Studentu kredīts

Luminor studentu kredīts ļaus tev pilnvērtīgi baudīt studenta dzīvi un atvieglos iespēju sasniegt izvirzītos karjeras mērķus. Kredīts ir paredzēts dažādiem izdevumiem, kas saistīti ar studiju laiku: studiju maksas segšanai, ikdienas mācību izdevumiem un studiju uzsākšanai. Būtiski, ka Luminor studentu kredītam ir īpaši izdevīgi aizņemšanās un atmaksas nosacījumi.
 
 Studentu kredīts palīdzēs tev īstenot sapni par studijām izvēlētajā specialitātē, nodrošinās līdzekļus studiju uzsākšanai un ikdienas tēriņiem mācību laikā. Izvēloties Luminor studentu kredītu, tu vari saņemt līdz 12 000 EUR.

Ja tu plāno studēt vai esi tikko uzsācis studijas, tev ir iespēja saņemt kredītu:

 • Studiju uzsākšanai līdz EUR 710.
 • Studiju maksas segšanai līdz EUR 12 000.
 • Ikdienas tēriņiem  līdz EUR 210 mēnesī.

Ja tev ir studentu kredīts citā bankā, uzzini par iespēju pārnest kredītu uz Luminor un, iespējams, samazināt procentu maksājumus.
 

Kredīta veids Būšu students Esmu students Vairs neesmu students
Studiju uzsākšanai

 

   
Studiju maksas segšanai

 

 

 
Ikdienas tēriņiem 

 

 

 
Kredīta refinansēšana  

 

 


Ieguvumi

 • Iespēja saņemt kredītu visas studiju maksas segšanai.
 • Līdzekļi tavā kontā ikdienas tēriņiem arī vasarā.
 • Kredīta pamatsumma jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju beigšanas.
 • Banka pārskaitīs mācību maksu augstskolai tavā vietā.


Piesakies  studentu kredītam:

Studiju maksas segšanai tev ir iespēja saņemt Luminor studentu kredītu pilnā apmērā līdz 12 000 EUR.

 • Kredīta apmērs tiek piešķirts, ņemot vērā studenta un/vai līdzaizņēmēja regulāros ienākumus.
 • Kredīta valūta: EUR.
 • Kredīta apmērs nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu.


Lai saņemtu kredītu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

 • Regulāri  tavi un/vai līdzaizņēmēja ienākumi vismaz 450 EUR pēc nodokļu nomaksas.
 • Studenta un/vai līdzaizņēmēja  kredītsaistības Luminor un citās bankās, piemēram, kredītkartes kredītlimits, overdrafts, mājokļa kredīts.
 • Pozitīva kredītvēsture.
Nepieciešamie dokumenti kredīta saņemšanai:
 
 • Studenta un līdzaizņēmēja pase vai elektroniskās identifikācijas karte.
 • VSAA izziņa (to iespējams pasūtīt Luminor) vai konta izraksts par studenta un/vai līdzaizņēmēja ienākumiem pēdējo 6 mēnešu laikā.
 • Studiju līgums ar kādu no sadaļā Akreditētās augstskolas minētajām izglītības iestādēm (nepieciešams tikai pirms kredīta līguma parakstīšanas).
 • Ja tu studē jau ilgāk par 6 mēnešiem, jāiesniedz izziņa no augstskolas, kura apliecina, ka  esi attiecīgās augstskolas students.  


Svarīgi!
Ja tu studē augstskolā, kas nav Luminor sadarbības akreditēto augstskolu sarakstā, tev 2 reizes gadā līgumā noteiktajos datumos bankā jāiesniedz studenta statusu apliecinoša izziņa. Luminor sadarbības izglītības iestāžu sarakstu skatīt sadaļā Akreditētās augstskolas.

