Pensiju 2. līmenis

Ir patīkami justies droši par saviem uzkrājumiem un zināt, ka arī pensijā varēsi turpināt izbaudīt dzīves sniegtos priekus. Ar uzkrājumiem Nordea Pensijas 2.līmenī tu vari palielināt savu pensiju, daļu no sociālajām iemaksām uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū.
 

Veidojot Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu, tev nav jāveic papildu iemaksas, jo to veido daļa no taviem sociālā nodokļa maksājumiem. Šis kapitāls uzkrājas tavā personīgajā Pensiju 2. līmeņa kontā un tiek ieguldīts finanšu tirgos. Uzkrājuma pieaugums ir atkarīgs no tavas dalības ilguma Pensiju 2. līmenī, izvēlētā ieguldījumu plāna un stratēģijas.

Vienu reizi kalendārajā gadā tu vari mainīt savas pensijas pārvaldītāju, bet divas reizes gadā – ieguldījumu plānu pie viena līdzekļu pārvaldītāja. Savu šobrīd uzkrāto Pensiju 2. līmeņa kapitālu tu vari uzzināt e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Uzziniet vairāk, zvanot Nordea Kontaktu centram 24/7 pa tālruni 67 096096.

Piesakies pelnošajam Nordea Pensiju 2. līmenim un gatavojies doties pelnītā atpūtā*:

  • Jebkurā Nordea Klientu apkalpošanas centrā.
  • Nordea  Internetbankā sadaļā Pieteikumi.
  • Jebkuras bankas internetbankā, izvēloties Nordea Pensiju 2.līmeņa plānu.
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) vai tās līgumorganizācijās.


Ja vēlies, lai vecumdienās tavi ienākumi būtiski nesamazinās, piesakies arī Nordea Pensiju 3. līmenim*.


* Vēsturiskais ienesīgums negarantē ienesīgumu nākotnē.

  • Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir pieņemamas būtiskas kapitāla svārstības un sagaidi potenciāli augstāku kapitāla ienesīgumu ilgtermiņā.
  • Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu: valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos.

Aktuālie Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu rādītāji pieejami mājas lapā www.manapensija.lv/

Nordea Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānus pārvalda IPAS Nordea Pensions Latvia, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Nordea Bank AB Latvijas filiāle.

  • Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir svarīgs drošs un stabils, lai arī neliels kapitāla pieaugums.
  • Visi līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos.

Aktuālie pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu rādītāji pieejami mājas lapā www.manapensija.lv

Nordea pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānus pārvalda IPAS Nordea Pensions Latvia, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Nordea Bank AB Latvijas filiāle.