OCTA

OCTA (obligātā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība) apdrošināšanu piedāvājam sadarbībā ar vadošo apdrošināšanas uzņēmumu Ziemeļeiropā un Baltijā – If Apdrošināšana.

 Īpašnieka civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli apdrošina ikviens transportlīdzekļa īpašnieks vai transportlīdzekļa turētājs, noslēdzot OCTA apdrošināšanas līgumu jeb polisi.

OCTA atlīdzība paredzēta ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, kurš nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā.

Atlīdzība var tikt piešķirta:

 • Auto īpašniekam.
 • Gājējiem - arī tad, ja negadījumu izraisījušā vadītāja vaina nav pierādīta.
 • Auto vadītājam.
 • Pasažieriem, kas atradušies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī.


If Apdrošināšas sniegtās priekšrocības:

 • Ērti pieteikt atlīdzību 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, zvanot pa tālruni 8333 vai rakstot uz e-pastu atlidzibas@if.lv.
 • Pieteiktās atlīdzības statusu iespējams apskatīt If Portālā.
 • Atlīdzību vari saņemt 10 darba dienu laikā.
 • Ērta iespēja jebkurā laikā apskatīt un izdrukāt savu apdrošināšanas polisi, autorizējoties If Portālā ar savu Nordea internetbankas lietotāja numuru un kodu no kodu kartes.


Noformē apdrošināšanas polisi:

OCTA regulē LR Likums par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanu. Saite uz likumu šeit.

OCTA standartlīgums ir spēkā Eiropas ekonomikas zonas teritorijā, Šveices Konfederācijā (CH) un citās valstīs, kas pievienojušās 2002. gada 30. maija daudzpusējam nolīgumam – Horvātija, Andora, Serbija.

OCTA atlīdzina zaudējumus

1. Zaudējumus, kas nodarīti negadījumā cietušai mantai vai īpašumam

 • Izdevumi par auto vai cita negadījumā bojātā īpašuma atjaunošanu.
 • Zaudējumi sakarā ar auto bojāeju, ja tā remonts nav tehniski iespējams vai ekonomiski nepamatots.
 • Izdevumi par auto vai tā atlieku evakuāciju (ja auto nav braukšanas kārtībā) no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz tā īpašnieka vai tiesīgā lietotāja, kurš vadījis automašīnu ceļu satiksmes negadījuma brīdī, dzīvesvietai, vai līdz auto remonta vietai Latvijas teritorijā.
 • Zaudējumi saistībā ar nodarītu kaitējumu videi.

2. Zaudējumus par personai nodarītu kaitējumu


2.1. Par ārstēšanu

 • Cietušā nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē.
 • Cietušā kopšanu.
 • Ārstniecisko līdzekļu iegādi, ārstniecisko uzturu.
 • Ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi).
 • Protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai to nomu.


2.2. Par pārejošu darba nespēju

 • Tiek atlīdzināti nesaņemtie ienākumi par darbnespējas laiku, ko apliecina ārstniecības iestāde.
 • Nesaņemtie ienākumi cietušajai personai, kura  negadījuma brīdī bijusi darba ņēmējs  vai pašnodarbināta persona.


2.3. Par darba spēju zudumu

 • Pensiju aprēķina pēc formulas = cietušā vidējā izpeļņa - pēc negadījuma saņemtie darba ienākumi - valsts sociālās apdrošināšanas budžeta piešķirtā pensija - valsts/pašvaldību budžeta saņemtie pabalsti.


2.4. Par nāvi

 • Apgādājamiem nodarītie zaudējumi sakarā ar cietušās personas nāvi tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas: bojā gājušās personas nesaņemto ienākumu daļa, kas katram apgādājamam pienācās, cietušajam dzīvam esot - (mīnus) apgādājamam piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs.
 • Apbedīšanas izdevumus atlīdzina ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā.
 • Ja apbedīšanas izdevumi ir lielāki - saglabājiet čekus un saprātīgie izdevumi tiks atlīdzināti.
 • Atlīdzību par cietušās personas nāvi var saņemt arī tad, ja nāve iestājusies gada laikā pēc negadījuma un ir cēloniski saistīta ar negadījumu.


2.5. Cietušai personai nodarītie nemateriālie zaudējumi ir saistīti ar

 • Cietušās personas fizisku traumu.
 • Cietušās personas sakropļojumu, invaliditāti.
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi.
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1. grupas invaliditāti.

OCTA+ Atlīdzības sev (TZR*) segums nodrošina, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esat cietusī puse (cietis transportlīdzeklis un tajā esošā manta), saņemsiet savu atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja. If Jums sniegs visu ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu. Segums ir spēkā, ja negadījums noticis Baltijas valstīs un vainīgās puses transportlīdzeklis ir reģistrēts Eiropas ekonomiskajā zonā (EEZ).


Ieguvumi:

 • Diennakts konsultācijas.
 • Ērta atlīdzību pieteikšana internetā, pa e-pastu vai tālruni 8333.
 • Izcila servisa kvalitāte - 97% klientu ir bijuši apmierināti ar If atlīdzību servisu.


Citas priekšrocības:

 • Negadījums var būt noticis visās Baltijas valstīs.
 • Vainīgais transportlīdzeklis var būt reģistrēts EEZ.

 

*Tiešo zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēma paredz, ka ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse var saņemt kompensāciju pie sava apdrošinātāja un tā būtiski atvieglo transportlīdzekļu īpašnieku ikdienu

OCTA+ Transportlīdzekļa zādzība sedz visus zaudējumus kā OCTA polise un vēl papildus arī vienu no svarīgākajiem, parasti tikai KASKO piedāvātiem zaudējumiem – pret laupīšanu un zādzību.


Nosacījumi:

 • jebkura izlaiduma gada automašīnām.
 • tikai vieglajiem transportlīdzekļiem.
 • maksimāli pieļaujamā izmaksājamā atlīdzība EUR 4268.62.
 • pašrisks 20% no automašīnas tirgus vērtības.
 • transportlīdzeklis būs apdrošināts pret zādzības risku Eiropas teritorijā.


OCTA + Transportlīdzekļa zādzība - zādzības risks apdrošināts tikai tajā gadījumā, ja ir spēkā esoša OCTA + polise.

ShadowShadowShadow

Atlīdzības pieteikšana Piesaki atlīdzību, zvanot pa tālruni 8333, internetā vai citā sev ērtā veidā.