30.01.2013 .

Node content - 1610342.html

Nordea Latvijas filiāles noguldījumu portfelis pieaudzis par 26%

• Kopējie ieņēmumi 2012. gadā LVL 50,1 miljons (LVL 54,6  milj. 2011.gadā), samazinājums par 8%
• Kopējie izdevumi LVL 19,7 miljoni (LVL 21,6 milj.), samazinājums par 9%
• Operacionālā peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem LVL 30,5 miljoni (LVL 33,0 milj.), samazinājums par 8%
• Uzkrājumi nedrošiem kredītiem LVL 10,7 miljoni (LVL 22,6 milj.), samazinājums par 53%
• Peļņa pēc nodokļu samaksas LVL 19,8 miljoni (LVL 10,4 milj.)*, pieaugums par 91%
• Noguldījumu portfelis LVL 810 miljoni (LVL 644 milj. 2011. gadā), pieaugums par 26%
• Kredītportfelis LVL 1,89 miljardi (LVL 1,91 miljardi 2011. gadā), samazinājums par 1%
 
*Nordea Bank Finland Latvijas filiālei nav nodalīts pašu kapitāls, tādēļ peļņa pēc nodokļu samaksas nav tieši salīdzināma ar attiecīgiem citu Latvijas komercbanku rādītājiem.


Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Nordea bankas Latvijas filiālei 2012.gads bijis pārliecinošs. Turpinājām attiecību nostiprināšanu ar mērķa klientiem – tās ir privātpersonas ar vidējiem un augstiem ieņēmumiem, kā arī mazie un vidējie, un lielie uzņēmumi ar stabilu nākotnes biznesa attīstības perspektīvu. Efektīvākai bankas pārvaldīšanai atsevišķas bankas funkcijas esam integrējuši starptautiskajā Nordea organizācijā. Attiecīgi, lai arī kopējie ieņēmumi ir samazinājušies par 8%, tomēr vienlaikus esam spējuši samazināt izdevumus par 9%. Arī uzkrājumi nedrošiem kredītiem ir samazinājušies par 53%. Tādejādi peļņa pēc nodokļu nomaksas ir sasniegusi 19,8 miljonus latu. Īpaši gandarīts esmu par mūsu noguldījuma portfeļa pieaugumu par 26%, kas mums ļāvis sasniegt lielāko noguldījumu apjomu bankas pastāvēšanas vēsturē. Pagājušā gadā esam īstenojuši pārdomātu uzņēmuma vadības stratēģiju – Nordea rezultātu sasniegumu pamatā ir mūsu darbinieku komanda, izcils klientu serviss un efektivitāte.”

Sīkāk ar Grupas rezultātiem var iepazīties www.nordea.com