Cenrādis

Šajā mājaslapas sadaļā ir pieejams cenrādis tiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti klientiem, kuru konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Ja Jūsu konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) vai Jūsu norēķinu karti vai kredītkarti ir izsniegusi AS DNB banka, lūdzam apmeklēt šo mājaslapu: www.dnb.lv, kur atradīsiet Jums saistošo cenrādi (apzīmēts ar simboliem un burtu “(D)”).

Lai vienkāršotu Luminor klientu ikdienu un piedāvātu vienādas cenas līdzvērtīgiem produktiem un pakalpojumiem, sākot no 01.02.2018. esam vienādojuši cenrādi. Vairāk par izmaiņām privātpersonām un uzņēmumiem.