Fondu fondi

Fondu fondi ir viegls veids kā sākt veidot optimālo ieguldījumu portfeli ar iespēju to regulāri papildināt. Minimālā iemaksa Fondu fondos ir no 50 eiro.

Fondu fondi sastāv no trīs Nordea Multi-Manager fondiem, kuri ir salikti portfeļos atbilstoši vēlamam riska līmenim. Tie sastāv no Eiropā reģistrētiem atvērtā tipa ieguldījumu fondiem ar augstu diversifikāciju starp reģioniem, nozarēm, valūtām, aktīvu klasēm, fondu pārvaldītājiem, un zemu korelāciju starp aktīviem, kas ir svarīgi lai sasniegtu pastāvīgu ilgtermiņa ienesīgumu.

  • Multi Manager Fund Conservative – fonds ievēro konservatīvo pārvaldīšanas stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku ienesīgumu, izmantojot zemo riska līmeni. Stratēģija ir piemērota tiem ieguldītājiem, kuri vēlas, lai viņu ieguldījumu ienesīgums ilgtermiņā pārsniegtu inflāciju, taču nevēlās uztraukties par finanšu tirgus svārstībām. Akciju īpatsvars portfelī var sastādīt no 5% līdz 45% no fonda aktīviem.
  • Multi Manager Fund Balanced – fonds ievēro sabalansēto pārvaldīšanas stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku ienesīgumu pie vidēja riska līmeņa. Stratēģija ir piemērota tiem ieguldītājiem, kuri uzskata ieguldījumu fondu par labāko veidu, kā piedalīties finanšu tirgus notikumos, un gatavi uzņemties mērenu zaudējumu risku īsā termiņā. Akciju īpatsvars portfelī var sastādīt no 30% līdz 70% no fonda aktīviem.
  • Multi Manager Fund Aggressive – fonds ievēro agresīvo pārvaldīšanas stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku ienesīgumu pie nosacīti augsta riska līmeņa. Stratēģija ir piemērota tiem ieguldītājiem, kuri spēj paciest lielas svārstības portfeļa vērtībā, tajā skaitā negatīvu portfeļa ienesīgumu ne tikai īstermiņā, bet arī ilgākā laika periodā. Akciju īpatsvars portfelī var sastādīt no 55% līdz 95% no fonda aktīviem.

Luminor piedāvā 5 Fondu fondu stratēģijas, atkarībā no investora riska profila un sagaidāmā ienesīguma.


Prezentācija par Luminor modeļa portfeļiem 

   
Fondu fondu stratēģija 

conservative

Konservatīvā stratēģija

Jūs vēlaties samazināt ieguldījumu vērtības svārstības un līdz ar to esat gatavs piekrist piesardzīgai ieguldījumu uzkrāšanai. Jums ir arī jāapzinās, ka pat piesardzīga ieguldījumu uzkrāšana neizslēdz iespēju, ka īstermiņa Jūsu ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties vairāk par vidējo ilgtermiņa izmaiņu rezultātu.

moderate

Mērenā stratēģija

Jums ir zema tolerance pret risku, bet Jūs arī vēlaties mērenu ieguldījumu vērtības pieaugumu. Tāpēc Jūs esat gatavs pieņemt ieguldījumu vērtības samazinājumu īsākos ieguldījumu periodos, lai palielinātu sagaidāmo ienesīgumu Jūsu ieguldījuma laikā.


 

balanced

Sabalansētā stratēģija

Jūs vēlaties iegūt augstāku sagaidāmo ienesīgumu no Jūsu ieguldījuma. Tāpēc Jūs piekrītat rēķināties ar svārstībām Jūsu ieguldījumu vērtībā īsākos laika periodos, lai spētu iegūt jūtamāku līdzekļu pieaugumu laika gaitā.

 

progressive

Progresīvā stratēģija

Jūs vēlaties iegūt augstāku sagaidāmo ienesīgumu un esat gatavs paciest lielas svārstības portfeļa vērtībā gan īsākā termiņā, gan ilgtermiņā, lai spētu iegūt jūtamāku līdzekļu pieaugumu laika gaitā.

aggressive

Agresīvā stratēģija

Jūsu galvenais mērķis ir pēc iespējas augstāks sagaidāmais ienesīgums un Jūs spējat paciest lielas svārstības portfeļa vērtībā, tajā skaitā negatīvu portfeļa ienesīgumu ne tikai īstermiņā, bet arī ilgākā laika termiņā.

Tādējādi Jūs piekrītat, ka ir nepieciešams laiks, lai augstais sagaidāmais ienākums materializētos reālā ieguldījuma vērtības pieaugumā; citiem vārdiem, Jums ir ilgs ieguldījumu termiņš.


Sagaidāmais ieguldījumu produktu ienesīgums nav uzskatāms par garantētu lielumu, jo balstīts uz vidējiem vēsturiskiem rezultātiem un iepriekšējā perioda notikumiem. Sagaidāmais ienesīgums nesniedz precīzu norādi uz rezultātiem nākotnē. Aktuālais ienesīgums var būtiski atšķirties no šajā materiālā norādītajiem sagaidāmā ienesīguma pieņēmumiem. Ieguldījumu portfeļa vērtība var palielināties un samazināties, ņemot vērānotikumus globālajos finanšu tirgos, kurus ietekmē vairāki riska faktori.

Banka nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam var rasties, rīkojoties atbilstoši šajā materiālā sniegtajai informācijai. Pieņēmumi un cita minētā informācija ir Bankas skatījums materiāla sagatavošanas dienā un nākotnē var mainīties bez paziņošanas klientam. Banka norāda, ka, paļaujoties uz norādīto ieguldījumu piedāvājumu, nepieciešams regulāri pārskatīt ieguldījumu struktūru atbilstoši izmaiņām finanšu tirgū.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fizisko personu ienākums, kas gūts no kapitāla pieauguma, tiek aplikts ar ienākuma nodokli.

Banka nesniedz ieteikumus nodokļu, grāmatvedības vai juridisku jautājumu risināšanā.

Šis piedāvājums ir veidots pamatojoties uz Klientu statusa noteikšanas politiku, Rīkojumu izpildes politiku, Interešu konfliktu pārvaldīšanas politiku, Ar ieguldījumiem saistīto risku pārskatu, kas pieejami mājas lapas sadaļā.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par pilnīgu finanšu risku izklāstu attiecībā uz piedāvātajiem produktiem un tā nav uzskatāma par visaptverošu pamatu investīciju lēmumu pieņemšanai.  Klientam pašam ir jāizvērtē materiālā ietvertās informācijas atbilstība savām interesēm.

Šo materiālu aizliegts jebkādā veidā pavairot, izplatīt vai publicēt bez Luminor rakstiskas piekrišanas.