Nordea vitametrs

Nordea vitametrs ir Nordea bankas un Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā īstenotais Latvijas biznesa vitalitātes mērījums - nopietnākais privātā sektora un akadēmisko spēku kopprojekts uzņēmējdarbības vides veicināšanai.
 
Latvijas uzņēmumu korporatīvā sociālā atbildība (2012. gada janvāris)

Pētījuma mērķis ir sniegt Latvijas uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā padziļinātu ieskatu par korporatīvās sociālās atbildības līmeni Latvijas uzņēmumos, kā arī izmērīt šo aktivitāšu ietekmi uz uzņēmumu darbības rādītājiem.

Pētījuma rezultāti  liecina, ka Latvijas uzņēmumiem ir augsts sociālās atbildības pašvērtējums, taču tas nonāk pretrunā ar uzņēmējdarbības vides realitāti. Turklāt uzņēmēju “labie darbi” ir vērsti uz labuma gūšanu īstermiņā un samērā reti iziet ārpus uzņēmuma tiešo interešu zonas.


Latvijas ražotāju konkurētspēja. Skatiens aiz horizonta (2011. gada oktobris)

Pētījuma rezultāti liecina, ka vairāk nekā pusi no savas produkcijas eksportē 36% Latvijas ražotāju,  šajā ziņā vairākkārt apsteidzot neražojošos uzņēmumus. Turklāt ražotāji daudz mērķtiecīgāk fokusējas uz pārdošanas apjomu palielināšanu ārvalstu tirgos.

Latvijas uzņēmumu konkurētspēju bremzē “viensētas sindroms” (2011. gada jūnijs)

Pētījuma mērķis ir identificēt Latvijas uzņēmumu vitalitātes līmeni un iespējas veiksmīgākai darbībai.
Mērījumi uzrāda skaidru tendenci -  drosmīgāk un mērķtiecīgāk izvēloties biznesa stratēģiju, atļaujoties riskēt un aktīvāk izmantojot personīgos, kā arī biznesa kontaktus uzņēmuma attīstībā, Latvijas uzņēmējiem ir labs konkurētspējas potenciāls.