Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu  fondi ir viens no efektīvākajiem naudas uzkrāšanas un ieguldīšanas veidiem. Tie ir piemēroti, ja vēlies palielināt ieguldītā kapitāla vērtību vai efektīvāk pārvaldīt sava kapitāla plūsmu.
Pat ar nelielu kapitālu, sākot no 50 EUR, iespējams piekļūt vērtspapīru tirgiem, ieguldot fondos ar augstāku vai zemāku riska pakāpi.

Plašais Nordea ieguldījumu fondu klāsts ļauj izvēlēties tieši tavām  interesēm un vēlamajam riska līmenim piemērotāko ieguldījumu stratēģiju.

Pieredzējušie Nordea fondu pārvaldītāji aktīvus iegulda perspektīvu uzņēmumu akcijās un obligācijās, sagaidot šo vērtspapīru vērtības pieaugumu un potenciālas peļņas iespējas.

Atšķirībā no klasiskajiem uzkrājumiem vai termiņnoguldījumiem fondi apvieno tavus līdzekļus ar citu investoru līdzekļiem, tādēļ iespējams gūt maksimālu ienesīgumu. Ieguldījumu fondi ir lieliska alternatīva kapitāla ieguldīšanai mākslas darbos, nekustamajā vai kustamajā īpašumā un citos aktīvos.


Ieguvumi

 • Zems minimālais ieguldījums. Minimālā summa 50 EUR.
 • Likviditāte. Tu vari brīvi pirkt un pārdot fondu daļas, saņemot līdzekļus dažu dienu laikā, kā arī brīvi mainīt vai papildināt savu fondu portfeli.
 • Diversifikācija. Fondu aktīvi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos ar dažādām riska pakāpēm dažādos reģionos, tādējādi samazinot risku.
 • Profesionālā pārvaldība. Tev nav jātērē laiks, lai sekotu līdzi finanšu tirgiem un pieņemtu lēmumus par ieguldīšanu atsevišķos vērtspapīros. Par ieguldījumu fonda aktīviem rūpēsies profesionāli Nordea fondu pārvaldnieki.
 • Pieejamība. Darījumus ar fondiem iespējams veikt Nordea internetbankā.


Ieguldījumu fondu cenas un ienesīgumu skatīt sadaļā Fondu cenas.

 

 

Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu

Global Climate and Environment Fund

 Ieguvums no pārejas uz ilgtspējīgu mazoglekļa ekonomiku

 • Palielinoties patērētāju informētībai, uzņēmumi sāk pievērst uzmanību problēmām, kas saistītas ar klimata izmaiņām un taupīgu resursu izmantošanu.
 • Fonds iegulda līdzekļus uzņēmumos, kuri, izmantojot savus klimata risinājumus, uzlabo globālās vides apstākļus.
 • Fonds atbalsta uzņēmumus, kas darbojas alternatīvās enerģijas, resursu izmantošanas efektivitātes un vides aizsardzības jomā.
 • Nodrošina labu ienesīgumu, apzinoties, ka šajā jomā trūkst pētījumu, un piedāvājot portfeli, kurā iekļautas kapitālieguldījumu idejas ar augstu pārliecības līmeni.
 • Pieredzējusi un stabila ieguldījumu portfeļa pārvaldības komanda, kas izmanto fundamentālu augšupēju ieguldījumu procesu, lai identificētu un analizētu pienācīgi nenovērtētos uzņēmumus.
 • Papildus informācija par fondu: šeit.

 Uzzini vairāk

European Small and Mid Cap Equity Fund

Atveriet pievilcīgas peļņas iespējas maz izpētītajā tirgus segmentā

 • Uzņēmumi ar mazu tirgus kapitalizāciju ir mazāk novērtēti salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem un līdz ar to tiem ir labs izaugsmes potenciāls.
 • Eiropas Centrālās bankas pašreizējā ekspansīvā naudas politika un stimulācijas programma labvēlīgi ietekme uzņēmumus ar mazo un vidējo tirgus kapitalizāciju.
 • Pierādīts ieguldījumu process, kas fokusējās uz izaugsmes dzinējiem un uzņēmumu peļņas potenciālu, izmantojot kontaktus gan ar uzņēmumu vadību, gan ar piegādātājiem un klientiem informācijas saņemšanai.
 • Fonds ir pierādījis spēju pārsniegt salīdzinošo indeksu.
 • Morningstar fonda reitings – 4 zvaigznes.

