Nordea vēsture

1820 Pirmsākumi

Nordea bankas "dzimtas koka" saknes ir vienas no senākajām Ziemeļvalstu reģionā: Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn (dibināta Dānijā, 1820. gadā), Wermlandsbanken (Zviedrijā, 1832. gadā), Christiania Kreditkasse (Norvēģijā, 1848. gadā) un Suomen Yhdys-Pankki/Finska Förenings-Banken (Somijā, 1862. gadā). Šīs bija vienas no pirmajām bankām, kas sāka veidot komercbanku nozari Skandināvijā.


1992 Nordea uzsāk darbu Latvijā

Nordea Bank Latvijas filiāles vēsture aizsākās 1992. gada aprīlī, kad Baltijas Investīciju Programmas (Ziemeļvalstu palīdzības programma tirgus ekonomikas attīstībai Baltijas valstīs) ietvaros tika dibināta Latvijas Investīciju Banka. Tās akcionāri bija Latvijas valsts, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), kā arī Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (Somija), Swedfund International AB (Zviedrija) un Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft GmbH (Vācija).


1999 Merita Nordbanken Latvia

1997. gada novembrī akcionāru sastāvs būtiski mainījās,Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (Somija) kopā ar MeritaNordbanken Group un Ziemeļu Investīciju Banku izveidoja konsorciju, kas ieguva akciju kontrolpaketi. Jaunas izmaiņas akcionāru sastāvā notika 1999. gada aprīlī, kad par vienīgo bankas akcionāru kļuva MeritaNordbanken Group. Šī iemesla dēļ no 1999. gada 1.aprīļa bankas nosaukums bija MeritaNordbanken Latvia.


2001 Nordea Bank Latvijas filiāle

2001. gada 3. decembrī Nordea grupas banku apvienošanas procesā, kā arī vienota bankas vārda integrēšanas rezultātā jaunais nosaukums Nordea Bank Latvijas filiāle aizvietoja Merita Bank Rīgas filiāles nosaukumu. Tas bija vēl viens solis uz Nordea grupas pilnīgu integrāciju.

Pašlaik Nordea Bank Latvijas filiāle ir vienīgā pilna servisa ārvalstu bankas filiāle Latvijā. Līdztekus darbojas Nordea grupā ietilpstošās līzinga kompānijas Nordea Finance Latvijas filiāle.

Nordea banka pēc aktīvu apjoma ir lielākā banka Ziemeļeiropas un Baltijas valstu reģionā. Tā darbojas Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā, kā arī atvērusi filiāles citās valstīs, ar kurām Ziemeļeiropa uztur ciešas biznesa attiecības, piemēram, Krievijā, Lielbritānijā, ASV, Vācijā, Singapūrā u.c.|

Merger history

Use the slider and hover the picture to see all the banks that over time have come to form Nordea.