30.01.2013 .

Node content - 1610332.html

Spēcīga kapitāla pozīcija, stabilas izmaksas un augoši ieņēmumi

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens (Christian Clausen):

„2012.gadā mums bija vairāk klientu, vairāk kapitāla un lielāka peļņa kā jebkad agrāk. Mēs esam pārsnieguši 2011.gadā noteikto plānu. Šie pamati mums ļauj veidot Nordea nākotni ar tuvākām klientu attiecībām, stabilām izmaksām un pieaugošu kapitāla atdevi.

85 tūkstoši jaunu klientu un vairāk darījumu ar mūsu klientiem ir nodrošinājuši, ka kopējie ieņēmumi ir auguši kā ceturksnī, tā gadā. 2012. gadā tika īstenots mērķis - nemainīgas izmaksas. Par spīti kredītu pieaugumam par 3%, riska svērtie aktīvi saruka par 9%.

Pašu kapitāla atdeve 2012.gadā palielinājās līdz 11,6% un 1. līmeņa kapitāla rādītājs pieauga līdz 13,1%.  Piedāvātā dividende ir EUR 0,34, kas atbilst 44% izmaksai, atbilstoši mūsu politikai.”2012. gads pret 2011.gadu (2012.gada 4.ceturksnis pret 2012.gada 3.ceturksni)

• Kopējie operacionālie ieņēmumi palielinājušies par 8% (palielinājušies par 7%), operacionālā peļņa pieaugusi par 11%* (pieaugusi par 15%)
• 1. līmeņa kapitāla rādītājs pieaudzis līdz 13.1% no 11.2%, neiekļaujot pārejas noteikumus (pieaudzis no 12,2%)
• Uzkrājumu nedrošiem kredītiem koeficients pieaudzis līdz 28 bāzes punktiem no 23 (samazinājums līdz 29 bāzes punktiem no 30)
• Aktīvi pārvaldībā sasnieguši 218 miljardi EUR, palielinājušies par 16% (palielinājušies par 4%)
• Pašu kapitāla atdeve 11,6% - kāpums no 11,1%* (pieaugums līdz 12,1% no 10,1%)
• Piedāvātā dividende EUR 0,34 (pagājušajā gadā EUR 0,26)
• Noteikti ambiciozi finanšu mērķi un jauna kapitāla politika

Finanšu rādītāju pārskats, EURm

Q4 2012 Q3 2012 Izmaiņas, % Q4 2011  Izmaiņas, % 2012 2011 Izmaiņas, %
Neto procentu ieņēmumi 1,429 1,441 -1 1,427 0 5,752 5,456 5
Kopējie ieņēmumi 2,630 2,469 7 2,558 310,236 9,501 8
Operacionālā peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem 1,303 1,176 11 1,292 1 5,050 4,282 18
Kredītu zaudējumi -244 -254 - 4 -263 -933 -735 27
Uzkrājumi nedrošiem kredītiem gada griezumā, bāzes punkti 29 30 33 -7 28 28
Operacionālā peļņa 1,059 922 15 1,029 3 4,117 3,547 16
Koriģētā operacionālā peļņa 2,718*
11*
Riska svērtā peļņa 846 749 13 815 4 3,245 2,714 20
Peļņa uz akciju, EUR 0,21 0,17 0,19 0,78 0,65
Kapitāla atdeve, % 12,1 10,1 12.3 11,6 10,6
Koriģētā kapitāla atdeve, % 11,1*

*Izņemot 171 milj. EUR uzkrājumus pārstrukturizēšanai 2011.gada 3.ceturksnī.