Diennakts mājokļa palīdzība

Noformējot  īpašuma, iedzīves un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Nordea bankā, tu bez maksas saņemsi Diennakts mājokļa palīdzību ārkārtas situācijās.

Šis ir pakalpojums, kas nodrošina ātru risinājumu ārkārtas situācijās, kad nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu vēl lielāku bojājumu vai zaudējumu rašanos. 

Diennakts mājokļa palīdzība ietver kvalificēta namdara, santehniķa, atslēgu meistara, apsardzes palīdzību kā arī sniedz atbalstu un konsultācijas ārkārtas situācijās. Vajadzības gadījumā – ūdens vai kanalizācijas savākšanai – tiks piesaistīti attiecīgie telpu uzkopšanas dienesti.

Ja noticis negadījums, zvani uz tālruni 8333 vai +371 67 094 777 (starptautiskiem zvaniem) 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.