Piemērs

Piemērs, kas atspoguļo kopējās finansējuma izmaksas operatīvajam līzingam:

Ja tu izvēlies iegādāties vieglo transportlīdzekli Toyota Auris, kas, izgatavots 2012.gadā un kura pārdošanas cena ir 22880.00 EUR, t.sk. PVN 21 %, tad noslēdzot operatīvā līzinga līgumu ar Nordea Finance Latvia ar šādiem nosacījumiem:

  • Kopējā finansētā summa 15127,27 EUR, neiesk. PVN, kas ir 80% no pārdošanas cenas. Finansētā summā iekļauta transportlīdzekļa atlikusī vērtība 4727,27 EUR, neiesk. PVN 21 %, kas ir 25 % no pārdošanas cenas.
  • Pirmais maksājums 4576.00 EUR, t.sk. PVN 21 %,  kas ir 20% no pārdošanas cenas.
  • Termiņš 60 mēneši.
  • Kopējā procentu likme 3.18%  (kuru veido no pievienotās likmes 3%, un bāzes likmes 3 m EURIBOR, kas uz 17.12.12. – 0.18%, pieņemot, ka tā nemainīsies visu līguma termiņa laiku).
  • Saistību maksa par līzinga līguma noformēšanu 343.20 EUR t.sk. PVN 21 %.
  • Pie ikmēneša maksājuma maksājamais PVN 21 % apmērā ir nemainīgs visu līguma darbības laiku.
  • Tev nav jāsedz preces reģistrācijas izmaksas Ceļu satiksmes un drošības un transportlīdzekļa brīvprātīgā apdrošināšanas izmaksas.


Tavs:

  • Ikmēneša maksājums būtu 242.28 EUR, t.sk. PVN 21 %.
  • Kopējā aizņēmuma atmaksātā summa līguma termiņa beigās būtu  20600.24 EUR (neieskaitot pirmo maksājumu un pieņemot, ka līguma termiņa beigās samaksājat arī atlikušo vērtību).
  • Gada procentu likme būtu 3.85%.


Piemērā minētais aprēķins veikts 19.12.2012.