Ceļojumu apdrošināšana

Izvēlies Nordea Gold vai Nordea Platinum un bez maksas saņem prestižu AIG Europe ārzemju ceļojumu apdrošināšanas polisi tev un tavai ģimenei. Savukārt, ar PINS kredītkarti un Nordea Credit apdrošināts ir kartes lietotājs.

Ieguvumi

 • Atlīdzība lidmašīnas kavēšanās un bagāžas nozaudēšanas gadījumos.
 • Atlīdzība par medicīnas izdevumiem ceļojuma laikā un pēc iespējamiem nelaimes gadījumiem, piemēram, slēpojot.


Galvenās izmaiņas ceļojumu apdrošināšanas nosacījumos no 01.01.2017. paredz:

 • Nordea Gold ārzemju ceļojumu apdrošināšanas polisē apdrošinājuma summa ārstēšanās izdevumiem, saslimšanai vai nelaimes gadījumiem ceļojuma laikā palielināta no 75’000 uz 500’000 EUR.
 • Nordea Gold un Nordea Platinum ārzemju ceļojumu apdrošināšanas polisēs  ir precizēts termins “kartes turētāja laulātais/partneris” un izņemts termins “civillaulības partneris”. Ja iestāsies apdrošināšanas gadījums, kartes lietotājam turpmāk nebūs jāsūta partnera deklarētā dzīves vieta, kas var nesakrist ar kopējo dzīves vietu.
 • Nordea Gold, Nordea Platinum, PINS kredītkartes un Nordea Credit ārzemju ceļojumu apdrošināšanas polisē ir precizēts, ka ceļojuma atcelšanas segums pārstāj darboties brīdī, kad apdrošinātais ir sācis ceļojumu nevis veicis reģistrēšanos ceļojumam, jo apdrošināšanas gadījums var iestāties arī no brīža, kad notikusi reģistrēšanās lidojumam līdz brīdim, kad klients uzsāk lidojumu. 
 • Apdrošināšanas polises atlīdzības apmērs un noteikumi ir atšķirīgi, ņemot vērā izvēlēto kredītkarti, ar kuru kopā tu saņem polisi.

  Kredītkarte

   

  Nordea Gold

  Noteikumi (spēkā no 01.01.2017.) 

  PINS kredītkarte

  Noteikumi (spēkā no 01.01.2017.) 

  Nordea Credit

  Noteikumi (spēkā no 01.01.2017.) 

  Nordea Platinum

  Noteikumi (spēkā no 01.01.2017.) 

  Nordea MasterCard Biznesa karte 

  Noteikumi (spēkā no 01.01.2017.) 

  Nordea MasterCard Biznesa kredītkarte

  Noteikumi (spēkā no 01.01.2017.) 

   
  Anketa atlīdzības izmaksas pieteikšanai

   

  Valstis, kurās ir spēkā apdrošināšanas polise

  AIG Europe apdrošināšana ir spēkā ceļojumos visā pasaulē, izņemot Latviju vai apdrošinātās personas mītnes zemi (valsti, kurā apdrošinātajai personai ir pastāvīga mājvieta un kurā apdrošinātā persona pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 183 dienas gadā).

  Ja apdrošinātās personas mītnes zeme nav Latvija, apdrošināšana darbojas arī Latvijā. Citos gadījumos apdrošināšana darbojas tikai ārpus Latvijas vai apdrošinātās personas mītnes zemes.

  AIG Europe ir tiesības uz laiku izslēgt kādas valstis vai teritorijas no apdrošināšanas zonas. Apdrošinātajai personai pirms ceļojuma ieteicams sazināties ar Transcom Worldwide Latvia pa  tālruni  +371 67 060 545, lai noskaidrotu šīs riska zonas.

   

  Kādos gadījumos apdrošināšanas polise ir spēkā

  • Ja tev ir derīga Nordea kredītkarte (nav beidzies tās derīguma termiņš vai tā nav bloķēta) ārzemju ceļojuma uzsākšanas brīdī, ar nosacījumu, ka ceļojums nepārsniedz dienu skaitu, kas minēts apdrošināšanas noteikumos.
  • Nordea Credit ar kredītbrīvdienām vai PINS kredītkartes lietotājiem apdrošināšana ir spēkā, ja vismaz 50% no kopējām ceļa un uzturēšanās izmaksām (piemēram, aviobiļetes un viesnīca) tiek segtas ar attiecīgo kredītkarti.
  • Ja esi Nordea Gold vai Nordea MasterCard Business kartes vai kredītkartes lietotājs, apdrošināšana ir spēkā arī, nesedzot ceļojuma izmaksas ar karti. 
  • Apdrošināšanas polisēs, kuras tiek izsniegtas kopā ar Nordea Gold vai Nordea Platinum, apdrošināšana ir spēkā visiem apdrošināšanas noteikumos minētajiem ģimenes locekļiem, kas ir devušies ārzemju ceļojumā kopā ar apdrošināto personu.


  Kompensācijas, ko paredz apdrošināšana

  Latvijā vai apdrošinātās personas mītnes zemē apdrošināšana paredz:

  • Kompensāciju par medicīniskajiem izdevumiem, kas radušies saistībā ar saslimšanu vai nelaimes gadījumu ārzemju ceļojuma laikā.
  • Kompensāciju  par nāvi vai neatgriezenisku pilnīgu invaliditāti nelaimes gadījumā, kas noticis no brīža, kad apdrošinātā persona no savas dzīvesvietas, darbavietas vai mācību iestādes dodas uz lidostu vai citu ārzemju ceļojuma sākuma punktu, līdz brīdim, kad apdrošinātā persona atgriežas savā dzīvesvietā, darba vietā vai mācību iestādē.


