Mājokļa apdrošināšana

Mājokļa apdrošināšanu piedāvājam sadarbībā ar vadošo apdrošināšanas uzņēmumu Ziemeļeiropā un Baltijā – If Apdrošināšana.

If Apdrošināšanas sniegtās priekšrocības:

 • Ērta polises apmaksa, kas tiek veikta automātiski no līgumā norādītā konta.
 • Automātiska polises pagarināšana. Visa mājokļa kredīta perioda laikā banka tev savlaicīgi atgādinās par apdrošināšanas polises termiņu un to pagarinās.
 • Tu vari apdrošināt ne tikai bankā ieķīlāto īpašumu, bet arī savu kustamo īpašumu un apdrošināties par zaudējumiem, ko var nodarīt kaimiņam.
 • Ērti pieteikt atlīdzību 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, zvanot pa tālruni 8333 vai rakstot uz e-pastu atlidzibas@if.lv.
 • Pieteiktās atlīdzības statusu iespējams apskatīt If Portālā.
 • Atlīdzību vari saņemt 10 darba dienu laikā.
 • Ērta iespēja jebkurā laikā apskatīt un izdrukāt savu apdrošināšanas polisi, autorizējoties If Portālā ar savu Luminor internetbankas lietotāja numuru un kodu no kodu kartes.

 
Noformē apdrošināšanas polisi:

Īpašuma apdrošināšana ļaus tev justies droši un pasargās no lieliem neparedzētiem izdevumiem, kurus var izraisīt dažādas pēkšņas situācijas.

Piemēram:

 • Noplūde no inženierkomunikācijām (plīsis cauruļvads, veļas mazgājamās mašīnas pievads. noplūde no kaimiņu dzīvokļa).
 • Bojātas inženierkomunikācijas (to remonts vai iegāde).
 • Trešo personu noziedzīga darbība (vandālisms, zādzība ar ielaušanos, laupīšana).
 • Nozagta ārdurvju slēdzene (tās iegāde un nomaiņa).
 • Uguns nelaimes (ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija, kvēpi).
 • Dabas stihijas (vētra, krusa, sniega vai ledus smagums, aizsprosta pārrāvums).
 • Transportlīdzekļa trieciens.


Ar īpašuma polisi ir apdrošinātas mājokļa konstrukcijas un apdare, kā arī stiklojumi, ēku palīgbūves (žogs, sēta, automātiskie vārti, karoga masts, apgaismes ķermeņi), mansarda dzīvokļiem pieguļošā jumta daļa.


Papildus iespējams apdrošināt:

 • Mājokļa aizvietošanu (izdevumi par pagaidu dzīvojamās telpas īri).
 • Koku, mastu vai stabu uzkrišanu (izņemot vētras laikā).


Mājokļa kredīta ņēmējiem apdrošināšanas polise jānoformē iegādātā nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā. Tā ir summa, kas nepieciešama, lai iepriekšējā īpašuma vietā no jauna uzbūvētu līdzvērtīgu, tādām pašām konstrukcijām un parametriem atbilstošu un pielietojumam paredzētu nekustamo īpašumu.

Ja tu esi Luminor klients bez mājokļa kredīta saistībām Luminor bankā, tad savu īpašumu arī ieteicams apdrošināt tā atjaunošanas vērtībā

Noformējot  īpašuma, iedzīves un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Luminor bankā, tu bez maksas saņemsi Diennakts mājokļa palīdzību ārkārtas situācijās.Vairāk informācijas sadaļā Diennakts mājokļa palīdzība

Svarīgi ir pasargāt ne tikai mājokli, bet arī savu iedzīvi tajā, tāpēc to ieteicams apdrošināt pret tādiem pašiem negadījumiem kā īpašumu. Apdrošināt iespējams šāda veida iedzīves priekšmetus.

