Apdrošināšanas nosacījumi

Apdrošināšanas nosacījumi:

  • Īpašumam jābūt apdrošinātam visā mājokļa kredīta atmaksas laikā.
  • Māja un dzīvoklis jāapdrošina tā atjaunošanas vērtībā.
  • Būvniecības gadījumā minimālajai apdrošinājuma summai ir jābūt vienādai ar tāmes vērtību. Pēc būvdarbu pabeigšanas aizņēmējam nekavējoties ir jānodrošina uzbūvētās ēkas apdrošināšana tās atjaunošanas vērtībā.
  • Remonta gadījumā īpašums jāapdrošina nekustamā īpašuma tirgus vērtībā, papildus apdrošinot arī pašreizējos remontdarbus tāmes vērtībā (kopējā apdrošinājuma summa: esošais īpašums + tāmes vērtība).
  • Zeme nav jāapdrošina.

 

Apdrošināšanas riski

Dzīvoklis

Vasarnīca

Privātmāja

Uguns

              

                

               

Noplūde no inženierkomunikācijā

              

                *

               

Dabas stihiskie postījumi

              

                

               

Trešo personu prettiesiska rīcība

              

                

               

* Ja apdrošināmajam īpašumam nav inženierkomunikāciju, risks nav jāapdrošina


 

Nekustamā īpašuma apdrošināšanas uzņēmumu saraksts

Nosaukums

Adrese 

Balta

www.balta.lv

Baltijas Apdrošināšanas Nams

www.ban.lv

Baltikums

www.baltikums.lv

BTA

www.bta.lv

Compensa  TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle

www.compensa.lv

ERGO Latvija

www.ergo.lv

Gjensidige

www.gjensidige.lv

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

 www.if.lv

PZU Lietuva, Latvijas filiāle

www.pzu.lv

Seesam Latvia

www.seesam.lv

"Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle

ib.swedbank.lv