Stabila ienesīguma fonds

Mainīgos tirgus apstākļos tieši apkārtējā stabilitāte palīdz vairot panākumus. Nordea bankas pakalpojumi ir veidoti pamatojoties uz skandināvu pieredzi, kur stabilitāte ir viens no būtiskākajiem kanoniem.

 

 

 

  

 

Nordea ir izveidota aktīva ieguldījumu fondu pārvaldīšanas komanda, lai ilgtermiņā nodrošinātu klientiem stabilu ienesīgumu. Šobrīd tā pārvalda vairāk kā 30 miljardus eiro.
 

 Sarkanā līkne grafikā atspoguļo standarta sabalansētu stratēģiju tirgū.


Stabila ienesīguma fonds:

  • Riska izvērtēšana ar skatījumu 3 gadu periodā.
  • Līdzekļi tiek izvietoti dažādās aktīvu klasēs ar noteiktu riska robežu.
  • Stratēģiska aktīvu izvietošana pretstatā īstermiņa tirgus spekulācijām.
  • Ienesīgums ar  zemu svārstīgumu.


Risks un atdeve

*Dati atspoguļoti par periodu 31.10.09 - 31.12.12.


 

Vēsturiskie dati negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par nākotnes notikumu attīstības virzienu. Fonda daļu vērtība var ievērojami mainīties atkarībā no  izmaiņām tirgū un līdz ar to netiek garantēta investīciju saglabāšana.
Šis materiāls ir mārketinga paziņojums. Informācija nav sagatavota, pamatojoties uz tādu normatīvo aktu prasībām, kas veicina ieguldījumu pētījumu neatkarību, un nav pakļauta aizliegumam veikt darījumus pirms ieguldījumu pētījuma izplatīšanas. Ieguldījumi investīciju fondos ir saistīti ar zināmiem riskiem, ar kuru pilnu aprakstu Jūs varat šeit. Detalizēta informācija par fondu un tā cenām ir pieejama šeit.
**Šis materiāls ir paredzēts tikai profesionāliem ieguldītājiem un tas ir mārketinga paziņojums. Informācija nav sagatavota, pamatojoties uz tādu normatīvo aktu prasībām, kas veicina ieguldījumu pētījumu neatkarību, un nav pakļauta aizliegumam veikt darījumus pirms ieguldījumu pētījuma izplatīšanas