Kā rīkoties ceļu satiksmes negadījumā

 Ja esi cietušais ceļu satiksmes negadījumā:
 • Aizpildi saskaņoto paziņojumu (ja negadījumā ir iesaistīti tieši divi transportlīdzekļi, ja varat vienoties ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, ja negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem ir aizliegts braukt).
 • Ja saskaņoto paziņojumu nav iespējams aizpildīt, izsauc policiju.
 • Pieraksti visus iespējamos negadījumu raksturojošos datus, kā arī liecinieku kontaktinformāciju.
 • Atceries negadījumu izraisījušā automobiļa valsts reģistrācijas numura zīmi.
 • Saglabā bojāto mantu vai auto tādā izskatā un kārtībā, kāda tā atradās pēc negadījuma.


Lai pieteiktu negadījumu:

 • Iesniedz pieteikumu negadījumu izraisījušā autoīpašnieka OCTA apdrošinātājam (Ja tev ir OCTA+Atlīdzības sev (TZR), neatkarīgi no tā, kas ir vainīgā apdrošinātājs, pieteikumu iesniedz If Apdrošināšanai)
 • Pievieno ar negadījumu un nodarītajiem zaudējumiem saistītos dokumentus, kas apliecina radušos zaudējumu  apmēru, ja tādi ir.


Pēc pieteikuma saņemšanas:

 • Apdrošinātājs veiks ekspertīzi, lai novērtētu zaudējumu apmēru.
 • Apdrošinātājs atlīdzību izmaksās piecu dienu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par atlīdzības apjomu un izmaksu.


Būtiski zināt par OCTA negadījumu:

 • Saglabā visus čekus un citus dokumentus, kas apliecina negadījumā rezultātā radušos zaudējumus.
 • Legāliem ienākumiem ir nozīme - atlīdzības apmērs par zaudētajiem ienākumiem un radītu pārejošu darba nespēju tiek aprēķināts tikai no legāli gūtajiem ieņēmumiem.
 • Mantai nodarītos zaudējumus var pieteikt gada laikā pēc negadījuma, bet personai nodarītos - pat trīs gadu laikā pēc notikušā negadījuma.
 • Nav nepieciešams uzreiz pēc negadījuma doties pie apdrošinātāja. Līdz brīdim, kamēr apdrošinātājs novērtēs zaudējumus, saglabā bojāto mantu vai auto tādā izskatā un kārtībā, kāda tā atradās pēc negadījuma.
 • Apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem zaudējumiem (ārstēšanās izdevumi, darba nespēja u.c.) var saņemt arī tad, ja negadījuma izraisītāja transportlīdzeklim nav OCTA polises vai arī tas nav zināms – šādos gadījumos zaudējumi tiek atlīdzināti no OCTA Garantijas fonda.    
 • Apdrošināšanas atlīdzību par mantai nodarītajiem zaudējumiem var saņemt arī tad, ja negadījuma izraisītāja transportlīdzeklim nav OCTA polises – šādos gadījumos zaudējumi tiek atlīdzināti no OCTA Garantijas fonda.


Ja negadījums noformēts, aizpildot Saskaņoto paziņojumu:

 • 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma dienas tev jāvēršas pie kāda no If partneriem - autoservisiem, jāiesniedz savs Saskaņotā paziņojuma eksemplārs un paziņojums par negadījumu izraisījušo transportlīdzekli, kā arī jāuzrāda automašīnas bojājumi.


Ja ceļu satiksmes negadījums noformēts, piesakot to Ceļu policijā

 • Cietušais pēc tevis izraisītā negadījuma vēršas pie If apdrošināšanas, un apdrošinātājs kompensē viņam nodarītos zaudējumus, pamatojoties uz Policijas lēmumu par negadījuma izraisītāju.
 • Ja esi OCTA klients, tev nav jāvēršas pie If sadarbības partnera, lai atrādītu automašīnu.


Tavai automašīnai nodarītos zaudējumus tevis izraisīta negadījuma rezultātā segs Jūsu KASKO apdrošināšanas polise, vai, ja tādas nav - tie jāsedz tev.