jāpatur prātā gan konkrētais biznesa veids, gan izraudzītais mērķis, lai komandu veidotu tam atbilstošu.

„Ja mērķis ir nopelnīt miljonu, iespējams, komandā nepieciešams cilvēks ar iepriekšēju pieredzi biznesā un izcilām stratēģa spējām. Vienmēr jāatceras, ka biznesa attīstība nav lineāra, līdz ar to nevajag pamest ideju pēc pirmajiem soļiem. Ideja ir jāmuļļā, kamēr sasniegts vēlamais rezultāts. Ja tas nenotiek, jādomā par drosmīgāku lēmumu pieņemšanu un, iespējams, radikālākām izmaiņām,” piebilst eksperts.

Māris Millers ir vadības pakalpojumu un konsultāciju uzņēmuma SIA „MM Studija” īpašnieks, Organizāciju Attīstības Kluba dibinātājs, pasniedzējs Rīgas Tehniskajā universitātē un Komercizglītības centrā (KIC). Mārim ir gandrīz 20 gadu pieredze stratēģijas, organizāciju attīstības, procesu un pārmaiņu vadības jomās, no tiem 10 gadus strādājot kopā ar starptautisku vadības komandu SIA „Lattelecom”.

No 2015. gada Māris Millers ir arī Nordea biznesa skolas „No idejas līdz investoram” sadarbības partneris un lektors.