  Lai izmantotu apdrošināšanu,  sazinies ar šādām iestādēm:

  • Vietējās prasības visos gadījumos izskata SIA Transcom Worldwide Latvia, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058; Tālrunis: +371 67 060 545 (darba dienās no 8.00 līdz 20.00); Fakss: +371 67 060 546.
  • Brīvdienās un pēc darba laika sazinies ar apdrošināšanas sabiedrību AIG Europe, Kasarmikatu 44, 00130, Helsinki, Somija.
  • Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinies ar palīdzības dienestu - SIA Travel Guard SOS International, Tālrunis: +45 7010 5054; Fakss: + 45 7010 5056, sos@sos.dk (24 stundas diennaktī, 7dienas nedēļā, pakalpojumi angļu valodā).

   

  Dokumenti atlīdzības saņemšanai

  • Apdrošināšanas noteikumos ir norādīts, kādi dokumenti jāpievieno atlīdzības pieteikumam. Ieteicams saglabāt visus ar negadījumu saistītos dokumentus, kas apliecina, kādu pakalpojumu apdrošinātā persona ir iegādājusies un izmantojusi, kā arī jebkādus dokumentus (to kopijas), ko saistībā ar negadījumu apdrošinātā persona ir iesniegusi vai saņēmusi no pakalpojuma sniedzēja, ārstniecības iestādes, policijas, valsts iestādēm u.c.
  • Ja tiek sastādīts jebkāds iesniegums, akts, protokols u.tml., jācenšas šajā dokumentā pēc iespējas pilnīgāk izklāstīt notikušā apstākļus un zaudējumu.
  • No visām iesaistītajām pusēm ieteicams iegūt kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā apdrošinātājs varētu ar tām sazināties.
  • Aizpildot atlīdzības pieteikumu, ievēro apdrošināšanas noteikumu prasības par pieteikuma aizpildīšanu. Sazinies ar Transcom Worldwide Latvia pa apdrošināšanas kartē norādīto tālruni, lai precizētu nepieciešamos dokumentus.

  Apdrošināšana ir spēkā arī tad, ja apdrošināšanas karte nav līdzi ārzemju ceļojumā. Tomēr ieteicams to ņemt līdzi, jo apdrošināšanas kartē ir norādīti informatīvie tālruņi un apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, kas var noderēt. Tas ir īpaši svarīgi, ja ceļojuma laikā  piemeklē slimība vai notiek nelaimes gadījums.


  Izdevumu segšana

  • Lai vienotos par izdevumu kompensēšanu un apmaksas garantiju no apdrošinātāja puses un uzzinātu, kā rīkoties, sazinies ar  diennakts palīdzības dienestu Travel Guard SOS International pa tālruni +4570 105 054 vai e-pastu sos@sos.dk (pakalpojums pieejams angļu valodā, kontaktinformācija redzama uz apdrošināšanas kartes).
  • Ja sākotnēji izdevumus sedz apdrošinātā persona, tad, pieprasot attiecīgo izdevumu kompensāciju, apdrošināšanas sabiedrībā AIG  Europe jāiesniedz atlīdzības pieteikums un atlīdzību pamatojoši dokumenti saskaņā ar apdrošinātāja prasībām.
  • Ja apdrošinātā persona sniedz nepatiesus paziņojumus, neizpauž vai noklusē jebkādu informāciju, kas varētu būt noderīga prasības izvērtēšanā, apdrošināšanas atlīdzība parasti netiek izmaksāta.


  Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja:

  • Apdrošinātā persona nav izmantojusi starptautiskajā reģistrēto regulāro lidojumu vai čarterreisu rezervācijas sistēmā norādītos reisus.
  • Bagāžu aizturējusi muita vai varas iestādes.
  • Aizkavēšanās notikusi streika vai strādājošo protesta akcijas dēļ, par kuru apdrošinātā persona ir zinājusi pirms došanās ceļā.
  • Aizkavēšanās notikusi reisa atcelšanas vai citu aviācijas vai citu varas iestāžu veiktu pasākumu dēļ, par kuriem apdrošinātā persona ir zinājusi pirms došanās ceļā.
  • Bagāža aizkavējusies, apdrošinātajai personai atgriežoties savā mītnes zemē.

   

  Apdrošināšanas polisē netiek iekļauti šādi sporta veidi :

  • Kalnos kāpšana, piemēram, alpīnisms, kāpšana klintīs un pa sienu.
  • Aviācijas sports, piemēram, lēkšana ar izpletni, planierisms un lidošana ar gaisa balonu, lēkšana ar gumiju.
  • Kalnu slēpošana ārpus marķētām trasēm.
  • Ārzemju ekspedīcija uz kalniem, džungļiem, tuksnešiem, mežonīgiem apgabaliem vai citām neapdzīvotām teritorijām, vai līdzīga bīstama nodarbošanās.
  • Cīņas un saskarsmes sporta veidi, piemēram, bokss, cīkstēšanās, džudo un karatē.
  • Spēka sporta veidi, piemēram, svarcelšana vai smagumu celšana.
  • Niršana ar akvalangu, burāšana okeānā.
  • Profesionālais sports un treniņš pirms sacensībām - motosports un tam līdzīgi sporta veidi vai aktivitātes, kas līdzinās iepriekš minētajām.