Iekšzemes un Eiropas EUR maksājums

Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi ir vienotā EUR maksājumu telpa, kas nodrošina ātrāku un lētāku naudas pārskaitīšanu saņēmējam. EUR valūtas pārskaitījumiem uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm izvēlies Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumus. Nauda tiks pārskaitīta 1 darba dienas laikā. Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi tiek pieņemti arī uz Šveici, Lihtenšteinu un Monako.

Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi ir vienotā EUR maksājumu telpa, kas nodrošina ātrāku un lētāku naudas pārskaitīšanu saņēmējam.

EUR valūtas pārskaitījumiem uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm izvēlies Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumus. Nauda tiks pārskaitīta 1 darba dienas laikā.

Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi tiek pieņemti arī uz Šveici, Lihtenšteinu un Monako.


Ieguvumi:

 • Maksājums uz jebkuru citu banku Latvijā vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs tiek izpildīts 1 darba dienas laikā, ja banka to apstiprinājusi līdz 15.00 elektroniski vai līdz 15.00 Klientu apkalpošanas centrā un telefonbankā.
 • Naudas saņēmējs pārskaitīto summu saņem pilnā apmērā.
 • Maksātājs var norādīt papildu informāciju, piemēram, references numuru, informāciju par maksātāju un saņēmēju.

 

Bankas, kuras pieņem Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumus, skatīt šeit.


Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem

Nosacījumi iekšzemes un Eiropas EUR maksājumiem:

 • Maksājums tikai EUR valūtā.
 • Ja maksā no konta, kas ir citā valūtā, attiecīgā summa automātiski tiek konvertēta pēc bankas noteiktā kursa maksājuma pieteikšanas dienā.
 • Maksājums uz jebkuru citu banku tiek izpildīts 1 darba dienas laikā, ja banka to apstiprinājusi līdz 15.30. Ja maksājums apstiprināts pēc 15.30, nauda tiek ieskaitīta saņēmēja kontā nākamajā darba dienā.
 • Maksājumi tiek izpildīti (nodoti saņēmējbankai) tikai darba dienās.
 • Maksājumi tiek pieņemti tikai uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī Šveici, Lihtenšteinu un Monako.
 • Maksājumā jānorāda saņēmēja konts IBAN formātā un saņēmēja bankas BIC kods.
 • Komisija Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumiem vienmēr ir dalīta. Saņēmējbankas komisija var tikt ieturēta no saņēmēja konta, saskaņā ar saņēmējbankas cenrādi.
 • Kā apstiprinājumu izpildei var saņemt maksājuma XML kopiju.
 • Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumu izpildi ietekmē brīvdienas Latvijā. Brīvdienā veiktie maksājumi tiek izpildīti nākamajā darba dienā. Vairāk skatīt sadaļā Valūtas maksājumi brīvdienās.

 

Ja maksājums neatbilst Iekšzemes un Eiropas EUR maksājuma nosacījumiem, tas tiek izpildīts kā valūtas maksājums.

* Nordea banka ir tiesīga neizpildīt maksājumu rīkojumus no/uz tādu personu vai valstu kontiem, kurām tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, citu starptautisku organizāciju, Latvijas Republikas vai citu valstu lēmumiem, vai Nordea bankas noteikto politiku.