Nordea misija, vīzija, vērtības

Nordea banka pēc aktīvu apjoma ir lielākā banka Ziemeļeiropas un Baltijas valstu reģionā. Tā darbojas Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī atvērusi filiāles citās valstīs, ar kurām Ziemeļeiropa uztur ciešas biznesa attiecības, piemēram, Krievijā, Lielbritānijā, ASV, Vācijā, Singapūrā u.c.

 

Nordea misija
Vairosim panākumus!

Nordea vīzija
Izcila Eiropas banka, kas atzīta, pateicoties tās cilvēkiem, kuri sniedz augstu pievienoto vērtību bankas klientiem un akcionāriem.

Pamats
Orientācija uz rezultātu – izmaksas, risks un kapitāls

Lieliska klientu pieredze

  • Mēs domājam un rīkojamies klientu interesēs
  • Mēs saprotam klientu vajadzības un sniedzam vairāk, kā viņi sagaida
  • Mēs esam profesionāļi un veidojam ilgtermiņa attiecības


Vissvarīgākie ir cilvēki

  • Mēs apzināmies, ka cilvēki veido šo pasauli - mēs veidojam šo pasauli!
  • Mēs iedrošinām sevi, savus kolēģus un darbiniekus rīkoties un augt gan profesionāli, gan personīgi
  • Mēs uzņemamies iniciatīvu, un darba izpildes laiks un precizitāte ir likums
  • Mēs godīgi un kritiski vērtējam savu sniegumu


Vienota Nordea komanda

  • Mēs sadarbojamies un palīdzam viens otram, lai radītu maksimāli augstu pievienoto vērtību
  • Organizācijā mēs varam paļauties viens uz otru
  • Mēs izstrādājam pieejas un likumus, lai tiem sekotu, un tie būtu piemērojami efektīvai rīcībai