Ceļojumu apdrošināšana

Izvēlies Nordea Gold vai Nordea Platinum un bez maksas saņem prestižu AIG Europe ārzemju ceļojumu apdrošināšanas polisi tev un tavai ģimenei. Savukārt, ar PINS kredītkarti un Nordea Credit apdrošināts ir kartes lietotājs.

Ieguvumi

 • Atlīdzība lidmašīnas kavēšanās un bagāžas nozaudēšanas gadījumos.
 • Atlīdzība par medicīnas izdevumiem ceļojuma laikā un pēc iespējamiem nelaimes gadījumiem, piemēram, slēpojot.


Apdrošināšanas izmantošana:

Pirms dodaties ceļojumā, aicinām izlasīt un iepazīties ar Noteikumiem par ārzemju ceļojumu apdrošināšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi, aicinām sazināties ar SIA Transcom Worldwide Latvia, zvanot            +371 67 060 545 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 20.00) vai rakstot e-pastu uz AIG@transcom.lv.

Ja Jums ir iestājies apdrošināšanas gadījums, lūdzam saglabāt visus dokumentus, kas ir saistīti ar apdrošināto gadījumu, ieskaitot čekus un rēķinus, kas pierāda Jūsu izmaksas.  Aizpildiet Anketu atlīdzības izmaksas pieteikšanai tiklīdz Jūs esat atgriezies mājās, pievienojot saglabātos dokumentus un nosūtot pa pastu uz adresi:


SIA Transcom Worldwide Latvia,
Vienības gatve 109,
Rīga, LV-1058,
Latvija

 

Ja Jūs esat nopietni saslimis vai ievainots, lūdzam pēc iespējas ātrāk sazināties, vai lūdziet, lai kāds Jūsu tuvs cilvēks sazinās ar palīdzības dienestu:

 

SOS International AS

Copenhagen, Denmark

Tālrunis: +45 7010 5054

Fakss: +45 7010 5056

E-pasts: sos@sos.dk

 

Dienests strādā 24/7 katru dienu, pakalpojuma saziņas valoda: angļu.

 

 

Kredītkarte

 

Nordea Gold

Noteikumi (spēkā no 01.10.2017.) 

PINS kredītkarte

Noteikumi (spēkā no 01.10.2017.) 

Nordea Credit

Noteikumi (spēkā no 01.10.2017.) 

Nordea Platinum

Noteikumi (spēkā no 01.10.2017.) 

Nordea MasterCard Biznesa karte 

Noteikumi (spēkā no 01.10.2017.) 

Nordea MasterCard Biznesa kredītkarte

Noteikumi (spēkā no 01.10.2017.) 

 
Anketa atlīdzības izmaksas pieteikšanai

 

Valstis, kurās ir spēkā apdrošināšanas polise

AIG Europe apdrošināšana ir spēkā ceļojumos visā pasaulē, izņemot Latviju vai apdrošinātās personas mītnes zemi (valsti, kurā apdrošinātajai personai ir pastāvīga mājvieta un kurā apdrošinātā persona pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 183 dienas gadā).

Ja apdrošinātās personas mītnes zeme nav Latvija, apdrošināšana darbojas arī Latvijā. Citos gadījumos apdrošināšana darbojas tikai ārpus Latvijas vai apdrošinātās personas mītnes zemes.

AIG Europe ir tiesības uz laiku izslēgt kādas valstis vai teritorijas no apdrošināšanas zonas. Apdrošinātajai personai pirms ceļojuma ieteicams sazināties ar Transcom Worldwide Latvia pa  tālruni  +371 67 060 545, lai noskaidrotu šīs riska zonas.

 

Kādos gadījumos apdrošināšanas polise ir spēkā

 • Ja tev ir derīga Bankas kredītkarte (nav beidzies tās derīguma termiņš vai tā nav bloķēta) ārzemju ceļojuma uzsākšanas brīdī, ar nosacījumu, ka ceļojums nepārsniedz dienu skaitu, kas minēts apdrošināšanas noteikumos.
 • Nordea Credit ar kredītbrīvdienām vai PINS kredītkartes lietotājiem apdrošināšana ir spēkā, ja vismaz 50% no kopējām ceļa un uzturēšanās izmaksām (piemēram, aviobiļetes un viesnīca) tiek segtas ar attiecīgo kredītkarti.
 • Ja esi Nordea Gold vai Nordea MasterCard Business kartes vai kredītkartes lietotājs, apdrošināšana ir spēkā arī, nesedzot ceļojuma izmaksas ar karti. 
 • Apdrošināšanas polisēs, kuras tiek izsniegtas kopā ar Nordea Gold vai Nordea Platinum, apdrošināšana ir spēkā visiem apdrošināšanas noteikumos minētajiem ģimenes locekļiem, kas ir devušies ārzemju ceļojumā kopā ar apdrošināto personu.


