Korespondentbankas

 
Lai nodrošinātu ātru un drošu pārskaitījumu veikšanu, Nordea izmanto uzticamas korespondentbankas visā pasaulē.
 
Valūtas kods Banka SWIFT kods
AUD Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
CAD Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
CHF Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
CNY Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
CZK Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
DKK Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
EUR Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
GBP Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
HUF Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
JPY Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
MXN Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
NOK Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH
PLN Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH 
RON Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH 
RUB Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH 
SEK Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH 
USD Nordea Bank Finland PLC NDEAFIHH