Attālināti veicamie pakalpojumi

Lai ietaupītu laiku un naudu, aicinām izmantot Nordea bankas pakalpojumus, kas ir pieejami 24h diennaktī internetbankā vai zvanot uz Kontaktu centru pa tālruni 67 096 096. Komisijas maksa par bankas pakalpojumiem tiek ieturēta saskaņā ar cenrādi, tomēr vairākiem pakalpojumiem internetbankā tā ir zemāka nekā klientu apkalpošanas centros.


Šeit tu vari iepazīties ar pakalpojumiem, ko ērti un vienkārši var veikt attālināti, apmeklējot banku vai izmantojot citas iespējas. Gādājot par klientu ērtībām, attālināti pieejamo pakalpojumu klāsts arvien tiek papildināts.

Atgādinām! Lai saņemtu informāciju par savām finansēm vai veiktu darījumus pa tālruni, jānosauc internetbankas lietotāja numurs un identifikācijas kods no internetbankas kodu kartes vai kodu kalkulatora.

 
Attālināti veicamie pakalpojumi
Maksājumi

Pa tālruni

Internetbankā

Klientu apkalpošanas centrā

Iekšbankas, Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi 
un valūtas maksājums

 

Sadaļā „Maksājumi”

Maksājums starp saviem kontiem

Sadaļā „Maksājumi”

Regulārā maksājuma noformēšana, izmaiņas
izveidotajā regulārajā maksājumā (maksājuma
biežums, datums, summa)

Sadaļā „Maksājumi”

Pieteikums automātiskai rēķinu apmaksai, 
izmaiņas jau pieteiktās automātiskās rēķinu
apmaksas pakalpojumā

                          

Sadaļā „Sarakste”

                           

Žiro maksājumi

Sadaļā „E-pakalpojumi”

Internetbanka, mobilā internetbanka

Pa tālruni

Internetbankā

Klientu apkalpošanas centrā

Diennakts limita maiņa maksājumiem 
internetbankā

                  

  Sadaļā „Kartes”

Konti un norēķini

Pa tālruni

Internetbankā

Klientu apkalpošanas centrā

Citas iespējas

Norēķinu konta atvēršana  

    Pieteikumu portāls 

Papildu konta atvēršana

Sadaļā „Sarakste”

Informācija par kontiem, to atlikumiem, veiktajiem darījumiem

Sadaļā „Konti”

Bankomāti

Skaidras naudas izņemšana no sava konta

Bankomāti,
tirdzniecības
vietas

Skaidras naudas iemaksa savā kontā

             

Iemaksas
bankomāti

Maksājumu kartes

Pa tālruni

Internetbankā

Klientu apkalpošanas centrā

Citas iespējas

Pieteikums kartes nosūtīšanai pa pastu, ja karte atjaunota vai izgatavota atkārtoti

Sadaļā „Sarakste”

Pieteikums kartes pārsūtīšanai uz citu
klientu apkalpošanas centru

Sadaļā „Sarakste”

Kartes aktivizēšana

Sadaļā „Sarakste”

                        

Jaunas Maestro norēķinu kartes pieteikšana

  

Sadaļā „Pieteikumi”

 

Pieteikums patēriņa kredītkartei

Sadaļa „Pieteikumi”

 

Pieteikums Nordea zelta kredītkartei

Sadaļā „Pieteikumi”

Mājas lapā 

Pieteikums BalticMiles kredītkartei

Sadaļa „Pieteikumi”

Mājas lapā 

Pieteikums Stockmann kredītkartei

Mājas lapā 

Kartes slēgšana

Sadaļā „Sarakste”

 

Kartes aizvietošana

Sadaļā „Kartes”

Kartes dublikāta izgatavošana

Sadaļā „Kartes”

 

Kartes bloķēšana

Sadaļā „Kartes”

 

Diennakts limita maiņa

Sadaļā „Kartes”

 

Pieteikums Izmaiņām kartes kredītlimita nosacījumos (palielināšana, samazināšana, pārnešana uz citu aizdevuma veidu)

Sadaļā „Pieteikumi” vai „Sarakste”

                     

Uzkrājumi un ieguldījumi

Pa tālruni

Internetbankā

Klientu apkalpošanas centrā

Cita
iespēja

Termiņnoguldījuma atvēršana

 

Sadaļā „Uzkrājumi & investīcijas”

             
Izmaiņas termiņnoguldījuma līgumā

Sadaļā „Uzkrājumi & investīcijas”

Termiņnoguldījuma pārtraukšana

Sadaļā „Sarakste”

Krājkonta atvēršana

Sadaļā „Uzkrājumi & investīcijas”

Krājkonta papildināšana

Sadaļā „Maksājumi”

 

Nordea ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana, maiņa

 

Sadaļā „Uzkrājumi & investīcijas”

 

Nordea indeksam piesaistīto obligāciju pirkšana, pārdošana

Sadaļā „Sarakste”

 

Pieteikšanās pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāniem

Sadaļā „Pieteikumi”

VSAA

Pieteikšanās uzkrājumam pensiju 3. līmeņa pensiju plānos

 

Iemaksa pensiju 3. līmeņa pensiju plānā

Sadaļā „Maksājumi”

 

Dzīvības apdrošināšanas produktu
pieteikšana, izbeigšana, līguma grozīšana
                                                             

 

Aizdevumi

Pa tālruni

Internetbankā

Klientu apkalpošanas centrā

Citas iespējas

Pieteikums overdraftam

Sadaļā „Pieteikumi”

     

Pieteikums Izmaiņas overdrafta
limita nosacījumos (palielināšana, samazināšana)

Sadaļā „Pieteikumi” vai „Sarakste”

 

Pieteikums patēriņa kredītam

 

Sadaļā „Pieteikumi”

Pieteikums patēriņa kredīta ar atmaksas grafiku priekšapmaksai

Sadaļā „Sarakste”

Pieteikums Studentu kredītam

Sadaļā „Pieteikumi”

Mājas lapā 

Pieteikums mājokļa kredītam

Sadaļā „Pieteikumi”

 

Pieteikums mājokļa kredīta priekšapmaksai

Sadaļā „Sarakste”

 

Pieteikums mājokļa kredīta kredītbrīvdienām

Sadaļā „Pieteikumi”

 

Pieteikums finanšu vai operatīvajam līzingam   

Sadaļā „Pieteikumi”
                                 

Mājas lapā 

Citi pakalpojumi

Pa tālruni

Internetbankā

Klientu apkalpošanas
centrā

Citas iespējas

Oficiālās saziņas adreses maiņa

Sadaļa „Uzstādījumi”

 

                    
Pieteikums Klientu programmai (Ģimenei)

Sadaļā „Sarakste”

Klienta pretenziju pieņemšana

Sadaļā „Sarakste”

Mājas lapā 

Pieteikšanās konsultācijai par bankas pakalpojumiem

Sadaļā „Sarakste”

Bankomāti

Biļetes uz pasākumiem

Bankomāti

Priekšapmaksas sarunu karšu papildināšana, virszemes Tv priekšapmaksas kodu iegādei        

Bankomāti


 

Lai iegūtu papildu informāciju,
izmanto zaļo jautājuma zīmes ikonu.