Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. līmenis piedāvā brīvprātīgi veidot uzkrājumus vecumdienām. Papildus valsts nodrošinātās pensijas kapitālam tu vari veikt iemaksas gan pats, gan ar darba devēja starpniecību. Pensiju 3. līmeņa kapitāls tiek uzkrāts privātā pensiju fonda pensiju plānos un ieguldīts finanšu tirgos.

 

Kāpēc ir izdevīgi uzkrāt Pensiju 3. līmeņa pensiju plānos:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums no veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas gadā (kopā ar dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmijām), bet ne vairāk kā 4 000 eiro.
 • Iemaksu apjoms un biežums nav ierobežots.
 • Iespēja ieguldīt vienā vai abos pensiju plānos.
 • Iespēja saņemt uzkrātos līdzekļus, sasniedzot 55 gadu vecumu.
 • Pensiju 3. līmenī uzkrātais kapitāls ir mantojams.


Lai veidotu uzkrājumu pensiju fondā:

 • Piesakies Pensiju 3. līmenim jebkurā Klientu apkalpošanas centrā.
 • Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu, norādot savu individuālās dalības līguma numuru.
 • Noformē regulāro maksājumu, lai neaizmirstu veikt iemaksas pensijai.

 

Luminor pensiju 3. līmeņa pensiju plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds, reģ. Nr. 40103331798, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Pensions Latvia IPAS, Krišjāņa  Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS.

 • Līdz 75% no līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs.
 • Šī pensiju plāna ieguldījumu stratēģija ir piemērota,  ja sagaidi  potenciāli augstu kapitāla ienesīgumu un tev ir pieņemamas ievērojamas kapitāla svārstības. Šis ir pensiju plāns ar ļoti dinamisku ieguldījumu stratēģiju.


Vairāk par progresīvo pensiju plānu.

Progresīvā pensiju plāna ieguldījumu politika

 • Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs.
 • Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir svarīgs relatīvi drošs un stabils, lai arī neliels kapitāla pieaugums.
   

Vairāk par sabalansēto pensiju plānu.

Sabalansētā pensiju plāna ieguldījumu politika

 
ShadowShadowShadow

Padoms

Nordea
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi Ieguldot pensiju 3. līmeņa pensijas plānos, tu vari saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 23% apmērā no veiktajām iemaksām.

 

Ieguldījumi
Kāpēc ieguldīt bankā Veidojot uzkrājumus vai noguldot bankā, tu iegūsti būtiskas priekšrocības.