Atlīdzības pieteikšana

Piesaki atlīdzību sev ērtā veidā:

 • Aizpildot atlīdzības pieteikuma formu internetā.
 • Aizpildot atlīdzības pieteikuma formu If Portālā.
 • Zvanot uz diennakts tālruni 8333.
 • Nosūtot aizpildītu atlīdzības pieteikuma formu uz e-pastu atlidzibas@if.lv,  pa faksu +371 67 094 702.
 • Klātienē If Apdrošināšana atlīdzību nodaļās


Kopā ar atlīdzības pieteikumu If Apdrošināšanai ir jāiesniedz arī šādas dokumentu kopijas:

 • Telpu plāna vai tehniskās inventarizācijas lieta (ja pēc negadījuma telpas būs jāremontē).
 • Remonta tāmes (ja pēc negadījuma telpas būs jāremontē). 
 • Namu apsaimniekotāja akts par negadījuma cēloni (šādu aktu sastāda namu apsaimniekotājs, ja dzīvoklī notikusi, piemēram,  ūdens noplūde).
 • Vērtību apliecinoši dokumenti (gadījumos, kad bojāts, nozagts kustamais īpašums – iedzīve, preces u.c.).


Pēc pieteikuma aizpildīšanas

 • Piesakot negadījumu internetā, tu saņemsi apstiprinājuma e-pastu, ka pieteikums ir reģistrēts.
 • Ja papildus būs nepieciešami citi dokumenti, If Apdrošināšana ar tevi sazināsies.
 • If Apdrošināšana eksperts tev piezvanīs, lai vienotos par cietušā īpašuma apskati.
 • If Apdrošināšana atlīdzību speciālists pieņems lēmumu par atlīdzību 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Par pieņemto lēmumu tev tiks nosūtīts rakstisks paziņojums.