Krājkonts

Krājkonts ir ērts un izdevīgs uzkrājumu veids, lai iegūtu līdzekļus ceļojumam, studijām, mājokļa labiekārtošanai, lielākam pirkumam vai citam konkrētam mērķim. Labākā izvēle, ja nevēlies uzņemties kredītsaistības.

Uzkrāt naudu krājkontā ir droši un vienkārši. Tas ir piemērots risinājums, lai sasniegtu  mērķus, kam nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi. Vienlaikus tu saglabā iespēju piekļūt uzkrātajai naudai, ja rodas tāda nepieciešamība.

Ieguvumi

  • Papildini krājkontu jebkurā laikā ar jebkādu summu atbilstoši tavām iespējām un vēlmēm.
  • Naudu iespējams izmantot jebkurā brīdī.
  • Informējot banku 7 dienas iepriekš, naudas izņemšana būs bez komisijas.
  • Krājkontu var atvērt arī bērnam.

Lai papildinātu krājkontu, izmanto:

Papildini krājkontu, noformējot  regulāro maksājumu. Piemēram, 30 EUR katra mēneša 15. datumā tiks automātiski pārskaitīti no tava norēķinu konta uz krājkontu. 

Ar regulāro maksājumu uz krājkontu var pārskaitīt konkrētu norēķinu konta atlikuma daļu. Piemēram, ja mēneša pēdējā datumā norēķinu konta atlikums pārsniedz 50 EUR, tad  summa, kas ir virs 50 EUR, tiks automātiski pārskaitīta uz krājkontu.


Garantijas

Uz krājkontu un tajā izvietotiem naudas līdzekļiem attiecas Zviedrijas noguldījumu garantiju sistēma saskaņā ar Zviedrijas Parādu valsts aģentūras izvērtējumu.

Katram klientam (ievērojot zemāk minētos ierobežojumus) ir tiesības saņemt atlīdzību līdz EUR 100 000,00. Izmaksu veiks Latvijas Noguldījumu garantiju fonds Zviedrijas Parādu valsts aģentūras vārdā. Zviedrijas Parādu valsts aģentūra veiks izmaksu Latvijas Noguldījumu garantiju fondam septiņu dienu laikā pēc dienas, kad ir paziņots par bankas bankrotu vai Zviedrijas Karalistes finanšu sektora uzraudzības iestāde ir pieprasījusi garantēto līdzekļu izmaksu.

Īpašos gadījumos var tikt pieprasīta papildus atlīdzība, piemēram, saistībā ar privāta mājokļa pārdošanu, atbrīvošanu no darba, apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, kopumā 5 miljonu Zviedrijas kronu apmērā.

Garantētā atlīdzība par noguldījumiem netiek izmaksāta šādiem noguldītājiem: kredītiestādēm, ieguldījumu kompānijām, apdrošināšanas sabiedrībām, pārapdrošināšanas sabiedrībām, kolektīvo ieguldījumu sabiedrībām, finanšu iestādēm saskaņā ar Zviedrijas Banku un finanšu darbības likumu (SFS 2004:297), ieguldījumu fondiem un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, pensiju un papildpensiju fondiem, pensiju un papildpensiju apvienībām, krājaizdevu sabiedrībām, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm. Ieguldījumu fondu un pensiju fondu līdzekļi tiek turēti šķirti no turētājbankas mantas, tādejādi tie ir pasargāti no bankas iespējamās maksātnespējas.
Informācija noguldītājiem.

Vispārīgie noteikumi par krājkontiem

Nosacījumi krājkonta atvēršanai:

  • Krājkontu Nordea bankā var atvērt, sasniedzot 18 gadu vecumu.
  • Krājkontu var atvērt bērnam. Uzkrātos līdzekļus viņš varēs izmantot, sasniedzot pilngadību.
  • Krājkontu  var atvērt EUR vai USD valūtās.


Atver krājkontu:

Lai krājkontā uzkrāto naudu vai daļu no tās izņemtu vai pārskaitītu uz citu kontu, visērtāk ir noformēt internetbankā maksājumu no krājkonta, piemēram,  uz norēķinu kontu.

Lai saņemtu naudu norēķinu kontā bez komisijas, norādi maksājuma izpildes datumu 7 dienas vēlāk no maksājuma izveidošanas brīža. Piemēram, ja maksājumu no krājkonta veic 3. augustā, tad maksājuma izpildes datumu norādi 10. augustu.

Lai piekļūtu krājkonta līdzekļiem bez komisijas, 7 dienas iepriekš par to informē banku:

  • Zvanot uz Kontaktu centru pa tālruni  67 096 096.
  • Iesniedzot pieteikumu jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā.

Par naudas izņemšanu  vai pārskaitīšanu no krājkonta bez pieteikuma iesniegšanas, kā arī veicot  pārskaitījumu internetbankā agrāk  par 7 dienām no pieteikšanas brīža, tiek ieturēta komisija atbilstoši Cenrādim.

Par krājkontā ieguldīto summu tiek aprēķināti peļņas procenti.

Uzkrātos procentus saņemsi katra ceturkšņa pēdējā dienā savā norēķinu kontā vai kā papildinājumu krājkontā noguldītajai summai.

Procentu likmes (spēkā no 01.12.2016.)
EUR 0.05%
USD 0.15%
ShadowShadowShadow

Padoms

Padoms
Kā veidot uzkrājumus? Mērķtiecīgi plānojot budžetu, tu sasniegsi savus iecerētos mērķus ātrāk un efektīvāk. Arī tad, ja tev ir kredītsaistības, mēs iesakām veidot uzkrājumus.

Nordea
Kāpēc noguldīt Nordea bankā? Veidojot uzkrājumus vai noguldot Nordea bankā, tu iegūsti būtiskas priekšrocības.