Automašīnas apdrošināšana

Visā līzinga termiņa laikā transportlīdzeklim ir jābūt apdrošinātam. Līzinga saņēmējam ir jāiegādājas KASKO un OCTA apdrošināšanas polises. Noformējot apdrošināšanas polisi Luminor Līzings SIA, tu saņemsi īpaši izdevīgu apdrošināšanas piedāvājumu:
  • Atlaide no standarta cenas.
  • Maksājums par apdrošināšanu (prēmija) tiks sadalīts uz 12 mēnešiem  bez piemaksas.
  • Rēķins tiks sūtīts kopā ar līzinga rēķinu.
  • Izmaksājot atlīdzību, atlikusī apdrošināšanas prēmijas summa vairs netiks ieturēta.

Apdrošināšanas līgumi tiek slēgti ar apdrošināšanas brokeru SIA “IIZI Brokers”
(Reģ.Nr. 40003470836, adrese Vienības gatve 109, Rīga, LV-1084, tālrunis 67 227 739,
e-pasts info@iizi.lv) starpniecību.


KASKO apdrošināšana atlīdzina bojājumus, kas radušies, piemēram, avārijā, sadursmē, uzkrītot kādam priekšmetam, zādzības vai citos neparedzētos gadījumos.

OCTA apdrošināšana atlīdzina zaudējumus ceļu satiksmes negadījumā cietušajām trešajām personām, Piemēram, auto vadītājam, kurš nav vainīgs negadījuma izraisīšanā, automašīnas pasažieriem u.tml.

Apdrošināšanas nosacījumi:

  • KASKO polisē kā atlīdzības saņēmējam jābūt norādītam Luminor Līzings SIA.
  • Apdrošināšanas summai ir jāatbilst līzinga objekta tirgus vērtībai, ieskaitot PVN, polises slēgšanas brīdī.
  • Pašrisks bojājumiem transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3500 kg nedrīkst būt lielāks par 500 EUR. Pašrisks pilnīgas bojāejas, zādzības un/vai laupīšanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 15% no apdrošinājuma summas.
  • Pašrisks bojājumiem transportlīdzeklim ar pilnu masu virs 3500 kg nedrīkst būt lielāks par 1000 EUR. Pašrisks pilnīgas bojāejas, zādzības un/vai laupīšanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 15% no apdrošinājuma summas.
  • KASKO polisē jābūt apdrošinātiem šādiem riskiem: ceļu satiksmes negadījums (bojājumi), dabas parādības, uguns, zādzība, laupīšana, trešo personu prettiesiska rīcība.
  • KASKO polisē jābūt norādītai kādai no šīm teritorijām: Latvija, Baltija, Eiropa, Eiropa + NVS.


Luminor Līzings SIA akceptētie apdrošināšanas uzņēmumi līzinga līguma darbības laikā

 

Nosaukums
Balta
Baltijas Apdrošināšanas Nams
Baltikums Vienna Insurance Group
BTA Baltic Insurance Company
Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Gjensidige Baltic
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle