Eiropas standartizētā informācija par mājokļa kredītu

Šī standartizētā informācija ir „Brīvprātīgā ētikas kodeksa pirmslīguma informācijas sniegšanā par mājokļu aizdevumiem” neatņemama sastāvdaļa. Šī informācija nav juridiski saistošs piedāvājums.

Skaitļi ir doti pārliecībā par to pareizību un precīzi parāda piedāvājumu, kuru aizdevējs varētu sniegt pašreizējos tirgus apstākļos, pamatojoties uz šo informāciju. Tomēr skaitļi var mainīties atbilstoši tirgus situācijai.

Šīs informācijas sniegšana neuzliek aizdevējam pienākumu izsniegt kredītu.

Aizdevējs
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle.


Produkta apraksts   
Mājokļa kredīta mērķis ir mājokļa iegāde, celtniecība vai  remonts.
Kā nodrošinājums mājokļa aizdevumam tiek izmantots nekustamais īpašums, uz kuru tiek nostiprināta hipotēka par labu bankai.

Aizdevuma atmaksa notiek saskaņā ar atmaksas grafiku. Procenti un pamatsumma tiek atmaksāti visā aizdevuma termiņa laikā 1 reizi mēnesī.

Mājokļa kredīta nosacījumi paredz, ka kredītņēmējam jānodrošina vismaz 10% no kopējā darījuma, piemēram, mājokļa iegādes, līdz ar to maksimālais bankas finansējums ir 90%.


Nominālā procentu likme ar norādītu procentu likmes veidu un fiksētā perioda ilgumu   
Mājokļa kredītam tiek piemērota fiksētā vai mainīgā procentu likme.

 • Fiksētā procentu likme visā kredītlīguma laikā vai noteiktā periodā paliek nemainīga. 
 • Mainīgā likme kredītiem EUR valūtā veidojas no Eiropas centrālās bankas noteiktās starpbanku tirgus likmes EURIBOR un bankas pievienotās likmes.
 • Bankas pievienotā likme tiek noteikta atbilstoši tirgus situācijai.
 • Starpbanku kredītu procentu likmju izmaiņas skatīt Latvijas Bankas mājaslapā www.bank.lv.


Mājokļa kredīta ikmēneša maksājums ir fiksēts uz periodu, kurš noteikts atkarībā no izvēlētā likmes tipa.

Mainīgajai procentu likmei tiek piedāvāti šādi  periodi:

 • 1 mēneša mainīgā likme (1 mēneša EURIBOR + bankas pievienotā likme).
 • 3 mēnešu mainīgā likme (3 mēnešu EURIBOR + bankas pievienotā likme).
 • 6 mēnešu mainīgā likme (6 mēnešu EURIBOR + bankas pievienotā likme).
 • 12 mēnešu mainīgā likme (12 mēnešu EURIBOR + bankas pievienotā likme).


Fiksētās procentu likmes periods tiek noteikts:

 • Kredītiem EUR valūtā 2-15 gadi.


Komisija par procentu likmes maiņu perioda beigās saskaņā  ar Cenrādi.
Bankas pievienotā likme atkarīga no aizņēmēja ienākumiem, attiecībām ar banku, aizdevuma apjoma. Indikatīvu bankas pievienoto likmi var noskaidrot konsultācijā ar atbildīgo bankas darbinieku.


Aizdevuma summa un valūta   

Minimālā mājokļa kredīta summa ir EUR 1500. Iespējamās aizdevuma valūtas:  EUR.


Līguma termiņš   

Mājokļa kredīta termiņš ir 1 līdz 40 gadi.


Kredīta atmakasa
   
Aizdevuma atmaksa notiek 1 reizi mēnesī visā līguma termiņa laikā. Ikmēneša atmaksas datums tiek noteikts, parakstot aizdevuma līgumu.


Ikmēneša maksājuma summa

Piemēram, tu ņem  kredītu 50 000 EUR apmērā.  Bāzes procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR. Bankas pievienotā likme ir 3,5 %. Atmaksas termiņš ir 30 gadi ar vienādu maksājumu grafiku. Pie šādiem nosacījumiem ikmēneša maksājums būs 268 EUR.

Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no aizdevuma summas, procentu likmes un atmaksas termiņa. Piemērā minētā bāzes procentu likme mainās 1 reizi 3 mēnešos.


Aizdevums pret procentiem

Piemēram, tu  ņem kredītu 50 000 EUR apmērā. Bāzes procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR. Bankas pievienotā likme ir 3,5 %. Atmaksas termiņš ir 30 gadi ar vienādu maksājumu grafiku. Pie šādiem nosacījumiem ikmēneša procentu maksājums pirmajā mēnesī  būs 208 EUR.

 • Procentu maksājuma daļa tiek aprēķināta no aizdevuma pamatsummas atlikuma. Tā samazinās, atmaksājot aizdevuma pamatsummu. Mēneša procentu maksājums pēdējā atmaksas mēnesī būs 1 EUR.
 • Atmaksas grafiks var mainīties atkarībā no aizdevuma summas, procentu likmes un atmaksas termiņa. Piemērā minētā bāzes procentu likme mainās 1 reizi 3 mēnešos.
 • Ikmēneša maksājums nedrīkst pārsniegt 40%. no aizņēmēja regulārajiem ienākumiem.
 • Aizņēmējam ir pienākums nodrošināt ikmēneša kredīta atmaksas ieskaitījumus bankas kontā.Papildu vienreizējās izmaksas
   
Saņemot mājokļa  kredītu, aizņēmējam jāsedz sākotnējās vienreizējās izmaksas.
Pirms aizdevuma piešķiršanas, neatkarīgi no tā, vai mājokļa aizdevums tiks piešķirts vai nē:, ir jāveic nekustamā īpašuma vērtējums. Nordea apstiprināto vērtēšanas uzņēmumu  sarakstu skatīt šeit.

Atsevišķos gadījumos bankai jau būs pieejams vērtējums. Dažiem standarta tipa dzīvokļiem nelielas kredīta summas gadījumā papildus vērtējums nebūs nepieciešams.

Ja mājokļa kredīts tiek piešķirts, kredītņēmējam jāsedz:

 • Notāra pakalpojumi (nostiprinājuma lūgums hipotēkas nostiprināšanai un, ja tiek mainītas īpašumtiesības, nostiprinājuma lūgums īpašumtiesību reģistrācijai).
 • Zemesgrāmatu nodevas (valsts nodeva, kancelejas nodeva un, ja tiek mainītas īpašumtiesības, valsts nodeva par īpašumtiesību reģistrāciju).
 • Maksa par resursu sagādi 1 – 2,5 % no kredīta summas. Minimālā komisija EUR 85.37. Maksa par resursu sagādi tiek ieturēta, izmaksājot aizdevumu. Komisija var tikt mainīta atkarībā no tirgus situācijas.Papildu atkārtotas izmaksas

Vienīgās papildu atkārtotās izmaksas ir mājokļa kredīta nodrošinājumam ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšana. Īpašumam jābūt apdrošinātam visā aizdevuma atmaksas laikā.  Bankas akceptēto apdrošināšanas uzņēmumu sarakstu skatīt šeit.

Atkarībā no nekustamā īpašuma veida (dzīvoklis, ēka vai zeme) mainās apdrošināšanas summas aprēķināšanas metode:

 • Zeme nav jāapdrošina.
 • Māja vai dzīvoklis jāapdrošina par atjaunošanas vērtību.
 • Būvniecības laikā ir nepieciešams apdrošināt celtniecības riskus. Pēc celtniecības pabeigšanas aizņēmējam ir nekavējoties jānodrošina uzbūvētās ēkas apdrošināšana par tās atjaunošanas vērtību.Pirmstermiņa atmaksa   

Mājokļa kredīta daļēja vai pilnīga pirmstermiņa atmaksa ir iespējama jebkurā laikā bez komisijas maksas.

Iesniegums par pirmstermiņa atmaksu jāiesniedz ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlamā atmaksas datuma, norādot aizņēmēja kontu Nordea bankā, kurā tiks nodrošināti naudas līdzekļi pirmstermiņa atmaksai.


Iekšējo pretenziju iesniegšanas kārtība
   
Pretenzijas rakstiski var iesniegt jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā vai zvanot uz Kontaktu centru pa tālruni 67 096 096.


Kredīta kalkulators   

Aizdevuma atmaksas grafika piemērus dažādām aizdevuma summām un termiņiem var aprēķināt kredīta kalkulatorā. Atmaksas grafiks var mainīties atkarībā no aizdevuma summas, procentu likmes un atmaksas termiņa. Bāzes procentu likme mainās 1 reizi 3 mēnešos.


Pienākums atvērt kontu
Lai saņemtu mājokļa kredītu, aizņēmējam ir pienākums atvērt kontu Nordea bankā algas un citu ienākumu saņemšanai.