Iepzīsties ar pensiju sistēmu Latvijā

Latvijā ir 3 līmeņu pensiju sistēma. Pensiju 1. līmenis ir obligāts. Pensiju 2. līmenis ir daļēji obligāts. Pensiju 3. līmenis ir brīvprātīgs.

Tavu ienākumu apmērs, aizejot pensijā, ir tieši atkarīgs no veikto iemaksu apjoma, pensijas kapitāla uzkrāšanas ilguma un izvēlētā pensijas ieguldījumu plāna.

Iesaisties  Pensiju 2. un 3. līmenī jau tagad, lai baudītu pārticīgas vecumdienas ar  pienācīgiem ienākumiem.


Pensiju 1. līmenis

Valsts nodrošina 1. līmeņa pensiju ikvienam, kurš vismaz 10 gadus veicis sociālās iemaksas. Daļa no sociālajām iemaksām tiek izmantota esošo pensionāru nodrošināšanai. Sasniedzot pensijas vecumu, tava pensija tiek aprēķināta, ņemot vērā tavu darba stāžu un sociālo iemaksu apjomu.


Pensiju 2. līmenis

Pensiju 2. līmenī tiek ieskaitīta daļa no veiktajām sociālajām iemaksām. Līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos un kapitāls uzkrājas  tavā personīgajā kontā. Uzkrātā kapitāla lielums ir atkarīgs no dalības ilguma Pensiju 2. līmenī, izvēlētā ieguldījumu plāna un iemaksu apjoma. Vairāk par Nordea Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāniem skatīt sadaļā Pensiju 2. līmenis.

 

Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. līmenis piedāvā iespēju brīvprātīgi veidot uzkrājumus privātos pensiju fondos augstākas labklājības nodrošināšanai vecumdienās. Sakrātais Pensiju 3. līmeņa kapitāls ir mantojams. Valsts atbalsta privātās pensijas uzkrājumu veidošanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidēm. Vairāk par Nordea Pensiju 3. līmeņa ieguldījumu plāniem skatīt sadaļā Pensiju 3. līmenis.