Mājokļa kredīts

Luminor mājokļa kredīts palīdzēs tev realizēt dzīvokļa vai mājas iegādi. Kredīts ir izmantojams arī zemes īpašuma iegādei, jaunas mājas būvniecībai vai esošā mājokļa remontam. Ja tev ir mājokļa kredīts citā bankā, tu vari to pārnest uz Luminor un, iespējams, saņemt izdevīgākus nosacījumus kredīta atmaksai.
 

Luminor mājokļa kredīts ir piemērotākais risinājums:

 • Dzīvokļa vai mājas iegādei.
 • Zemes īpašuma iegādei, kas paredzēts mājas būvēšanai.
 • Būvdarbu vai remonta veikšanai.


Ieguvumi

 • Darījuma konts pircēja un pārdevēja drošībai.
 • Iespēja nodrošināties pret ikmēneša maksājuma pieaugumu.
 • Iespēja vienreiz gadā atlikt maksājumu, neveicot līguma grozījumus.
 • Iespēja vienoties ar banku par pamatsummas maksājumu atlikšanu līdz 2 gadiem.
 • Iespēja pārnest mājokļa kredītu no citas bankas uz Luminor.


Ja tev jau ir mājokļa kredīts citā bankā, uzzini, vai Luminor piedāvā izdevīgākus kredītnosacījumus.  Vairāk skatīt sadaļā Kredīta refinansēšana Luminor.

Noformējot kredītu, tu saņemsi bezmaksas konsultācijas par kredīta nosacījumiem un piemērotāko risinājumu.

Piesakies mājokļa kredītam jebkurā Luminor Klientu apkalpošanas centrā.


Piemērs, kas atspoguļo kopējās kredīta izmaksas hipotekārajam kredītam.
Ja Jūs izvēlaties iegādāties nekustamo īpašumu – dzīvokli, kura pārdošanas cena ir 90 000 EUR, tad noslēdzot aizdevuma līgumu ar Nordea banku par aizdevuma summu 76 500 EUR, kas ir 85% no pārdošanas cenas, ar termiņu 30 gadi, ar kopējo procentu likmi 3.05%  (veidojas no pievienotās likmes 3%, un bāzes likmes 6 mEuribor uz 01.07.2015. – 0.05%), ikmēneša maksājums būtu 326.31 EUR un kopējā Jūsu atmaksātā summa Aizdevuma līguma termiņa beigās pieņemot, ka bāzes likmes apmērs paliktu nemainīgs visu aizdevuma līguma termiņu, būtu  112 071,75 EUR. Komisijas maksa par aizdevuma līguma noformēšanu ir 1% no aizdevuma summas.  Papildus izmaksas veido nekustamā īpašuma novērtēšana, notāra pakalpojumi, nekustamā īpašuma apdrošināšana, valsts nodeva par hipotēkas reģistrēšanu Zemesgrāmatā 0,1% no aizdevuma summas, kancelejas nodeva par hipotēkas reģistrēšanu Zemesgrāmatā 14,23 EUR, kancelejas nodeva par īpašuma tiesību reģistrācijas maiņu 21,34 EUR, valsts nodeva par īpašuma tiesību reģistrēšana uz jaunā īpašnieka vārda sākot no 2% no pārdošanas cenas. Piemērā minētais aprēķins veikts 01.07.2015.

Valsts atbalsts mājokļa iegādei un būvniecībai ģimenēm ar bērniem

Valsts sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem galvojuma veidā, kas kalpo bankai kā papildus nodrošinājums, ļaujot iegādāties mājokli ar mazāku savu personīgo ieguldījuma apmēru.

Valsts galvojuma saņemšanas nosacījumi

 • Apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, ar kuru dzīvo kopā.
 • Kredīta mērķis ir mājokļa iegāde vai tā būvniecība.
 • Iepriekš nav saņemts valsts atbalsts galvojuma veidā mājokļa iegādei vai būvniecībai.


Galvojuma apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē

 • 10% no aizdevuma summas (bet ne vairāk kā 10 000 eiro), ja ģimenē ir viens nepilngadīgs bērns.
 • 15% no aizdevuma summas (bet ne vairāk kā 15 000 eiro), ja ģimenē ir divi nepilngadīgi bērni.
 • 20% no aizdevuma summas (bet ne vairāk kā 20 000 eiro), ja ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.


Galvojuma saņemšanas kārtība

 • Kredīta un galvojuma pieteikumu aizpildīšana, kredīta konsultācija un citu ar kredīta saņemšanu saistīto dokumentu iesniegšana.
 • Lēmuma pieņemšana par kredīta piešķiršanu Luminor bankā.
 • Altum lēmuma pieņemšana par galvojuma izsniegšanu.
 • Klients apmaksā komisijas maksu 2.5% no galvojuma summas Altum.
 • Līgumu parakstīšana.


Galvojuma saņemšanai, iesniedzamo dokumentu saraksts

 • Dzimšanas apliecība par katru nepilngadīgu bērnu
 • Izziņa par aizņēmēja un bērnu deklarēto dzīves vietas adresi*

* izziņu var saņemt jebkurā PMLP nodaļā vai pašvaldībā pēc klienta deklarētas dzīves vietas vai arī tiek pieņemta klienta apliecināta izdruka no portāla www.latvija.lv.


