Klientu priekšrocību programma

Mēs augstu vērtējam klientu uzticību un veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību, tāpēc esam izveidojuši Klientu priekšrocību programmu, piedāvājot Bronzas, Sudraba un Zelta klienta statusu, kā arī īpašus nosacījumus jauniešiem, senioriem un ģimenēm.

Klientu priekšrocību programma ir balstīta uz mūsu klientu vēlmēm un vajadzībām .
Novērtējot mūsu klientu finanšu izglītotību un spēju veidot sabalansētu personisko budžetu, rūpējoties arī par uzkrājumiem, klienta statuss Klientu priekšrocību programmā tiek noteikts, pamatojoties uz klienta uzkrājumu un ieguldījumu apjomu,  ienākumiem, kas tiek maksāti klienta Nordea bankas kontā un izmantoto bankas produktu skaitu.

Nordea Klientu priekšrocību programma ir orientēta uz ģimeni – nosacījumi bankas pakalpojumiem ir izdevīgāki ģimenēm, kas izmanto bankas pakalpojumus un kopīgi veido savus uzkrājumus Nordea bankā.

Atbilstoši izmantotajam bankas pakalpojumu apjomam, tu iegūsti augstāku statusu Klientu priekšrocību programmā, kas tev nodrošina būtiskas priekšrocības – izdevīgākus nosacījumus un samazinātas izmaksas dažādiem bankas pakalpojumiem, kā arī iespēju veikt finanšu darījumus ātrāk un ērtāk.

Tā, piemēram, kļūstot par Zelta klientu, tev ir savs Personīgais finanšu konsultants un prioritāra apkalpošana jebkurā Klientu apkalpošanas centrā.

Lai sasniegtu augstāku statusu un saņemtu ieguvumus:

 • Izmanto jaunus Nordea bankas pakalpojumus
 • Pārcel citus finanšu darījumus un uzkrājumus uz Nordea
 • Apvieno ģimenes darījumus un uzkrājumus Nordea bankā


Apvienojot ģimenes (2 pieaugušo un bērnu līdz 18 gadu vecumam) darījumus Nordea bankā, finanšu apjoms un izmantotie bankas pakalpojumi tiek skaitīti kopā, līdz ar to tu vari sasniegt augstāku statusu un saņemt vēl vairāk priekšrocību.

Lai kļūtu par Bronzas, Sudraba un Zelta klientu, taviem vai ģimenes kopējiem darījumu apjomiem bankā un izmantoto pakalpojumu skaitam ir jābūt šādiem:

Spēkā līdz 01.02.2017.

Bronzas klienti

Sudraba klienti

Zelta klienti

Uzkrājumu apjoms*

-

2000

5000

Ienākošo naudas līdzekļu apjoms*

-

1000**

1000**

Izmantoto pakalpojumu skaits

3

5

 
 * EUR vai ekvivalents citā valūtā 
 ** Vidējais apjoms mēnesī


Par Klientu priekšrocību programmas dalībnieku var kļūt jebkurš Nordea bankas klients un sasniedzot attiecīgos nosacījumus, klientu statuss tiks piešķirts automātiski.
Par Jauniešu programmas dalībnieku (Check – in) var kļūt ikviens klients vecumā no 18 līdz 26 gadiem, kurš izmanto norēķinu kontu ar internetbanku.

Senioriem virs 60 gadu vecuma Sudraba vai Zelta statuss tiek piešķirts ar atvieglotiem nosacījumiem. Klientam jāsasniedz Nordea klientu priekšrocību programmā noteiktā uzkrājumu kopsumma un jāizmanto vismaz divi bankas pakalpojumi, lai iegūtu zelta statusu, jeb viens pakalpojums sudraba statusa iegūšanai.

Par programmas nosacījumiem vairāk lasiet šeit.

Izmantoto pakalpojumu skaitu veido jebkuri no šiem pakalpojumiem:

 • Norēķinu konts ar internetbanku
 • Debetkarte un/ vai kredītkarte
 • Regulārā maksājuma rīkojums, tiešā debeta līgums EUR
 • Mājokļa kredīts
 • Ideālais risinājums
 • Patēriņa kredīts
 • Studentu kredīts
 • Overdrafts
 • Automašīnas līzings, kas noformēts SIA Nordea Finance Latvia
 • Termiņnoguldījums
 • Krājkonts
 • Indeksam piesaistītās obligācijas
 • Investīciju fondi
 • Pensiju fondi, kuri noformēti Nordea
 • Apdrošināšanas polise, kas noformēta Nordea


Uzkrājumu kopsummu veido:

 • Vidējais konta atlikums mēnesī
 • Ieguldījumu apjoms:
  • Krājkonti
  • Termiņnoguldījumi
  • Investīciju fondi
  • Indeksam piesaistītās obligācijas
  • Uzkrājošā apdrošināšana
  • Pensiju 3. Līmenis
  • Pārvedamie vērtspapīri

Izmantoto Nordea bankas pakalpojumu skaits un apjoms tiek aprēķināts katra mēneša beigās.

Piesaki sevi un savu ģimeni klientu priekšrocību programmai:

Nordea klientiem, kas sasnieguši 60 gadu vecumu, piedāvājam pavisam vienkārši iegūt zelta vai sudraba klienta statusu un priekšrocības. Lai kļūtu par Bronzas, Sudraba un Zelta klientu, taviem vai ģimenes kopējiem darījumu apjomiem bankā un izmantoto pakalpojumu skaitam ir jābūt šādiem:

Spēkā līdz 01.02.2017.

Bronzas klienti

Sudraba klienti

Zelta klienti

Uzkrājumu apjoms*

-

2000**

5000**

Ienākošo naudas līdzekļu apjoms*

-

-

-

Izmantoto pakalpojumu skaits

1

2


* EUR vai ekvivalents citā valūtā 
 ** Vidējais apjoms ceturksnī

Šeit uzziniet vairāk par zelta klientu priekšrocībām.