Ērti darījumi ar fondiem internetbankā

Tavām ērtībām darījumus ar Nordea ieguldījumu  fondiem piedāvājam veikt internetbankas sadaļā Uzkrājumi un investīcijas.
 
Internetbankā tu vari:

  • Reģistrēt, mainīt vai izbeigt ieguldījumu fondu regulāro parakstīšanas rīkojumu.
  • Apskatīt darījumu statusu un apstiprinājumu, kur redzama izpildes cena un norēķinu diena, kad grāmatojums pabeigts.
  • Apskatīt darījumu vēsturi, kur parādās informācija par visiem iepriekš veiktajiem pirkšanas, pārdošanas un maiņas darījumiem.
  • Apskatīt savu ieguldītāja statusu un riska profilu atbilstoši aizpildītai Klienta anketai par ieguldījumu pakalpojumu izmantošanu,  Klienta anketu skatīt sadaļā MiFID.