Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana ir iespēja veidot uzkrājumus savu ieceru īstenošanai, kā arī izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Bērni aug tik ātri – to mēs sakām un dzirdam bieži. Tieši tāpēc parūpēties par bērna nākotni nekad nebūs par ātru.

ERGO Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana ģimenes aizsardzībai ir izdevīgs veids, kā ar nelielām, regulārām iemaksām sakrāt ievērojamu summu bērna nākotnes mērķiem, piemēram, augstskolas maksas segšanai, vienlaikus iegūstot papildu drošības sajūtu ar vecāku dzīvības apdrošināšanu.

Šāds uzkrājums ļauj izmantot  arī nodokļu atvieglojumus – katru gadu atgūt no valsts samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (23%  apmērā 2017.gadā) no veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto ienākumiem attiecīgajā kalendārajā gadā.

Piemērs, pieņemot, ka ieguldījumu programmas ienesīgums visā apdrošināšanas līguma darbības laikā ir nemainīgs:

 • Bērnam ir 3 gadi
 • Ikmēneša iemaksa polisē – 30 EUR
 • Uzkrājošās polises termiņš – 15 gadi
 • Vecāku dzīvības apdrošināšana jeb summa, ko bērns saņem, apgādnieka zaudējuma gadījumā – 30 000 EUR
 • Uzkrājums, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu –  3111 EUR (summa, kas uzkrājās pēc dzīvības apdrošināšanas riska maksas un komisiju segšanas un pieņemot ka izvēlēta ieguldījuma fonda vidējais gada ienesīgums sastāda 5%)
 • Summa, ko polises darbības laikā iespējams atgūt no samaksātā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa: 1248 EUR jeb 82.80 EUR gadā*.

Šo pakalpojumu Nordea piedāvā sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO Life Insurance Latvijas filiāli.


*Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi ir aprēķināti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli“ 23% likmi 2017. gadā. Uzkrājums un ieguldījumu atdeve ir atkarīga no apdrošinājuma ņēmēja izvēlētā ieguldījumu portfeļa un ieguldījumu stratēģijas. Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas visus ar ieguldījumiem fondos saistītos riskus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan palielināties.

Ieguvumi:

 • Ērta uzkrājumu veidošana ar regulārām iemaksām.
 • Var atgūt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokli (23%) par veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas attiecīgajā kalendārajā gadā.
 • Ērta iespēja pārvaldīt savu uzkrājumu, izmantojot klientu portālu mansergo.lv
 • Ieguldījumu fondus var mainīt bez komisijas jebkurā līguma darbības brīdī.


Šo pakalpojumu Nordea piedāvā sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO Life Insurance Latvijas filiāli.

Aprēķini uzkrājuma apjomu ātri un ērti, izmantojot speciāli izveidotu kalkulatoru.

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumu var noformēt jebkurā Nordea Klientu apkalpošanas centrā.

Nosacījumi:

 • Līguma valūta: EUR.
 • Apdrošinājuma summa: 1 EUR, kas ir nemainīga visu līguma termiņa laiku.
 • Līguma periods: minimālais – 5 gadi, maksimālais – līdz apdrošinātā persona sasniedz 65 gadu vecumu.
 • Apdrošināšana stājas spēkā brīdī, kad ir veikta pirmā iemaksa apdrošinātāja kontā.
 • Apdrošinātie riski – dzīvības zaudēšana un paliekoša invaliditāte.
Maksājumi:

 • Maksājumu apmērs tiek noteikts individuāli, ņemot vērā klienta vecumu, apdrošinājuma summu un līguma termiņu.
 • Ir iespēja izvēlēties maksājumu veidu – veikt vienreizēju iemaksu vai regulārus ikmēneša maksājumus.
 • Jebkurā laikā iespējams veikt papildu iemaksas savā uzkrājumā.
 • Minimālais ikmēneša maksājums – 30 EUR, minimālā vienreizējās iemaksas summa –1000 EUR. Maksimālā iemaksu summa nav ierobežota.

Izvēle un maiņa

Uzkrājums tiek veidots Nordea ieguldījuma fondos, kur ieguldītājs  var izvēlēties savam riska līmenim piemērotākos fondus. Apvienojot Nordea piedāvātās fondu programmas un dažādus fondus.

Savu ieguldījumu stratēģiju un fondus līguma darbības laikā var mainīt vairākas reizes bez papildu komisijas maksas klientu portālā mansergo.lv vai pēc rakstiska pieprasījuma Nordea Klientu apkalpošanas centros.

Darījumi ar fondu daļām tiek veikti pēc tīrās fondu daļas vērtības, nepiemērojot atsevišķu uzcenojumu. Uzkrājuma vērtību nosaka izvēlētā fonda daļas cenas izmaiņas.

Piedāvājam veidot uzkrājumus šādos ieguldījumu fondos:
Multi-Asset Fund
Flexible fixed income fund
Tactical Allocation Balanced
Tactical Allocation Conservative
Nordic Equity Fund 
Nordic Equity Small Cap Fund
Global Stable Equity Fund (Euro hedged)
North American Value Fund
Latin American Equity Fund
North American All Cap Fund
Asian Focus Equity Fund
Global Bond Fund
European Covered Bond Fund
Flexible Fixed Income Plus Fund
US Corporate Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund
European High Yield Bond Fund
Stable Return Fund
Danish Kroner Reserve Fund
European Value Fund
Nordic Ideas Equity Fund
Emerging Stars Equity Fund
Multi Manager Fund Aggressive
Multi Manager Fund Balanced
Multi Manager Fund Conservative

 

Riski

Uzkrājuma veidošana ieguldījumu fondos vienmēr ir pakļauta finanšu riskiem. Veidojot uzkrājumu no riskantākiem ieguldījuma fondiem, rodas lielāka iespēja ciest zaudējumus. Pastāvot negatīviem apstākļiem, ieguldītājs ieguldīto kapitālu vai  kādu tā daļu var zaudēt. Ieguldījumi netiek veikti tieši, tāpēc apdrošinājuma ņēmējs iegūst nevis īpašuma tiesības uz attiecīgajiem ieguldījumiem, bet gan prasījuma tiesības pret Apdrošinātāju. Šis produkts nav pakļauts Apdrošināto interešu aizsardzības fonda garantijām.