Kredīta piešķiršana:
 
 • Pēc aizpildītā pieteikuma un dokumentu saņemšanas banka pārbaudīs tavas un/vai līdzaizņēmēja kredītsaistības, vai nav radušies parādi.
 • Pēc aizdevuma  piešķiršanas students un līdzaizņēmējs atver kontus Luminor bankā, kur turpmāk tiek ieskaitīta viņu alga un segti ikmēneša procentu maksājumi .
 • Students un līdzaizņēmējs paraksta studentu kredīta līgumu.
 • Piešķirtais kredīts studiju maksas segšanai tiek pārskaitīts augstskolas kontā 2 reizes gadā līgumā norādītajos datumos.
Kredīta atmaksa:
 
 • Ja kredīta summa nepārsniedz 2850 EUR, kredīta atmaksas termiņš ir 5 gadi pēc studiju pabeigšanas augstskolā.
 • Ja kredīta summa pārsniedz 2850 EUR, kredīta atmaksas termiņš ir līdz 10 gadiem pēc studiju pabeigšanas augstskolā.
 • Maksimālais kredīta termiņš no mācību sākuma līdz pēdējā maksājuma dienai ir 15 gadi.
 • Kredīta atmaksa jāsāk 7. mēnesī pēc studiju pabeigšanas. Ja students pārtrauc studijas, kredīts jāsāk atmaksāt 4. mēnesī pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studentu kredīta atmaksas summu veido pamatsummas un procentu maksājums. Procentu likme tiek noteikta saskaņā ar Luminor cenrādi.

Ja tu plāno studēt vai esi tikko uzsācis studijas, tad papildus studiju maksas vai ikdienas tēriņu segšanas kredītam tev ir iespēja saņemt kredītu studiju uzsākšanai līdz EUR 710 apmērā.

 • Kredīta valūta: EUR.
 • Kredīta apmērs tiek piešķirts, ņemot vērā studenta un/vai līdzaizņēmēja regulāros ienākumus.
 • Kredītu iespējams saņemt, ja tev ir studiju maksas vai ikdienas tēriņu segšanas kredīts Luminor bankā.


Lai saņemtu kredītu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

 • Regulāri tavi un/vai līdzaizņēmēja ienākumi vismaz 450 EUR pēc nodokļu nomaksas.
 • Studenta un/vai līdzaizņēmēja  kredītsaistības Luminor un citās bankās,
 • Citas kredītsaistības Luminor vai citās bankās, piemēram, kredītkartes kredītlimits, overdrafts, mājokļa kredīts.
 • Pozitīva kredītvēsture.
Nepieciešamie dokumenti kredīta saņemšanai:
 
 • Studenta un līdzaizņēmēja pase vai elektroniskās identifikācijas karte.
 • VSAA izziņa  (to iespējams pasūtīt Luminor) vai konta izraksts par studenta un/vai līdzaizņēmēja ienākumiem pēdējo 6 mēnešu laikā.
 • Studiju līgums ar kādu no sadaļā Akreditētās augstskolas minētajām izglītības iestādēm (nepieciešams tikai pirms kredīta līguma parakstīšanas).


Svarīgi!
Ja tu studē augstskolā, kas nav Luminor sadarbības akreditēto augstskolu sarakstā, tev 2 reizes gadā līgumā noteiktajos datumos bankā jāiesniedz studenta statusu apliecinoša izziņa. Luminor sadarbības izglītības iestāžu sarakstu skatīt sadaļā Akreditētās augstskolas.

Kredīta piešķiršana:
 • Pēc aizpildītā pieteikuma un dokumentu saņemšanas banka pārbaudīs tavas un/vai līdzaizņēmēja kredītsaistības, vai nav radušies parādi.
 • Pēc aizdevuma piešķiršanas students un līdzaizņēmējs atver kontu Luminor bankā, kurā turpmāk tiek ieskaitīta viņu alga un segti ikmēneša procentu maksājumi.
 • Students un/vai līdzaizņēmējs paraksta studentu kredīta līgumu.
 • Piešķirtā vienreizējā summa studiju uzsākšanai tiek ieskaitīta līgumā minētajā datumā studenta norēķinu kontā Luminor bankā.
Kredīta atmaksa:
 • Kredīta atmaksas termiņš ir 10 gadi pēc studiju pabeigšanas augstskolā.
 • Kredīta atmaksa jāsāk 7. mēnesī pēc studiju pabeigšanas. Ja students pārtrauc studijas, kredīts jāsāk atmaksāt 4. mēnesī pēc studiju pārtraukšanas.

