Pārvaldītāja ziņojumi - Pensijas 2.līmenis

 

Pārvaldītāja IPAS Nordea Pensions Latvia ziņojumi

2017. gada IV ceturkšņa ziņojums par aktīvo ieguldījumu plānu

2017. gada IV ceturkšņa ziņojums par konservatīvo ieguldījumu plānu

2017. gada III ceturkšņa ziņojums par aktīvo ieguldījumu plānu

2017. gada III ceturkšņa ziņojums par konservatīvo ieguldījumu plānu

Paziņojums par Luminor konservatīvā un aktīva ieguldījuma plāna komisijas maksu samazinājumu

Paziņojums par Nordea konservatīvā ieguldījuma plāna komisijas maksu samazinājumu

2017. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2017. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības ” Nordea Pensions Latvia”  2016. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Konservatīvais ieguldījumu plāns” 2016. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Aktīvais ieguldījumu plāns” 2016. gada pārskats

2016. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2016. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2016. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2016. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2016. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2016. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības ”Nordea Pensions Latvia”  2015. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Konservatīvais ieguldījumu plāns” 2015. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Aktīvais ieguldījumu plāns” 2015. gada pārskats

2015. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2015. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2015. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2015. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības ” Nordea Pensions Latvia” 2014. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Konservatīvais ieguldījumu plāns” 2014. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Aktīvais ieguldījumu plāns” 2014. gada pārskats

2014. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2014. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2014. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2014. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2014. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2014. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2014. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2014. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības ” Nordea Pensions Latvia”  2013. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Konservatīvais ieguldījumu plāns” 2013. gada pārskats

Ieguldījumu plāna „Nordea Aktīvais ieguldījumu plāns” 2013. gada pārskats

2013. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2013. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2013. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2013. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2013. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2013. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2013. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2013. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2012. gada finanšu pārskats par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2012. gada finanšu pārskats par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2012. gada finanšu pārskats par IPAS Nordea Pensions Latvia

2012. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2012. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2012. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2012. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2012. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2012. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2012. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2012. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2011. gada finanšu pārskats par IPAS Nordea Pensions Latvia

2011. gada finanšu pārskats par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2011. gada finanšu pārskats par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2011. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2011. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2011. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2011. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2011. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2011. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2011. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2011. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2010. gada finanšu pārskats par IPAS Nordea Pensions Latvia

2010. gada finanšu pārskats par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2010. gada finanšu pārskats par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2010. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2010. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2010. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2010. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

Nordea Konservatīvais ieguldījumu plāns - starpperiodu finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu

Nordea Aktīvais ieguldījumu plāns - starpperiodu finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu

2010. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2010. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2010. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2010. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2009. gada finanšu pārskats par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2009. gada finanšu pārskats par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības Nordea Pensions Latvia 2009. gada pārskats

2009. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2009. gada IV ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2009. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2009. gada III ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2009. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2009. gada II ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu

2009. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea aktīvo ieguldījumu plānu

2009. gada I ceturkšņa ziņojums par Nordea konservatīvo ieguldījumu plānu