Piemēram:

 • Mēbeles
 • Apģērbus, aksesuārus
 • Elektrotehniku
 • Virtuves tehniku, traukus
 • Hobija priekšmetus (sporta inventāru, mūzikas instrumentus, rotaļlietas, medību inventāru)
 • Iedzīvi ēkas pagalmā (dārza mēbeles, batutus, spēļu laukumus)


Apdrošinot mantu jeb kustamo īpašumu, apdrošinājuma summa tiek noteikta, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju par norādītajā vietā esošo mantu un tās vērtību, izņemot gadījumus par īpaši vērtīgām lietām, kad tiek prasīts eksperta atzinums.

Ja vienas no kustamā īpašuma vienības vērtība pārsniedz EUR 3000, tad tā atsevišķi jānorāda apdrošināšanas polisē.  Ja, piemēram, viena apdrošinātā skapja-garderobes vērtība ir EUR 3500, tad noformējot polisi pieteikumā jānorāda vienības nosaukums: skapis – garderobe un tā vērtība.

Ja kopējā kustamā īpašuma apdrošināšanas summa pārsniedz EUR 45 000, apdrošinātājam jāiesniedz informācija par kopējo īpašuma vērtību un  iedzīves priekšmetu saraksts.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzinās tevis dēļ radušos zaudējumus trešo personu mantai un veselībai t.sk. dzīvībai.

Piemēram:

 • Aizmirstot aiztaisīt ūdens krānu, tiek nopludināts kaimiņa dzīvoklis.
 • Bojātas elektroinstalācijas dēļ dzīvoklī izceļas ugunsgrēks, kurā cieš arī kaimiņu īpašums.
 • Pastaigas laikā jūsu suns sakož garāmgājēju.
 • Kaimiņš vai garāmgājējs paslīd un gūst traumas uz apledojuša celiņa pie jūsu mājas.


Papildus tiek atlīdzināti arī juridiskie un tiesāšanās izdevumi, kas rodas, ja prasība par zaudējumu atlīdzību tiek celta tiesā.

Būvniecības apdrošināšana papildus visiem tiem riskiem, kurus sedz nekustamā īpašuma apdrošināšana, sedz arī zaudējumus, kas radušies būvniecības procesā veikto darbu rezultātā.

Polise sedz apdrošināšanu:
 • Jau uzceltā īpašuma daļai.
 • Objektā veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem.
 • Darbiem un materiāliem, kurus plānots izmantot būvniecības procesā nākotnē.
 • Dzīvokļu kapitālā remonta laikā.


Būvniecības darbu polise ir nepieciešama būvdarbiem, kuru veikšanai tiek izsniegta būvatļauja vai arī cits būvdarbu saskaņošanai nepieciešams dokuments.

Būvniecības apdrošināšanas polise jāiegādājas uz visu būvniecības laiku.

Arī tad, ja mājoklis tiek celts, vai pārbūvēts pašu spēkiem nevis izmantoti celtniecības firmas pakalpojumi, būvniecības apdrošināšana ir nepieciešama, jo zaudējumi būvniecības procesā rodas visai bieži. Turklāt tie var būt krietni lielāki nekā iespējamie zaudējumi jau gatavam nekustamajam īpašumam - mājai, vai dzīvoklim.

Ja dzīvokļa vai ēkas remontam vai renovācijas darbiem saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvatļauja,  tad būvniecības darbu laikā ir nepieciešams iegādāties būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ja tie radušies tiešā saistībā ar polisē noteikto būvdarbu veikšanu un  tie ir radušies un atklāti polisē norādītajā teritoriālajā segumā, t.i. konkrētajā adresē.


Būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina šādus izdevumus:

 • Par trešās personas mantai nodarītiem zaudējumiem.
 • Kas saistīti ar trešās personas ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspējas zaudējumu, nāvi, apbedīšanu.
 • Tiesvedības izdevumus, kas iepriekš ar ir saskaņoti ar apdrošināšanas sabiedrību.
ShadowShadowShadow

Padoms

Diennakts mājokļa palīdzība
Diennakts mājokļa palīdzība Noformējot īpašuma, iedzīves un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Luminor bankā, tu bez maksas saņemsi Diennakts mājokļa palīdzību ārkārtas situācijās.

Atlīdzības pieteikšana Piesaki atlīdzību, zvanot pa tālruni 8333, internetā vai citā sev ērtā veidā.