Rekvizīti ienākošajiem valūtu maksājumiem

Lai tu saņemtu valūtas maksājumu savā Luminor bankas kontā, maksātājam ir jāzina zemāk norādītie maksājuma rekvizīti. Tie ir atšķirīgi, veicot pārskaitījumu dažādās valūtās:


Maksājuma rekvizītus papildini ar savu konta numuru, vārdu, uzvārdu vai sava uzņēmuma nosaukumu un adresi, maksājuma mērķi.

Lai maksājums tiktu izpildīts pareizi, iesakām šos rekvizītus attiecīgajā valūtā iesniegt savam darījuma partnerim.