Nosacījumi maksājumiem Krievijas rubļos

Maksājumiem un pārskaitījumiem Krievijas rubļos (RUB) uz citām bankām uz jebkuru valsti ir īpaši nosacījumi.
Informācija par maksājumu jānorāda krievu valodā ar latīņu burtiem, ievērojot zemāk minētos transliterācijas nosacījumus.

Аа  Бб  Вв  Гг  Дд  Ее  Жж  Зз  Ии  Йй  Кк  Лл  Мм  Нн  Оо Пп Рр
A    B   V    G   D   E    ZH  Z   I     Y   K    L    M    N    O   P  R
Сс  Тт  Уу  Фф  Хх  Цц  Чч  Шш  Щщ  Ъъ  Ыы  Ьь  Ээ  Уу  Яя
S   T   U    F     H   C    CH  SH   TSH  X    YI   X   YE   YU YA

Ja aizpildot informācija maksājuma noformēšanai, piemēram,  saņēmēja nosaukums, tiks ievadīts neatbilstoši zemāk minētajiem nosacījumiem, pastāv risks, ka maksājums netiks ieskaitīts saņēmēja kontā, un tas tiks atgriezts atpakaļ maksātājam.

Informācija par maksājumu jānorāda šādi:

Informācija par saņēmēju
 Lauka nosaukums Informācija, kas jānorāda
Saņēmējs

Juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums un saņēmēja INN kods (10 cipari), privātpersonām – vārds, uzvārds, tēva vārds.

     
Ja saņēmēja nosaukums pārsniedz 35 zīmes, nosaukumu turpina rakstīt laukā „Saņēmēja adrese”.

Saņēmēja adrese Uzņēmuma vai privātpersonas dzīvesvietas adrese. Laukā var ierakstīt līdz 105 simboliem.
Saņēmēja konta numurs Saņēmēja konta numurs 20 cipari (numurs sākas ar 40).
Saņēmējbankas detaļas  
Bankas nosaukums Saņēmējbankas nosaukums
Bankas adrese

Saņēmējbankas adrese un saņēmējbankas BIK kods (9cipari). Ņemiet vērā, ka bankas BIC (SWIFT) kods nav jānorāda.             

Saņēmējbankas korespondenta konts Krievijas Centrālajā bankā (20 cipari, sākas ar 30 un pēdējie trīs cipari ir vienādi ar saņēmējbankas BIK koda pēdējiem 3 cipariem)

Maksājuma detaļas  
Maksājuma mērķis Vispirms raksta darījumu kodu (VO), (saraksts krieviski / saraksts angliski), kas sastāv no 5 cipariem. Jānorāda šādā formā VO00000, pēc tam jānorāda maksājuma mērķis, līguma, rēķina nr. un datums. Ieticams norādīt arī NDS (PVN) apmēru, ja tā nav - tad bez NDS.


Ņemiet vērā, ja maksājums netiks aizpildīts atbilstoši augstākminētajiem nosacījumiem, maksājuma izpilde var tikt aizkavēta līdz brīdim, kad tiks saņemta pilnīga informācija par saņēmēju.

Maksājums tiks noraidīts, ja nepieciešamā informācija netiks iesniegta līdz datumam, kurā, saskaņā ar cenrādi, maksājums jānodod sanēmējbankai vai starpniekbankai (Standarta maksājumiem – divu dienu , steidzamajiem – vienas dienas laikā).

 

Lai saņemtu maksājumu rubļos, Jums ir nepieciešami šādi bankas dati: 
Starpniekbanka

OJSC Nordea Bank (BIC 044525990, C/A
30101810145250000990)
SWIFT: NDEARUMM

Korespondentbanka Nordea Bank Finland Plc, Helsinki SWIFT code: NDEAFIHH
C/A 30111810902000036009
Saņēmējbanka Luminor Bank AS SWIFT code: NDEALV2X
Saņēmēja konts Saņēmēja konta numurs Luminor Bankā
Saņēmējs Saņēmēja uzvārds, vārds un adrese vai uzņēmuma
nosaukums un adrese
Maksājuma mērķis Maksājuma mērķis
Lai saņemtu maksājumu rubļos, Jums ir nepieciešami šādi bankas dati: 
Starpniekbanka

ZAO Unicredit Bank (BIK 044525545,
C/A 30101810300000000545), INN 7710030411
SWIFT: IMBKRUMM

Korespondentbanka Nordea Bank Finland Plc, Helsinki, INN9909461823
SWIFT code: NDEAFIHH
C/A 30111810220010000006
Saņēmējbanka Luminor Bank AS SWIFT code: NDEALV2X
Saņēmēja konts Saņēmēja konta numurs Luminor Bankā
Saņēmējs Saņēmēja uzvārds, vārds un adrese vai uzņēmuma
nosaukums un adrese
Maksājuma mērķis Maksājuma mērķis


Vairāk par rubļu maksājumiem lasiet šeit.