Patēriņa kredīts

Nordea patēriņa kredīts ir izdevīga iespēja, kad tev nepieciešams papildu finansējums mājokļa vai dārza labiekārtošanai, plānotam vai steidzamam pirkumam, negaidītu izdevumu segšanai vai citam konkrētam mērķim.
 • Maksimālā patēriņa kredīta summa - 12 000 EUR, taču tā nedrīkst pārsniegt kredītņēmēja 6 neto algu apmēru.
 • Maksimālais kredīta atmaksas termiņš - 3 gadi.
 • Kredītņēmēja  ikmēneša ienākumiem pēc nodokļu un parādsaistību nomaksas jābūt vismaz EUR 450 EUR.
 • Kopējais aizdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt 40% no ienākumiem.
 • Kredītņēmēja algai vismaz 3 mēnešu garumā jābūt ieskaitītai Nordea bankas kontā.
 • Zema komisija, iesniedzot pieteikumu internetbankā vai zvanot uz Kontaktu centru.


Piesakies patēriņa kredītam:


Iesniedzot pieteikumu internetbankā vai Kontaktu centrā, būs mazāka komisija par dokumentu noformēšanu.

Vispārīgie noteikumi par patēriņa kredītu ar atmaksas grafiku.
Kredīta apmērs:

 • Minimālā aizdevuma summa: 150 EUR.
 • Maksimālais apmērs: 6 neto darba algas (līdz 12 000 EUR).
 • Kredīta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā tavus regulāros ienākumus.
 • Kredīta valūta – EUR.


Lai saņemtu patēriņa kredītu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

 • Jābūt vecumā no 18 līdz 70 gadiem.
 • Regulāri ienākumi vismaz 450 EUR pēc nodokļu un kredītsaistību nomaksas
 • Algas konts Nordea bankā vismaz 3 mēnešus.
 • Tavas kredītsaistības Nordea un citās bankās, piemēram, kredītkartes kredītlimits, overdrafts, mājokļa kredīts.
 • Pozitīva kredītvēsture.


Nepieciešamie dokumenti

 • Aizpildīta pieteikuma forma Nordea internetbankā vai Klientu apkalpošanas centrā
 • Pase vai personas apliecība.
 • Konta izraksts un VSAA izziņa (to iespējams pasūtīt Nordea bankā) par ienākumiem pēdējo 6 mēnešu laikā.
 • Ja tava alga tiek skaitīta Nordea kontā, izraksts nav jāiesniedz.


Patēriņa kredīta saņemšana

 • Pēc aizpildītā pieteikuma un dokumentu saņemšanas banka izvērtēs patēriņa kredīta piešķiršanu, ņemot vērā tavu kredītvēsturi un kredītsaistības.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā piešķirtais kredīts tiks ieskaitīts tavā Nordea kontā.


Patēriņa kredīta atmaksa

 • Izvēlies atmaksas termiņu no 3 līdz 36 mēnešiem.
 • Izvēlies atmaksas dienu 5., 15. vai 25. datumu.
 • Atmaksa notiek automātiski no tava konta, kas norādīts līgumā.
 • Atmaksas summu veido pamatsummas un procentu maksājums.
 • Procentu likme tiek piemērota atbilstoši tavam klienta statusam bankā.
 • Procenti tiek aprēķināti tikai no neatmaksātās patēriņa kredīta daļas.
 • Patēriņa kredītu var atmaksāt pirms līgumā noteiktā termiņa beigām bez komisijas, uzrakstot iesniegumu Nordea klientu apkalpošanas centrā vai internetbankas sadaļā Sarakste.


Piemērs, kas atspoguļo kopējās kredīta izmaksas:


Pieņemot, ka banka izmaksā Jums aizdevumu EUR 1500 apmērā un tiek noslēgts līgums uz 3 gadiem ar atmaksu katru mēnesi un ar procentu likmi 16% gadā, ar maksu par aizdevuma un dokumentu noformēšanu EUR 45 apmērā, gada procentu likme ir 19,78% (kredīta kopējās izmaksas, izteiktas procentos), kopējā kredīta summa iekļaujot procentus un citas izmaksas ir EUR 1 943.64, un mēneša maksājums EUR 53.91. Piemērā minētais aprēķins veikts 26.10.15.