Kā kļūt par klientu

Par Nordea klientu tu vari kļūt:

  • Zvanot uz Nordea kontaktu centru pa tālruni 67 096 096.
    Sarunas laikā vari pieteikt norēķinu konta atvēršanu un pieslēgt internetbanku bez maksas, kā arī pieteikt norēķinu karti. Nosūti pases kopiju pa faksu 67 005 690 vai uz e-pastu info@nordea.lv. Norādi sev ērtāko Nordea klientu apkalpošanas centru, kur parakstīsi dokumentus.
  • Jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā.
    Lai atvērtu norēķinu kontu, jābūt vismaz 18 gadus vecam. Jāuzrāda pase vai personas apliecība. Nepilngadīgai personai vajadzīga vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa rakstiska piekrišana. Atverot norēķinu kontu Nordea bankā,  tev ir iespēja vienlaikus slēgt savus kontus citās bankās, kā arī uz Nordea „pārnest” citās bankās noformēto regulāro un/ vai automātisko maksājumu  saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas izstrādātajiem principiem "Vienotie fizisko personu norēķinu kontu maiņas principi" .
  • Nordea Pieteikumu portālā.
    Lai pieteiktos norēķinu konta atvēršanai, jāaizpilda Pietikums norēķinu konta atvēršanai Pieteikuma portālā, pievienojot Pases vai personas apliecības kopija. Pēc pieteikuma iesniegšanas Banka sazināsies ar Tevi vienas darba dienas laikā, lai noskaidrotu ērtāko klientu apkalpošanas centru klātienes identifikācijai un dokumentu parakstīšanai.