Informācija par galvojumu un tā nosacījumiem

 • Galvojumu izsniedz A/S "Attīstības finanšu institūcija Altum".
 • Altum piemēro vienreizēju komisiju 2.5% apmērā no galvojuma pie aizdevuma izsniegšanas un 1% apmērā no atlikušā galvojuma apmēra, līguma grozījumu gadījumā.
 • Galvojums tiek sniegts ar termiņu līdz 10 gadiem un tas samazinās proporcionāli atmaksātajai aizdevuma pamatsummai.
Kreditēšanās nosacījumi:
 
 • Minimālā aizdevuma summa 7000 EUR.
 • Kredīta valūta: EUR
 • Kredīta atmaksas termiņš iespējams līdz 30 gadiem.
 • Ikmēneša maksājums nedrīkst pārsniegt 40% no taviem mēneša neto ienākumiem.

Mājokļa kredīta nosacījumi ir atšķirīgi, ņemot vērā kredīta izlietošanas mērķi un nodrošinājumu. Maksimālais finansējums, atmaksas termiņš un citi nosacījumi ir atkarīgi no kredīta mērķa un nekustamā īpašuma, kurš tiks ieķīlāts.

Lai saņemtu mājokļa kredītu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

 • Jābūt vismaz 21 gadu vecam.
 • Regulāri ienākumi vismaz 450 EUR pēc nodokļu un citu kredītsaistību nomaksas.
 • Tavas kredītsaistības Luminor un citās bankās, piemēram, kredītkartes kredītlimits, overdrafts, līzings.
 • Tavu ģimenes locekļu un līdzaizņēmēju ienākumi.
 • Pozitīva kredītvēsture.


Noformēšana un piešķiršana

 • Pēc visu dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas lēmums par kredīta piešķiršanu tiek pieņemts 1 līdz 4 darba dienu laikā.
 • Pēc kredīta piešķiršanas tiek sagatavoti un parakstīti līgumi līdz 3 darba dienu laikā.
 • Īpašumtiesību maiņa Zemesgrāmatā var ilgt līdz 4 nedēļām.
 • Hipotēka jāreģistrē 1 nedēļas laikā.
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšanu var noformēt pie mums bankā.


Papildu izmaksas par mājokļa kredīta noformēšanu:

 • Nekustamā īpašuma vērtēšana.
 • Notāra pakalpojumi.
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana.
 • Valsts nodeva par hipotēkas reģistrēšanu Zemesgrāmatā 0,1% no aizdevuma summas.
 • Kancelejas nodeva par hipotēkas reģistrēšanu Zemesgrāmatā.
 • Kancelejas nodeva par nekustamā īpašumtiesību reģistrācijas maiņu.
 • Valsts nodeva par nekustamā īpašuma tiesību reģistrēšana uz jaunā īpašnieka vārda 2% apmērā no pirkuma summas.
 • Komisijas maksa par mājokļa kredīta izsniegšanu saskaņā ar bankas cenrādi.
Kredīta atmaksas nosacījumi:
 
 • Izvēlies kredīta atmaksas datumu.
 • Kredīta atmaksa jāsāk nākamajā mēnesī pēc līguma noslēgšanas.
 • No līgumā norādītā konta bankai tiek pārskaitīta atmaksas summa atbilstoši atmaksas grafikam.
 • Atmaksas summu veido pamatsummas un procentu maksājums.
 • Tev ir iespēja 1 reizi gadā  pieteikties „kredīta brīvdienām” un atlikt kredīta maksājumu bez līguma grozījumiem. Piemēram, augustā mājokļa kredīta ikmēneša maksājums ir 200 EUR, kuru veido pamatsummas maksājums 170 EUR un procenti 30 EUR apmērā.  Piesakoties „kredīta brīvdienām”, augustā  tu nemaksā bankai  neko,  bet  septembrī atkal 200 EUR. Piemērs attiecināms uz mājokļa kredītu ar izlīdzināto maksājumu  grafiku.
 • Mājokļa kredīta daļu vai visu summu tu vari atmaksāt pirms līgumā noteiktā termiņa beigām bez komisijas. Iepriekš par to informē banku internetbankas sadaļā Sarakste un norādi kontu, kurā tiks ieskaitīti līdzekļi kredīta atmaksai.
Nepieciešamie dokumenti, lai noformēt kredītu:
 
 • Aizpildīta pieteikuma forma internetā  vai kādā no Luminor klientu apkalpošanas centriem.
 • Kredītņēmēja personu apliecinošs dokuments.
 • Bankas konta pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem.
 • VID izziņa, kas apliecina tavus ienākumus.
 • Ar būvniecības projektu saistīti dokumenti: būvatļauja, līgumi, tāmes u.c.
 • Nekustamā īpašuma vērtējums. Nekustamā īpašuma vērtētāju sarakstu skatīt sadaļā Nekustamā īpašuma vērtēšana.
 
ShadowShadowShadow

Padoms

Padoms
Mājokļa apdrošināšana Lai tavs izvēlētais mājoklis būtu pasargāts pret iespējamiem negadījumu riskiem un zaudējumiem, ir jāapdrošina gan nekustamais īpašums, gan, vēlams, arī iedzīve.

 

Kredīta refinansēšana
Kredīta refinansēšana Ja tev ir mājokļa kredīts citā bankā, piedāvājam kredītu refinansēt jeb pārnest uz Luminor banku.