Valūtu maksājumi brīvdienās

 

Valsts brīvdienas janvārī 2018:

01.01. -  Austrālijā (AUD), Kanādā (CAD), Šveicē (CHF), Ķīnā (CNY), Čehijā (CZK), Dānijā (DKK), Lielbritānijā (GBP), Ungārijā (HUF), Japānā (JPY), Meksikā (MXN), Norvēģijā (NOK), Polijā (PLN), Rumānija (RON), Krievijā (RUB)
02.01. -  Šveicē (CHF), Japānā (JPY), Krievijā (RUB), Rumānijā (RON)
03.01. -  Japānā (JPY), Krievijā (RUB)
04.01. -  Krievijā (RUB)
05.01. -  Krievijā (RUB)
08.01. -  Japānā (JPY), Krievijā (RUB)
15.01. -  Amerikas Savienotajās Valstīs (USD)
24.01. -  Rumānija (RON)
26.01. -  Austrālijā (AUD).

Valsts brīvdienas februārī 2018:

05.02. - Meksikā (MXN)
12.02. - Japānā (JPY)
15.02. - Ķīnā (CNY)
16.02. - Ķīnā (CNY)
19.02. - Kanādā (CAD), Amerikas Savienotajās Valstīs (USD), Ķīnā (CNY)
20.02. - Ķīnā (CNY)
21.02. - Ķīnā (CNY)
23.02. - Krievijā (RUB)

Valsts brīvdienas martā 2018:

08.03. -  Krievijā (RUB)
09.03. -  Krievijā (RUB)
15.03. -  Ungārijā (HUF)
16.03. -  Ungārijā (HUF)
19.03. -  Meksikā (MXN)
21.03. - Japānā (JPY)
30.03. - Latvijā brīvdiena


Ja kādā no ārvalstīm ir valsts brīvdiena, tad attiecīgās valsts valūtā izejošajiem maksājumiem uz citām bankām valutācijas (izpildes) datums tiek pārcelts uz nākamo darba dienu:

 • Express maksājumi attiecīgajā valūtā šīs valsts brīvdienā  nav pieejami.
 • Ienākošie maksājumi attiecīgajā valūtā šīs valsts brīvdienā  netiek saņemti.
 • Tos ieskaita saņēmēju kontos nākamajā darba dienā pēc brīvdienas, saglabājot oriģinālo valutācijas datumu.
  Šie nosacījumi attiecas uz maksājuma valūtu, nevis valsti, uz kuru tiek veikts maksājums.


Piemēram, ASV ir brīvdiena 4. jūlijā. Visiem 4. jūlijā veiktajiem USD maksājumiem valutācijas datums tiek pārcelts uz nākamo  darba dienu. Tas attiecas uz visiem USD maksājumiem, neatkarīgi no tā, uz kuru valsti tie tiek pārskaitīti.


Tā kā valūtas maksājumu apstrāde tiek veikta Nordea Bank Finland Plc Somijā, Somijas valsts brīvdienas ietekmē visu valūtu maksājumu izpildi Latvijā:

 • Ja Somijā ir valsts brīvdiena, visiem izejošajiem valūtu maksājumiem uz citām bankām valutācijas datums tiek pārcelts uz nākamo darba dienu.
 • Express maksājumi Somijas brīvdienā nav pieejami.
 • Ienākošie maksājumi Somijas brīvdienā netiek saņemti.
 • Tos ieskaita saņēmēju kontos nākamajā darba dienā pēc brīvdienas, saglabājot oriģinālo valutācijas datumu.
 • Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi Somijas brīvdienā tiek apstrādāti.
  Informāciju par Somijas brīvdienām skatīt  šeit.


Latvijas valsts brīvdienās:

 • Visiem izejošajiem maksājumiem uz citām bankām valutācijas datums tiek pārcelts  uz nākamo darba dienu.
 • Ienākošie maksājumi brīvdienā netiek saņemti.
 • Tos ieskaita saņēmēju kontos nākamajā darba dienā pēc brīvdienas, saglabājot oriģinālo valutācijas datumu.
 • Iekšbankas maksājumi brīvdienā tiek izpildīti standarta kārtībā. 

 

Maksājumu veids Tiek apstrādāti Latvijas valsts
brīvdienās
Somijas valsts
brīvdienās
Ārvalstu brīvdienās, kur
attiecīgā valūta ir valsts
valūta
Iekšbankas maksājumi Jebkurā dienā saskaņā ar Cenrādī noteiktajiem laikiem Tiek apstrādāti Tiek apstrādāti Tiek apstrādāti
Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi Darba dienās saskaņā ar Cenrādī noteiktajiem laikiem Valutācijas datums tiek pārcelts uz nākamo darba dienu Tiek apstrādāti Tiek apstrādāti
Valūtu maksājumi Darba dienās saskaņā ar Cenrādī noteiktajiem laikiem Valutācijas datums tiek pārcelts uz nākamo darba dienu Valutācijas datums tiek pārcelts uz nākamo darba dienu Valutācijas datums attiecīgajai valūtai tiek pārcelts uz nākamo darba dienu
Express valūtu maksājumi Darba dienās saskaņā ar Cenrādī noteiktajiem laikiem Nav pieejami Nav pieejami Nav pieejami attiecīgajā valūtā