Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. līmenis piedāvā brīvprātīgi veidot uzkrājumus vecumdienām. Papildus valsts nodrošinātās pensijas kapitālam tu vari veikt iemaksas gan pats, gan ar darba devēja starpniecību. Pensiju 3. līmeņa kapitāls tiek uzkrāts privātā pensiju fonda pensiju plānos un ieguldīts finanšu tirgos.

Kāpēc ir izdevīgi uzkrāt Nordea Pensiju 3. līmeņa pensiju plānos:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums 23% apmērā no veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no tavas bruto darba samaksas gadā. Ieguldot arī Uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā, tu vari  saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 23% apmērā no veiktajām iemaksām.
 • Iemaksu apjoms un biežums nav ierobežots.
 • Iespēja ieguldīt vienā vai abos Nordea pensiju plānos.
 • Iespēja saņemt uzkrātos līdzekļus, sasniedzot 55 gadu vecumu.
 • Pensiju 3. līmenī uzkrātais kapitāls ir mantojams.


Lai veidotu uzkrājumu Nordea pensiju fondā:

 • Piesakies Pensiju 3. līmenim jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā.
 • Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu, norādot savu individuālās dalības līguma numuru.
 • Noformē regulāro maksājumu, lai neaizmirstu veikt iemaksas pensijai.

 

Nordea pensiju 3. līmeņa pensiju plānus administrē AS Nordea Latvijas atklātais pensiju fonds, reģ. Nr. 40103331798, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, pārvalda IPAS Nordea Pensions Latvia, Krišjāņa  Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Nordea Bank AB Latvijas filiāle.

 • Līdz 75% no līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs.
 • Šī pensiju plāna ieguldījumu stratēģija ir piemērota,  ja sagaidi  potenciāli augstu kapitāla ienesīgumu un tev ir pieņemamas ievērojamas kapitāla svārstības. Šis ir pensiju plāns ar ļoti dinamisku ieguldījumu stratēģiju.


Vairāk par Nordea progresīvo pensiju plānu.

Nordea progresīvā pensiju plāna ieguldījumu politika

 • Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs.
 • Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir svarīgs relatīvi drošs un stabils, lai arī neliels kapitāla pieaugums.
   

Vairāk par Nordea sabalansēto pensiju plānu.

Nordea sabalansētā pensiju plāna ieguldījumu politika

ShadowShadowShadow

Padoms

Nordea
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi Ieguldot pensiju 3. līmeņa pensijas plānos, tu vari saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 23% apmērā no veiktajām iemaksām.

Kāpēc ieguldīt Nordea bankā Veidojot uzkrājumus vai noguldot Nordea bankā, tu iegūsti būtiskas priekšrocības.