Uzzini vairāk

US Total Return Bond Fund

Ienesīgums pie efektīvās riska kontroles

 • Fondu pārvalda DoubleLine Capital LP, kas tiek bāzēts Losandželosā. Galvenais fonda portfeļa pārvaldnieks ir Jeffrey Gundlah, kuram ir piešķirti vairāki ieguldījumu industrijas apbalvojumi.
 • Cenšas maksimizēt ienesīgumu, izmantojot MBS tirgus (hipotekārie vērtspapīri) subsektoru novērtēšanas trūkumus, bet paliekot noteiktajās ieguldījumu riska robežās.
 • Viena no lielākajām un pieredzējušajām komandām MBS tirgū garantē stratēģijas ilgtspējību un unikalitāti.
 • Iespēja gūt papildus ienākumu no  ASV dolāru vērtības pieauguma pret eiro.

Uzzini vairāk

European Cross Credit Fund

Lielāks ienesīgums, uzņemoties saprātīgu risku

 • Izmantojiet strukturālās nepilnības, kuras izraisa obligāciju vērtējošās reitinga aģentūras.
 • Ieguldījumi galvenokārt Eiropas uzņēmumos, kuru kredītreitings atrodas starp Investīciju kategorijas un Augsta ienesīguma obligācijām.
 • Fonds cenšas realizēt augstāku ienesīgumu par Ieguldījumu kategorijas obligāciju portfeļiem, bet uzņemoties mazāka riska nekā «tīrs» Augsta ienesīguma obligāciju portfelis.
 • Pieeja „no lejas uz augšu”, kas nodrošina izvēlēties tikai uzņēmumu obligācijas ar spēcīgiem pamatrādītājiem.
 • Fonds iegulda tikai korporatīvajos emitentos, izņemot finanšu uzņēmumus (nav banku un apdrošināšanas uzņēmumu)

Uzzini vairāk


Mājas lapā ietvertā informācija ir vispārīga informācija par Nordea piedāvātajiem ieguldījumu fondiem. Ņemot vērā pašreizējo situāciju finanšu tirgos, Nordea aicina klientus rūpīgi izvērtēt šeit norādīto informāciju par fondiem, novērtēt to piemērotību un atbilstību katra klienta ieguldījumu mērķiem un finansiālajām iespējām, kā arī šo fondu piemērotību klienta ieguldījumu portfelim. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka ieguldījumu fondu informācija šajā mājas lapā nav ieguldījumu konsultācija un to nedrīkst izmantot kā pamatu ieguldījumu lēmumu pieņemšanai. Aicinām klientus pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas sīkāk iepazīties ar visiem noteikumiem un nosacījumiem par katru konkrēto ieguldījumu produktu un izvērtēt konkrētā ieguldījumu produkta piemērotību klienta ieguldījumu portfelim.

Nordea modeļa portfeļu koncepcija ir balstīta uz trim pamatprincipiem:

 • Ieguldītājiem ir jāveic ieguldījumi diversificētos ieguldījumu portfeļos
 • Ieguldījumu modeļa portfelis nodrošina labāko kompromisu starp potenciālo atdevi  un riska līmeni, neatkarīgi no izvēlētā riska līmeņa
 • Aktīvu izvietojumu - īpatsvaru starp akciju un obligāciju finanšu instrumentiem, nosaka ieguldītāja riska tolerances līmenis un vēlamais sagaidāmais ienesīgums.


Labi diversificēts portfelis ar pareizo aktīvu izvietojumu var būt sasniegts, izmantojot dažādus produktu risinājumus, atkarībā no klienta individuāliem mērķiem un vajadzībām. Tāpēc Nordea saviem klientiem piedāvā divu veidu ieguldījumu fondu portfeļus:

 • Vienkāršotais modeļa portfelis - viegls veids kā sākt veidot optimālo ieguldījumu portfeli, regulāri to papildinot. (Ieguldījuma summa zem EUR 5000)
 • Modeļa portfelis – elastīgāks portfelis lielākiem ieguldītājiem. (Ieguldījuma summa virs EUR 5000)


Lai izvēlētos piemērotāko Modeļa portfeļa stratēģiju, jāņem vērā individuālās vēlmes, mērķus, vēlamo ieguldījumu termiņu un pieļaujamo riska līmeni.

Lai noteikt sev piemēroto Modeļa portfeļa stratēģiju aizpildi Riska aptaujas anketu (MiFID) Nordea internetbankā.

                         

     

 


Sagaidāmais ieguldījumu produktu ienesīgums nav uzskatāms par garantētu lielumu, jo balstīts uz vidējiem vēsturiskiem rezultātiem un iepriekšējā perioda notikumiem. Sagaidāmais ienesīgums nesniedz precīzu norādi uz rezultātiem nākotnē. Aktuālais ienesīgums var būtiski atšķirties no šajā materiālā norādītajiem sagaidāmā ienesīguma pieņēmumiem. Ieguldījumu portfeļa vērtība var palielināties un samazināties, ņemot vērānotikumus globālajos finanšu tirgos, kurus ietekmē vairāki riska faktori.

