Kā kļūt par klientu

Jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā vienas tikšanās laikā ir iespējams atvērt uzņēmuma kontu, pieslēgt internetbanku un pieteikties  pakalpojumiem, kurus Nordea piedāvā uzņēmumiem.

Norēķinu konta atvēršanai nepieciešami dokumenti, kas identificē uzņēmumu un personu, kura to pārstāv. Atkarībā no juridiskās personas darbības specifikas, banka var prasīt iesniegt arī dokumentus, kas apliecina uzņēmuma darbības veidu, piemēram, statūtus un licenci.

Lai atvērtu norēķinu kontu, Latvijā reģistrētai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Izziņa no Uzņēmumu reģistra par uzņēmuma tiesisko formu, reģistrāciju, juridisko adresi un amatpersonu sastāvu ar pārstāvības tiesībām (ne vecāka par 15 dienām) vai klienta apliecināta izdruka no firmas.lv datu bāzes. Izdruka tiek veikta bankā. Komisija saskaņā ar Cenrādi.
  • Amatpersonas pase vai personas apliecība.


Dibinot jaunu uzņēmumu, piedāvājam atvērt pagaidu norēķinu kontu un pārskaitīt tajā pamatkapitālam nepieciešamos naudas līdzekļus. Tiklīdz uzņēmums tiks reģistrēts komercreģistrā, pagaidu kontu noformēsim kā norēķinu kontu un uzņēmums varēs rīkoties ar konta līdzekļiem.

Lai atvērtu pagaidu kontu uzņēmuma dibināšanai, Latvijā reģistrētai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Uzņēmuma dibināšanas līgums vai lēmums par dibināšanu.
  • Dibināšanas līgumā vai lēmumā norādītās personas, kas pilnvarotas atvērt pagaidu kontu bankā, pase vai personas apliecība.


Vairāk  par iesniedzamajiem dokumentiem uzzini, zvanot uz kontaktu centru pa tālruni 
67 096 096 vai jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā.