Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums ir drošs un vienkāršs noguldījuma veids, kas vienlaikus sniedz iespēju nopelnīt. Piemērots, lai sakrātu līdzekļus mājokļa remontam, studijām, līzinga pirmajai iemaksai vai citam konkrētam mērķim.

Procentu likme tiek noteikta, ņemot vērā klienta statusu bankā un noguldījuma termiņu.

Procentu likmes termiņnoguldījumam:

Bankas internetbankā
Bankas filiālē, Kontaktu centrā

 

      

Brīvos naudas līdzekļus, sākot ar 100 EUR, 100 USD, 100 GBP vai 1000 NOK tu vari noguldīt uz laiku no 1 mēneša līdz 5 gadiem ar fiksētu peļņas procentu likmi. Termiņnoguldījums palīdz  saglabāt  un arī palielināt tavus uzkrājumus. Tātad tev jāiegulda mazāk līdzekļu, kā būs nepieciešams konkrētā mērķa sasniegšanai.

Izvēlies sev piemērotāko termiņnoguldījuma veidu:

 • Termiņnoguldījums ar peļņas procentu izmaksu termiņa beigās. Visa ieguldītā naudas summa kopā ar uzkrātajiem peļņas procentiem tiek pārskaitīta uz tavu norēķinu kontu termiņa beigās.
 • Termiņnoguldījums ar periodisko procentu izmaksu. Uzkrātie peļņas procenti tiek pārskaitīti uz tavu norēķinu kontu, piemēram, 1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. 


Ja krājkontā tev ir uzkrāts vismaz 100 EUR, tad uzkrāto summu vai lielāka uzkrājuma daļu vari noguldīt termiņnoguldījumā.  

Ja tev jau ir termiņnoguldījums, vari atvērt jaunus, saskaņā ar aktuālajām procentu likmēm.

Ieguvumi

 • Iespēja noguldīt naudas līdzekļus EUR, USD, GBP un NOK.
 • Iespēja izvēlēties sev piemērotāko termiņu no 1 mēneša līdz 5 gadiem.
 • Garantēts fiksētais ienākums jebkurā no termiņnoguldījuma veidiem.
 • Iespēja tērēt uzkrātos procentus, izvēloties peļņas procentu izmaksu uz norēķinu kontu 1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai termiņnoguldījuma beigās.


Garantijas

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 euro atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.


Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.


Informācija noguldītājiem

Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem

Termiņnoguldījuma noformēšana:
 
 • Noslēdz termiņnoguldījuma līgumu jebkurā Klientu apkalpošanas centrā vai internetbankā.
 • Minimālā iemaksa 100 EUR, 100 USD, 100 GBP vai 1000 NOK.
 • Izvēlies sev vēlamo noguldījuma  termiņu no 1 mēneša līdz 5 gadiem.


Termiņnoguldījumu ir iespējams pagarināt, noformējot  automātisko pamatsummas noguldīšanu termiņa beigās:

 • Noguldījuma pamatsumma tiks noguldīta vēlreiz uz tādu  pašu termiņu kā iepriekš.
 • Uzkrātie peļņas procenti tiks ieskaitīti tavā norēķinu kontā.
 • Jaunajam noguldījuma termiņam tiks piemērota aktuālā procentu likme termiņnoguldījuma pagarināšanas brīdī.


Piemēram, 2017. gada 12. septembrī tu noguldi 300 EUR uz 36 mēnešiem, izvēloties automātisko pamatsummas pagarināšanu termiņa beigās. Uzkrātie procenti 2020. gada 12. septembrī tiks pārskaitīti uz tavu norēķinu kontu. Pamatsumma 300 EUR tiks noguldīta vēl uz 36 mēnešiem ar procentu likmi, kas būs spēkā 2020. gada 12. septembrī.

Procentu likme:

Peļņas procentu likme tiek piemērota atbilstoši tavam statusam bankā saskaņā ar Bankas klientu priekšrocību programmu. Procentu likme var atšķirties dažādiem termiņnoguldījumu veidiem.

Ja rodas nepieciešamība izņemt ieguldītos līdzekļus pirms termiņa beigām, to iespējams izdarīt:

Par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiek ieturēta komisija saskaņā ar Cenrādi. Uzkrātie procenti netiek izmaksāti.

Lai par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiktu ieturēta samazināta komisijas maksa, piesaki to bankā vismaz 3 darba dienas iepriekš. Tu vari informēt banku:


Lai atteiktos no termiņnoguldījuma pamatsummas automātiskās pagarināšanas, piesaki to bankā  vismaz 2 darba dienas pirms termiņa beigām.