Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana

 
Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana nodrošina aizsardzību kredītņēmējiem neatmaksātā kredīta apmērā un ļauj veidot papildu uzkrājumu. Turklāt, veicot iemaksas dzīvības apdrošināšanā, ir iespēja izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus.
 
Ieguvumi: 
 
 • Kredītņēmēja zaudēšanas gadījumā finansiāla aizsardzība ģimenei kredītsaistību izpildei. Apdrošinātājs sedz neatmaksāto kredīta daļu, un ieķīlātais mājoklis paliek ģimenes īpašumā.
 • Vienlaikus ar dzīvības apdrošināšanu var veidot arī uzkrājumu. Līdz ar to var samazināt kredīta termiņu, izmantojot uzkrātos līdzekļus ātrākai kredīta atmaksai.
 • Samazinoties apdrošinājuma summai, vairāk līdzekļu var tikt novirzīti uzkrājuma veidošanai, kas sniegs lielāku pārliecību par materiālo neatkarību nākotnē sev un tuviniekiem.
 • Iespēja apdrošināt savas kredītsaistības Luminor un citās bankās.
 • Var atgūt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokli (20%) par veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas attiecīgajā kalendārajā gadā kā arī nepārsniedz 4000 EUR.
 • Ērta iespēja pārvaldīt savu uzkrājumu, izmantojot klientu portālu mansergo.lv
 • Ieguldījumu fondus var mainīt bez komisijas jebkurā līguma darbības brīdī.


Šo pakalpojumu Luminor piedāvā sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO Life Insurance Latvijas filiāli.

Aprēķini uzkrājuma apjomu ātri un ērti, izmantojot speciāli izveidotu kalkulatoru.

Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanu var noformēt jebkurā Klientu apkalpošanas centrā.

 

Nosacījumi:
 
 • Apdrošinātie riski – dzīvības zaudēšana un paliekoša invaliditāte.
 • Līguma valūta: EUR.
 • Apdrošinājuma summa: pēc klienta izvēles, sākot no 15 000 EUR, kas samazinās proporcionāli līguma termiņam.
 • Līguma periods: minimālais – 10 gadi, maksimālais – līdz apdrošinātā persona sasniedz 65 gadu vecumu.
 • Apdrošināšana stājas spēkā brīdī, kad ir veikta pirmā iemaksa apdrošinātāja kontā.

 

Maksājumi:
 
 • Maksājumu apmērs tiek noteikts individuāli, ņemot vērā klienta vecumu, apdrošinājuma summu un līguma termiņu.
 • Ir iespēja izvēlēties maksājumu veidu – veikt vienreizēju iemaksu vai regulārus ikmēneša maksājumus.
 • Jebkurā laikā iespējams veikt papildu iemaksas savā uzkrājumā.
 • Minimālais ikmēneša maksājums – 30 EUR, minimālā vienreizējās iemaksas summa –1000 EUR. Maksimālā iemaksu summa nav ierobežota.

 Izvēle un maiņa

Uzkrājums tiek veidots Nordea ieguldījuma fondos, kur ieguldītājs  var izvēlēties savam riska līmenim piemērotākos fondus. Apvienojot Bankas piedāvātās fondu programmas un dažādus fondus.

Savu ieguldījumu stratēģiju un fondus līguma darbības laikā var mainīt vairākas reizes bez papildu komisijas maksas klientu portālā mansergo.lv vai pēc rakstiska pieprasījuma Nordea Klientu apkalpošanas centros.

Darījumi ar fondu daļām tiek veikti pēc tīrās fondu daļas vērtības, nepiemērojot atsevišķu uzcenojumu. Uzkrājuma vērtību nosaka izvēlētā fonda daļas cenas izmaiņas.

Piedāvājam veidot uzkrājumus šādos ieguldījumu fondos:
Multi-Asset Fund
Tactical Allocation Balanced
Tactical Allocation Conservative
Nordic Equity Fund 
Nordic Equity Small Cap Fund
Latin American Equity Fund
North American All Cap Fund
Asian Focus Equity Fund
Global Bond Fund
Flexible Fixed Income Fund
European Covered Bond Fund
US Corporate Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund
European High Yield Bond Fund
Stable Return Fund
Danish Kroner Reserve Fund
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
North American Value Fund
Flexible Fixed Income Plus Fund
European Value Fund
Nordic Ideas Equity Fund
Emerging Stars Equity Fund
Multi Manager Fund Aggressive
Multi Manager Fund Balanced
Multi Manager Fund Conservative

 

Riski

Uzkrājuma veidošana ieguldījumu fondos vienmēr ir pakļauta finanšu riskiem. Veidojot uzkrājumu no riskantākiem ieguldījuma fondiem, rodas lielāka iespēja ciest zaudējumus. Pastāvot negatīviem apstākļiem, ieguldītājs ieguldīto kapitālu vai  kādu tā daļu var zaudēt. Ieguldījumi netiek veikti tieši, tāpēc apdrošinājuma ņēmējs iegūst nevis īpašuma tiesības uz attiecīgajiem ieguldījumiem, bet gan prasījuma tiesības pret Apdrošinātāju. Šis produkts nav pakļauts Apdrošināto interešu aizsardzības fonda garantijām.