Kompensācijas, ko paredz apdrošināšana

Latvijā vai apdrošinātās personas mītnes zemē apdrošināšana paredz:

 • Kompensāciju par medicīniskajiem izdevumiem, kas radušies saistībā ar saslimšanu vai nelaimes gadījumu ārzemju ceļojuma laikā.
 • Kompensāciju  par nāvi vai neatgriezenisku pilnīgu invaliditāti nelaimes gadījumā, kas noticis no brīža, kad apdrošinātā persona no savas dzīvesvietas, darbavietas vai mācību iestādes dodas uz lidostu vai citu ārzemju ceļojuma sākuma punktu, līdz brīdim, kad apdrošinātā persona atgriežas savā dzīvesvietā, darba vietā vai mācību iestādē.

 

Dokumenti atlīdzības saņemšanai

 • Apdrošināšanas noteikumos ir norādīts, kādi dokumenti jāpievieno atlīdzības pieteikumam. Ieteicams saglabāt visus ar negadījumu saistītos dokumentus, kas apliecina, kādu pakalpojumu apdrošinātā persona ir iegādājusies un izmantojusi, kā arī jebkādus dokumentus (to kopijas), ko saistībā ar negadījumu apdrošinātā persona ir iesniegusi vai saņēmusi no pakalpojuma sniedzēja, ārstniecības iestādes, policijas, valsts iestādēm u.c.
 • Ja tiek sastādīts jebkāds iesniegums, akts, protokols u.tml., jācenšas šajā dokumentā pēc iespējas pilnīgāk izklāstīt notikušā apstākļus un zaudējumu.
 • No visām iesaistītajām pusēm ieteicams iegūt kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā apdrošinātājs varētu ar tām sazināties.
 • Aizpildot atlīdzības pieteikumu, ievēro apdrošināšanas noteikumu prasības par pieteikuma aizpildīšanu. Sazinies ar Transcom Worldwide Latvia pa apdrošināšanas kartē norādīto tālruni, lai precizētu nepieciešamos dokumentus.

Apdrošināšana ir spēkā arī tad, ja apdrošināšanas karte nav līdzi ārzemju ceļojumā. Tomēr ieteicams to ņemt līdzi, jo apdrošināšanas kartē ir norādīti informatīvie tālruņi un apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, kas var noderēt. Tas ir īpaši svarīgi, ja ceļojuma laikā  piemeklē slimība vai notiek nelaimes gadījums.


Izdevumu segšana

 • Lai vienotos par izdevumu kompensēšanu un apmaksas garantiju no apdrošinātāja puses un uzzinātu, kā rīkoties, sazinies ar  diennakts palīdzības dienestu Travel Guard SOS International pa tālruni +4570 105 054 vai e-pastu sos@sos.dk (pakalpojums pieejams angļu valodā, kontaktinformācija redzama uz apdrošināšanas kartes).
 • Ja sākotnēji izdevumus sedz apdrošinātā persona, tad, pieprasot attiecīgo izdevumu kompensāciju, apdrošināšanas sabiedrībā AIG  Europe jāiesniedz atlīdzības pieteikums un atlīdzību pamatojoši dokumenti saskaņā ar apdrošinātāja prasībām.
 • Ja apdrošinātā persona sniedz nepatiesus paziņojumus, neizpauž vai noklusē jebkādu informāciju, kas varētu būt noderīga prasības izvērtēšanā, apdrošināšanas atlīdzība parasti netiek izmaksāta.


Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja:

 • Apdrošinātā persona nav izmantojusi starptautiskajā reģistrēto regulāro lidojumu vai čarterreisu rezervācijas sistēmā norādītos reisus.
 • Bagāžu aizturējusi muita vai varas iestādes.
 • Aizkavēšanās notikusi streika vai strādājošo protesta akcijas dēļ, par kuru apdrošinātā persona ir zinājusi pirms došanās ceļā.
 • Aizkavēšanās notikusi reisa atcelšanas vai citu aviācijas vai citu varas iestāžu veiktu pasākumu dēļ, par kuriem apdrošinātā persona ir zinājusi pirms došanās ceļā.
 • Bagāža aizkavējusies, apdrošinātajai personai atgriežoties savā mītnes zemē.

 

Apdrošināšanas polisē netiek iekļauti šādi sporta veidi :

 • Kalnos kāpšana, piemēram, alpīnisms, kāpšana klintīs un pa sienu.
 • Aviācijas sports, piemēram, lēkšana ar izpletni, planierisms un lidošana ar gaisa balonu, lēkšana ar gumiju.
 • Kalnu slēpošana ārpus marķētām trasēm.
 • Ārzemju ekspedīcija uz kalniem, džungļiem, tuksnešiem, mežonīgiem apgabaliem vai citām neapdzīvotām teritorijām, vai līdzīga bīstama nodarbošanās.
 • Cīņas un saskarsmes sporta veidi, piemēram, bokss, cīkstēšanās, džudo un karatē.
 • Spēka sporta veidi, piemēram, svarcelšana vai smagumu celšana.
 • Niršana ar akvalangu, burāšana okeānā.
 • Profesionālais sports un treniņš pirms sacensībām - motosports un tam līdzīgi sporta veidi vai aktivitātes, kas līdzinās iepriekš minētajām.