 

Lai  studiju laikā atvieglotu rūpes par ikdienas tēriņiem, tev  ir iespēja saņemt kredītu ikdienas izdevumiem līdz EUR 210 mēnesi, arī vasaras mēnešos.

 • Kredīta apmērs tiek piešķirts, ņemot vērā studenta un/vai līdzaizņēmēja regulāros ienākumus.
 • Kredīta valūta: EUR.


Lai saņemtu studenta kredītu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

 • Regulāri tavi un/vai līdzaizņēmēja ienākumi vismaz 450 EUR pēc nodokļu nomaksas.
 • Studenta un/vai līdzaizņēmēja  kredītsaistības Luminor un citās bankās, piemēram kredītkartes kredītlimits, overdrafts, mājokļa kredīts.
 • Pozitīva kredītvēsture.
Nepieciešamie dokumenti kredīta saņemšanai:
 • Studenta un līdzaizņēmēja pase vai elektroniskās identifikācijas karte.
 • VSAA izziņa (to iespējams pasūtīt Luminor) vai konta izraksts par studenta un/vai līdzaizņēmēja ienākumiem pēdējo 6 mēnešu laikā.
 • Studiju līgums ar kādu no sadaļā Akreditētās augstskolas minētajām izglītības iestādēm (nepieciešams tikai pirms kredīta līguma parakstīšanas).
 • Ja tu studē jau ilgāk par 6 mēnešiem, jāiesniedz izziņa no augstskolas, kura apliecina, ka esi attiecīgās augstskolas students. 


Svarīgi!
Ja tu studē augstskolā, kas nav Luminor sadarbības akreditēto augstskolu sarakstā, tev 2 reizes gadā līgumā noteiktajos datumos bankā jāiesniedz studenta statusu apliecinoša izziņa. Luminor sadarbības izglītības iestāžu sarakstu skatīt sadaļā Akreditētās augstskolas.

Kredīta piešķiršana:
 • Pēc aizpildītā  pieteikuma un dokumentu saņemšanas banka pārbaudīs tavas un/vai līdzaizņēmēja kredītsaistības, vai nav radušies parādi.
 • Pēc aizdevuma piešķiršanas students un līdzaizņēmējs atver kontu Luminor bankā, kurā turpmāk tiek ieskaitīta viņu alga un segti ikmēneša procentu maksājumi (ja kredīta procentus sāk atmaksāt jau studiju laikā).
 • Students un līdzaizņēmējs paraksta studentu kredīta līgumu.
 • Piešķirtā kredīta summa tiek pārskaitīta studenta Luminor norēķinu kontā katru mēnesi studenta izvēlētajā datumā, arī vasaras mēnešos.
Kredīta atmaksa:
 • Ja kredīta kopējā summa nepārsniedz 2850 EUR, kredīta atmaksas termiņš ir 5 gadi pēc studiju pabeigšanas augstskolā.
 • Ja kredīta kopējā summa pārsniedz 2850 EUR, kredīta atmaksas termiņš ir līdz 10 gadiem pēc studiju pabeigšanas augstskolā.
 • Maksimālais kredīta termiņš no mācību sākuma līdz pēdējā maksājuma dienai ir 15 gadi.
 • Kredīta atmaksa jāsāk 7. mēnesī pēc studiju pabeigšanas. Ja students pārtrauc studijas, kredīts jāsāk atmaksāt 4. mēnesī pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studentu kredīta atmaksas summu veido pamatsummas un procentu maksājums. Procentu likme tiek noteikta saskaņā ar Luminor cenrādi.