Nordea nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam var rasties, rīkojoties atbilstoši šajā materiālā sniegtajai informācijai. Pieņēmumi un cita minētā informācija ir Nordea skatījums materiāla sagatavošanas dienā un nākotnē var mainīties bez paziņošanas klientam. Nordea norāda, ka, paļaujoties uz norādīto ieguldījumu piedāvājumu, nepieciešams regulāri pārskatīt ieguldījumu struktūru atbilstoši izmaiņām finanšu tirgū.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fizisko personu ienākums, kas gūts no kapitāla pieauguma, tiek aplikts ar ienākuma nodokli.

Nordea nesniedz ieteikumus nodokļu, grāmatvedības vai juridisku jautājumu risināšanā.

Šis piedāvājums ir veidots pamatojoties uz Klientu statusa noteikšanas politiku, Rīkojumu izpildes politiku, Interešu konfliktu pārvaldīšanas politiku, Ar ieguldījumiem saistīto risku pārskatu, kas pieejami mājas lapas sadaļā.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par pilnīgu finanšu risku izklāstu attiecībā uz piedāvātajiem produktiem un tā nav uzskatāma par visaptverošu pamatu investīciju lēmumu pieņemšanai.  Klientam pašam ir jāizvērtē materiālā ietvertās informācijas atbilstība savām interesēm.

Šo materiālu aizliegts jebkādā veidā pavairot, izplatīt vai publicēt bez Nordea rakstiskas piekrišanas.

Ieguldījumu fondu daļas cena ir atkarīga no fondu aktīvu cenu izmaiņām un mainās katru dienu. Pērkot un pārdodot fondu daļas, starpība, kas radusies starp pirkuma un pārdošanas cenu, veido tavu peļņu. Ieguldot fondos ar augstāku potenciālo peļņu, pieaug arī potenciālais zaudējumu risks.

Ja ieguldījumu fondos veic pirmo reizi:

 • Dodies uz jebkuru Nordea klientu apkalpošanas centru.
 • Aizpildi Klienta anketu par ieguldījumu pakalpojumu saņemšanu, lai noteiktu tavu riska profilu un pieredzi ar finanšu instrumentiem.
 • Atver vērtspapīru kontu Nordea bankā.
 • Izvēlies sev piemērotāko ieguldījumu veidu.


Tikšanās laikā sniegsim profesionālu konsultāciju par ieguldīšanas uzsākšanu, peļņas iespējām, risku ierobežošanu un citiem ar ieguldījumiem saistītiem jautājumiem.

Ja tev jau ir atvērts vērtspapīru konts, tad iegādāties fondus tu vari Nordea internetbankas sadaļā Uzkrājumi un investīcijas vai jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā. Ērtākai konkrētu fondu iegādei var izmantot regulāro parakstīšanos internetbankā

Atgādinām: ieguldot fondos ar augstāku potenciālo peļņu, pieaug potenciālais zaudējumu risks.

Ieguldījumu fondu daļas tu vari  pārdot:

Savus iegādātos fondus tu vai brīvi mainīt pret citiem ieguldījumu fondiem. Piemēram, ja tavā īpašumā ir kāds no Nordea obligāciju fondiem, bet vēlies tā vietā iegādāties kādu akciju fondu, tev nav jāpārdod viens un jāpērk cits. Nordea internetbankā izvēlies fondu maiņas darījumu un norādi fondu, kuru vēlies mainīt un kuru saņemt vietā. Tādā veidā savu peļņu varēsi fiksēt, neizņemot naudu no ieguldījuma.

Ieguldījumu fondu maiņa var notikt tikai vienas fondu grupas ietvaros. Piemēram, Nordea fondu fondus iespējams mainīt pret fondu fondiem. Attiecīgi visi pārējie Nordea fondi ir maināmi tikai savstarpēji pret citiem Nordea fondiem.

Mainīt fondus tu vari:

Ja vēlies regulāri iegādāties izvēlētos fondus, noformē regulāro parakstīšanos Nordea internetbankas sadaļā Uzkrājumi un investīcijas. Piemēram, katra mēneša 10. datumā 50 EUR ieguldi kādā no fondiem.

Tu vari noformēt vairākus regulārās parakstīšanās rīkojumus dažādu fondu iegādei.

Tev ir iespēja brīvi mainīt ieguldījuma summu, fondu iegādes datumu un biežumu. Piemēram, 1 reizi mēnesi vai 1 reizi ceturksnī, vai 1 reizi pusgadā u.tml.

ShadowShadowShadow

Padoms

Padoms
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana uzkrājumiem un ieguldījumiem
Saskaņā ar Latvijas valsts likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" peļņa no uzkrājumiem un investīcijām tiek aplikta ar samazinātu ienākumu nodokli. Uzzini, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek piemērots katram no uzkrājumu veidiem.