Fondu veidi


Akciju fondi

Akciju fondi ir aktīvie ieguldījumu fondi, kuru līdzekļi tiek izvietoti kapitāla vērstpapīros un kuriem ir viens no augstākiem peļņas potenciāliem salīdzinājumā ar citiem fondu veidiem. Akciju fondiem var būt dažādas pārvaldīšanas stratēģijas. Piemēram, ieguldīšana uzņēmumos, kas nav pietiekami novērtēti tirgū, vai noteikta sektora vai reģiona uzņēmumos.


Sabalansētie fondi

Sabalansētie ieguldījumu fondi ir vidēja riska fondi, kas piemēroti investoriem, kuri vēlas ieguldīt akciju, obligāciju un naudas tirgus instrumentos. Fondu pārvaldītājs investoru līdzekļus izvieto gan konservatīvajos, gan riskantajos aktīvos. Sabalansēto fondu risks ir mazāks nekā akciju fondiem, tomēr augstāks nekā obligāciju vai rezervju fondiem.


Obligāciju fondi

Obligāciju fondi ir zemākā riska ieguldījumu fondi, kuru līdzekļi tiek ieguldīti fiksēta ienesīguma vērtspapīros. Nordea obligāciju fondu līdzekļi tiek izvietoti gan pasaules valstu obligācijās, gan korporatīvajās obligācijās ar dažādām riska pakāpēm, dažādiem kredītreitingiem un ienesīgumiem. Obligāciju fondi ir piemēroti investoriem, kas netiecas pēc lielas peļņas, bet dod priekšroku mazāk svārstīgam ieguldījumam.


Rezervju fondi

Rezervju fondi ir droši fondi īstermiņa ieguldījumiem. Fondu pārvaldītāji iegulda aktīvus īstermiņa zema riska obligācijās un naudas tirgus instrumentos. Šie ieguldījumu fondi ir pievilcīgi arī lejupslīdes periodos, kad nauda no akciju fondiem bieži vien tiek reinvestēta rezervju fondos.


Fondu fondi

Izvēloties Nordea fondu fondus, tu atvieglosi savu darbību fondu pasaulē. Fondu fondi ir ieguldījumi dažādos ieguldījumu fondos, kas veido gatavu stratēģiju atbilstoši tev pieņemamam riska līmenim, termiņam un ieguldījuma mērķim. Fondu fonda pārvaldnieks regulāri pārskata ieguldījumu struktūru, piemērotāko ieguldījumu meklējumos neaprobežojoties ar vienu tirgus, nozares vai ģeogrāfisko piederību. Vairāk par Nordea fondu fondiem skatīt sadaļā Fondu fondu priekšrocības.