Kā saņemt uzkrājumu

Ja iestājas risks

Ja iestājas kāds no apdrošinātajiem riskiem līguma darbības laikā, tiek izmaksāta attiecīgajā brīdī noteiktā apdrošinājuma summa un uzkrātais kapitāls.

Dzīvības zaudēšanas gadījumā uzkrātā summa tiek izmaksāta līgumā norādītajiem labuma guvējiem. Paliekošas invaliditātes gadījumā: apdrošinātajai personai.


Ja ir noformēta kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana
, un kredītņēmējs ir zaudējis dzīvību, tad summa neatmaksātā kredīta daļas apmērā tiek atmaksāta Nordea bankai, atlikusī uzkrātā naudas summa tiek izmaksāta citiem līgumā norādītajiem labuma guvējiem. Savukārt kredītņēmēja paliekošas invaliditātes gadījumā uzkrājums tiek izmaksāts apdrošinātajai personai.


Uzkrājuma daļēja izņemšana pirms līguma termiņa beigām

Līguma darbības laikā uzkrājumu ir iespējams izņemt daļēji vai pilnībā. Ja uzkrājums tiek izņemts daļēji, tad minimālajai uzkrājuma summai jābūt vismaz 400 EUR. Pilnībā izņemot uzkrājumu, līguma darbība tiek pārtraukta.

Daļēji izņemot uzkrājumu pirms 5 gadu darbības termiņa, tiek zaudētas iespējas izmantot nodokļu atvieglojumus nākotnē un iepriekš izmantotie nodokļu atvieglojumi būs jāatmaksā.


Ja beidzies līguma termiņš


Līguma termiņa beigās uzkrātais kapitāls tiek pārskaitīts uz līgumā norādīto kontu.