Overdrafts

Overdrafts ir ērts risinājums gadījumos, kad algas izmaksa kavējas, pēkšņi nepieciešami papildu līdzekļi lielākam pirkumam vai gadās neplānoti izdevumi. Tas ir kā drošības spilvens taviem ikdienas norēķiniem.
 

Overdrafts ir kredītlimits, kuru banka piešķir noteiktā apmērā, ņemot vērā tavus regulāros ienākumus. Overdrafts  ir pieejams  pēc līguma noslēgšanas. Tu vari to tērēt pēc saviem ieskatiem.  Procenti ir jāmaksā tikai par iztērēto  kredītlimita daļu. Kad aizdevums ir dzēsts, tu atkal vari izmantot overdraftu saviem tēriņiem.

Iztērētā overdrafta summa tiek segta ar katru ienākošo maksājumu, piemēram, algu:

 • Tev piešķirts overdrafts 500 EUR apmērā un tu no tā iztērē 150 EUR.
 • Tavā kontā tiek ieskaitīta alga 700 EUR.
 • No kontā ienākušās naudas 150 EUR automātiski tiek pārskaitīti overdrafta dzēšanai.
 • Tērēšanai  tev tagad ir pieejami 550 EUR alga + 500 EUR  overdrafta kredītlimits.


Ieguvumi

 • Jebkurā laikā tev ir pieejami papildu līdzekļi bankas piešķirtā kredītlimita ietvaros.
 • Kredītlimitu vari izmantot jebkādiem plānotiem vai neplānotiem izdevumiem.
 • Overdrafts pēc dzēšanas ir atkal pieejams. Procenti tiek ieturēti tikai par iztērēto kredītlimita summu.
 • Overdraftu vari izņemt skaidrā naudā Luminor un draudzīgā tīkla bankomātos bez komisijas.
   

Piesakies  overdraftam


Piesakoties internetbankā vai zvanot uz Kontaktu centru, ir  zemāka komisija par overdrafta noformēšanu, nekā iesniedzot pieteikumu klientu apkalpošanas centrā.

Vispārīgie noteikumi par overdraftu privātpersonām 

Nosacījumi:
 
 • Minimālā aizdevuma summa: 150 EUR.
 • Maksimālā aizdevuma summa:  2 algu apmērā (līdz 12 000 EUR),
 • Overdrafta valūta: EUR vai  USD, ja tavi  ienākumi ir USD valūtā.


Lai saņemtu overdraftu, tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:

 • Jābūt vismaz 18 gadu vecam.
 • Regulāri ienākumi vismaz 450 EUR pēc nodokļu un citu kredītsaistību nomaksas.
 • Tavas kredītsaistības Luminor un citās bankās, piemēram, līzings, kredītkartes kredītlimits, patēriņa kredīts.
 • Algas konts Luminor bankā  vismaz 3 mēnešus.
 • Pozitīva kredītvēsture.


Nepieciešamie dokumenti

 • Luminor internetbankā vai klientu apkalpošanas centrā  aizpildīts pieteikums.
 • Pase vai personas apliecība.
 • Konta izraksts vai VSAA izziņa par ienākumiem pēdējo 6 mēnešu laikā.
 • Ja tava alga tiek skaitīta Luminor kontā, izraksts nav jāiesniedz.


Overdrafta atmaksa

 • Procenti par izmantoto overdrafta kredītlimitu tiek aprēķināti katru dienu un jāatmaksā katra mēneša pēdējā dienā.
 • Overdrafta atmaksa notiek automātiski no tava konta, kam piesaistīts overdrafts . Tiklīdz iztērētā  kredītlimita daļa tiek atmaksāta, vairs netiek aprēķināti procenti par aizdevuma izmantošanu.
 • Overdrafta atmaksas summu veido pamatsummas un procentu maksājums. Procentu likme tiek piemērota atbilstoši tavam klienta statusam bankā.
 • Procenti tiek aprēķināti tikai par neatmaksāto kredītlimita  daļu.