Dzīvības apdrošināšana ģimenes aizsardzībai

 
Dzīvības apdrošināšana ģimenes aizsardzībai nodrošina finansiālu aizsardzību ģimenei apgādnieka zaudēšanas gadījumā. Turklāt, veicot iemaksas dzīvības apdrošināšanā, ir iespēja izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.
 
Ieguvumi:
 
 • Iespēja nodrošināt finansiālu aizsardzību ģimenei apgādnieka zaudēšanas gadījumā līdz līguma darbības beigām pilnas apdrošinājuma summas apmērā.
 • Vienlaikus ar dzīvības apdrošināšanu var veidot arī uzkrājumu savu ieceru īstenošanai.
 • Var atgūt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokli (20%) par veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas attiecīgajā kalendārajā gadā kā arī nepārsniedz 4000 EUR.
 • Ērta iespēja pārvaldīt savu uzkrājumu, izmantojot klientu portālu mansergo.lv
 • Ieguldījumu fondus var mainīt bez komisijas jebkurā līguma darbības brīdī.


Šo pakalpojumu Banka piedāvā sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO Life Insurance Latvijas filiāli.
 

Dzīvības apdrošināšanu ģimenes aizsardzībai var noformēt jebkurā Luminor Klientu apkalpošanas centrā.

Nosacījumi:
 • Apdrošinātie riski – dzīvības zaudēšana un paliekoša invaliditāte.
 • Līguma valūta: EUR.
 • Apdrošinājuma summa: pēc klienta izvēles, sākot no 3 000 EUR, kas ir nemainīga visu līguma termiņa laiku.
 • Līguma periods: minimālais – 10 gadi, maksimālais – līdz apdrošinātā persona sasniedz 65 gadu vecumu.
 • Apdrošināšana stājas spēkā brīdī, kad ir veikta pirmā iemaksa apdrošinātāja kontā.
Maksājumi:
 
 • Maksājumu apmērs tiek noteikts individuāli, ņemot vērā klienta vecumu, apdrošinājuma summu un līguma termiņu.
 • Ir iespēja izvēlēties maksājumu veidu – veikt vienreizēju iemaksu vai regulārus ikmēneša maksājumus.
 • Jebkurā laikā iespējams veikt papildu iemaksas savā uzkrājumā.
 • Minimālais ikmēneša maksājums – 30 EUR, minimālā vienreizējās iemaksas summa –1000 EUR. Maksimālā iemaksu summa nav ierobežota.

 Izvēle un maiņa

Uzkrājums tiek veidots Nordea ieguldījuma fondos, kur ieguldītājs  var izvēlēties savam riska līmenim piemērotākos fondus. Apvienojot Nordea piedāvātās fondu programmas un dažādus fondus.

Savu ieguldījumu stratēģiju un fondus līguma darbības laikā var mainīt vairākas reizes bez papildu komisijas maksas klientu portālā mansergo.lv vai pēc rakstiska pieprasījuma Klientu apkalpošanas centros.

Darījumi ar fondu daļām tiek veikti pēc tīrās fondu daļas vērtības, nepiemērojot atsevišķu uzcenojumu. Uzkrājuma vērtību nosaka izvēlētā fonda daļas cenas izmaiņas.

Piedāvājam veidot uzkrājumus šādos ieguldījumu fondos:
Multi-Asset Fund
Tactical Allocation Balanced
Tactical Allocation Conservative
Nordic Equity Fund 
Nordic Equity Small Cap Fund
Latin American Equity Fund
North American All Cap Fund
Asian Focus Equity Fund
Global Bond Fund
European Covered Bond Fund
Flexible Fixed Income Fund 
US Corporate Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund
European High Yield Bond Fund
Stable Return Fund
Danish Kroner Reserve Fund
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
North American Value Fund
Flexible Fixed Income Plus Fund
European Value Fund
Nordic Ideas Equity Fund
Emerging Stars Equity Fund
Multi Manager Fund Aggressive
Multi Manager Fund Balanced
Multi Manager Fund Conservative

 

Riski

Uzkrājuma veidošana ieguldījumu fondos vienmēr ir pakļauta finanšu riskiem. Veidojot uzkrājumu no riskantākiem ieguldījuma fondiem, rodas lielāka iespēja ciest zaudējumus. Pastāvot negatīviem apstākļiem, ieguldītājs ieguldīto kapitālu vai  kādu tā daļu var zaudēt. Ieguldījumi netiek veikti tieši, tāpēc apdrošinājuma ņēmējs iegūst nevis īpašuma tiesības uz attiecīgajiem ieguldījumiem, bet gan prasījuma tiesības pret Apdrošinātāju. Šis produkts nav pakļauts Apdrošināto interešu aizsardzības fonda garantijām.